30.06.21, 06:40Fot. via Pixabay

,,Afera w Sądzie Najwyższym''. 5 osób oskarżonych, w tym prokurator

21 czerwca 2021 r. Prokuratura Regionalna w Szczecinie kończąc jeden z wątków śledztwa dotyczącego tzw. afery w Sądzie Najwyższym oskarżyła 5 osób o przestępstwa korupcyjne popełnione w latach 2009-2010 w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez jedną z dolnośląskim prokuratur.

Wśród oskarżonych znalazła się prokurator sprawująca wówczas funkcję kierowniczą w jednej z największych dolnośląskich prokuratur rejonowych. Jak ustalono, oskarżona przyjęła obietnicę otrzymania pieniędzy w kwocie około 50 000 zł w związku pełnioną funkcją, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Prokurator rejonowa, wbrew przepisom o właściwości miejscowej, podjęła decyzję o przydzieleniu sprawy asesorowi podlegającemu jej aprobacie, w celu zapewnienia sobie bezpośredniego wpływu na tok postępowania.

Pełnomocnikiem strony tego postępowania była osoba wykonująca zawód adwokata, pozostająca z prokurator w zażyłych stosunkach towarzyskich. Oskarżona, pełniąc funkcję prokuratora rejonowego uczestniczyła w czynnościach procesowych, podejmując działania korzystne dla jednej ze stron postępowania, w tym działania mające na celu wydanie zabezpieczenia majątkowego z naruszeniem prawa. Za działania te przyjęła korzyść majątkową w kwocie około 10 000 zł.

Wobec oskarżonej zastosowano zabezpieczenie majątkowe w kwocie 120 000 zł. Za zarzucany jej czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia obejmuje również osoby, które powoływały się na wpływy w prokuraturze rejonowej i podjęły się pośrednictwa w załatwieniu sprawy z naruszeniem przepisów prawa, korzyść majątkową obiecywały, pośredniczyły w złożeniu obietnicy tej korzyści i wręczyły ją prokuratorowi.

Wobec tych oskarżonych również zastosowano zabezpieczenie majątkowe, a także środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu kontaktowania się ze sobą oraz dozoru Policji. Przestępstwa zarzucane tym oskarżonym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie powoływania się w latach 2008-2009 na wpływy w Sądzie Najwyższym, Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i Prokuraturze Rejonowej Wrocław – Krzyki Zachód i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych orzeczeń sądowych i prokuratorskich w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej i jej obietnicy.

Akt oskarżenia kończy jeden z wątków postępowania, które w pozostałym zakresie pozostaje w toku.

PK.gov.pl