23.05.18, 18:15Fot. Patryk Matyjaszczyk via Wikipedia, CC 3.0

Amber Gold: Dwie osoby z zarzutami ''przestępstw urzędniczych''

W dniu dzisiejszym (23 maja 2018 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zostały ogłoszone zarzuty popełnienia tzw. „przestępstw urzędniczych” byłej funkcjonariuszce Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – Annie F. – N. oraz Katarzynie M. – W. byłej urzędniczce Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Niedopełnienie obowiązków

Annie F. – N. zarzuca się niedopełnienie obowiązków w okresie od 28 lipca 2010 roku do 5 stycznia 2012 roku. Polegało ono na zaniechaniu podjęcia czynności zmierzających m. in. do ustalenia rzeczywistego przedmiotu działalności spółki Amber Gold, rodzaju oferowanych przez spółkę produktów finansowych i zasad osiągania zysku, jak również sposobu dysponowania przez spółkę powierzonymi jej przez klientów środkami. Doprowadziło to finalnie do wydania decyzji o zakończeniu operacyjnego rozpoznania, w treści, której podejrzana wskazała, że nie potwierdza faktu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Amber Gold Sp. z o.o. i nie ma możliwości pogłębienia informacji uzyskanych w przedmiocie działalności spółki.

Z kolei Katarzynie M. – W., byłej urzędniczce Wydziału Strategii i Analiz Finansowo – Ekonomicznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zarzucono, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku nie dopełniła ciążących na niej obowiązków wynikających z unijnych przepisów regulujących wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej, w ten sposób, że rozpoznając wniosek spółki Yes Airways (późniejszej OLT Express Regional) o rozszerzenie działalności na regularny przewóz lotniczy, wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo, iż spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wpłat przekazywanych przez jej udziałowca tj. Amber Gold sp. z o.o.

Przesłuchane w charakterze podejrzanego nie przyznały się do zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień.

Wobec Katarzyny M. – W. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Pierwsi podejrzani w łódzkim śledztwie

Przesłuchane w dniu dzisiejszym osoby są pierwszymi podejrzanymi w prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w okresie od lipca 2009 roku do sierpnia 2012 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych, polegającym na braku nadzoru nad podległymi urzędami i służbami i zaniechanie podjęcia działań wobec spółki Amber Gold Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, w celu ograniczenia lub uniemożliwienia spółce prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej i działania na szkodę interesu publicznego.

Śledztwo, pierwotnie umorzone w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, podjęte zostało w dniu 1 marca 2017 roku. Zakres śledztwa był stopniowo poszerzany. Między innymi do materiałów śledztwa włączono zawiadomienie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw polegających na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności prokuratora

Postępowanie Prokuratury Okręgowej w Łodzi to nie jedyne śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z działalnością spółki Amber Gold. Przypomnieć należy, iż w dniu 9 maja 2018 roku Prokurator Okręgowy w Legnicy wystąpił, do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Barbary K. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w prowadzonym przez Barbarę K. w latach 2009-2012 postępowaniu w sprawie spółki Amber Gold.

dam/pk.gov.pl