26.11.21, 10:19Fot. via: Flickr - EpiskopatNews

Bp Czaja na nowy rok duszpasterski: Rozwijajmy eucharystyczny styl życia

Większe zwrócenie uwagi na sposób świętowania niedzieli, tworzenie w rodzinach domowego Kościoła oraz głoszenie Chrystusa słowem i czynem to wskazówki bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP na nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce.  

W najbliższą niedzielę 28 listopada, która jest pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, który w Kościele w Polsce przebiegać będzie pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest to ostatni etap realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 koncentrującego się wokół Eucharystii pt. „Eucharystia daje życie”.

Oparciem w przeżywaniu roku 2021/2022 będą słowa Jezusa „Ten, kto Mnie spożywa będzie żył na wieki” (J 6, 57). „Chcemy sobie na nowo uświadomić to, że przyjmując Chrystusa jesteśmy zobowiązani Nim żyć i Nim się też z innymi dzielić” – podkreślił bp Andrzej Czaja, który był gościem spotkania zorganizowanego przez rzecznika Episkopatu w czwartek, 25 listopada. Jak powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, życie Ewangelią i głoszenie jej w praktyce oznacza realizowanie ewangelicznego stylu życia. Bp Czaja wskazał też, jak ten styl podejmować i rozwijać.

„Myślę, że ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na świętowanie Dnia Pańskiego […] żebyśmy żyli bardziej Chrystusem, którego przyjęliśmy w Komunii Świętej” – powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Zwrócił uwagę na to, że coraz częściej świętowanie dnia Pańskiego ograniczamy do jednej godziny – uczestnictwa we Mszy Świętej. Zachęcił, aby każdą niedzielę przeżywać świadomie w duchu wdzięczności i uwielbienia Pana Boga. Przypomniał praktykę wierzących, którzy w tym dniu, oprócz Eucharystii, szli na popołudniowe nabożeństwo.

Druga rzecz, na którą zwrócił bp Czaja, to wspólna modlitwa w rodzinach. „Powinniśmy bardziej zadbać o to, by nasz dom stał się Kościołem Domowym”, „domem i szkołą Komunii” – podkreślił, zachęcając do życia modlitwą na co dzień.

Jako kolejne zadanie wskazał głoszenie Chrystusa nie tylko słowem, ale i czynem czyli bycie świadkiem. Biskup opolski powtórzył za papieżem Franciszkiem, że chodzi o „ducha wyjścia” czyli  „obudzenie wyobraźni miłosierdzia i dostrzeganie ludzi w potrzebie”.  Podkreślił potrzebę zainteresowania tymi, którzy jeszcze do niedawna przychodzili do kościoła, ale przestali to robić. Zwrócił też uwagę na pomoc wszystkim potrzebującym. Jak powiedział, jesteśmy „posłani do życia Chrystusem i do misjonowania Chrystusa, najlepiej poprzez świadectwo miłości miłosiernej”. Zaprosił do rozwijania ducha misyjnego w sobie oraz zaangażowania się w konkretną diakonię i posługę.

BP KEP

Komentarze

Rozpad zakonserwowanego wzorca2021.11.26 11:59
Tego się nie da zahamować. Polacy odwracają się od Kościoła! Wiele lat temu jeden z polskich socjologów określił polską religijność, że jest to "kolos na glinianych nogach, który jest mocno popękany. Najmniej praktykujących jest w grupie najmłodszych badanych (18-24 lata). W 1992 roku 69 proc. z nich deklarowało udział w obrzędach, obecnie jest to zaledwie 23 proc. 71 proc. uznaje się za osobę wierzącą (wobec 93 proc. w 1992 r.). W grupie 25-34-latków regularnie praktykujących jest 26 proc. osób (wcześniej było to 62 proc.). Wśród starszych Polaków tendencja także jest spadkowa - w przypadku osób powyżej 65. roku życia poziom praktyk religijnych spadł z z 72,8 proc. w 1992 r. do 56 proc. obecnie. Badania były przeprowadzane przez CBOS na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących ok. 1000 osób. Interesującym jest fakt, że w kościołach protestanckich tendencja jest odwrotna. Są parafie w większości składające się z konwertytów z kościoła katolickiego.
Adam2021.11.26 11:10
kompletnie oderwany od rzeczywistości. Najpierw pokuta hierarchii katolickiej, powrót do Tradycji i mozolne wychodzenie z kryzysu
Po 11 ...2021.11.26 10:33
Jako kolejne zadanie wskazał głoszenie Chrystusa nie tylko słowem, ale i czynem czyli bycie świadkiem. No i dlatego KK ograniczył się do apeli w sprawie ludzkiego cierpienie na granicy.