08.07.14, 18:54

Bp Ignacy Dec: to szatan buduje nowy europejski porządek!

Bp Ignacy Dec w niezwykle wyraźny sposób mówił o zagrożeniach liberalnej cywilizacji w tzw. Amerykańskiej Częstochowie k. Doylestown (Pensylwania). Stwierdził, że prowadzona jest dziś zorganizowana akcja mająca na celu zniszczenie chrześcijaństwa. Atakuje się trzy jego filary naszej cywilizacji: filozofię klasyczną, katolicyzm oraz prawo rzymskie.

Bp Ignacy Dec zapewnił, że „walka z dobrem i prawdą nie ustała”, a „szatan nie wyjechał na urlop”. Wskazał jasno, że to właśnie diabeł „wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat, nowy porządek bez Boga”. Ludzie ci obrali sobie za cel „dechrystianizację Europy”. Biskup zauważył ponadto, że świat dąży dziś do odrzucenia natury człowieka. Dokonuje się to w imię fałszywie pojętych wartości: wolności, tolerancji oraz demokracji. „Dzisiaj już widać gołym okiem, że w świecie ma miejsce zaplanowana i zorganizowana akcja zmierzająca do zniszczenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza łacińskiej, a poniekąd i całej kultury euroatlantyckiej” – przekonywał bp Dec.

Biskup wskazał, że plan ten realizuje się w trzech obszarach. Pierwszym z nich jest atak na klasyczną filozofię, której naczelną wartością była prawda oraz moralnie silny człowiek. Tymczasem „nowa filozofia postmodernistyczna i wszelkiej maści dzisiejsze liberalizmy odeszły od obiektywnych kategorii prawdy, dobra, piękna”. Jako przykład nowoczesnych i utopijnych kierunków bp Dec podał ideologię gender. „Nie udało się zniszczyć rodziny przez aborcję i antykoncepcję. Podejmuje się przeto próbę zniszczenia tradycyjnej rodziny przez legalizację związków partnerskich, przez seksualizację dzieci i młodzieży. Marksistowską walkę klas zamieniono na walkę płci” – wyjaśnił.

Stwierdził też, że podjęto atak na etykę, co było widoczne w ostatniej napaści na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary.

Szatan prowadzi też ostrą walkę z religią katolicką. Stała się dziś „przedmiotem przeróżnych ataków, wyszydzania, kpin, a nawet bluźnierstw. Jednym z ostatnich przykładów takiej postawy w naszym kraju jest bezpardonowe forsowanie bluźnierczego spektaklu „Golgota Picnic” – przekonywał bp Dec.

Zaznaczył wreszcie, że niszczy się dziś także prawo naturalne, a lansuje się tezy o prymacie prawa stanowionego nad prawem Bożym. Idąc za Benedyktem XVI podkreślił, że władza, która nie respektuje prawa objawionego, staje się w końcu po prostu bandą złoczyńców.

Na koniec bp Dec wezwał wszystkich do stania się odważnymi świadkami Chrystusa. „Świat na lepszy zmieniają nie tylko politycy, ale także modlący się ludzie, którzy ofiarują swoje cierpienie za innych. Czujcie się wszyscy potrzebni!” – zaapelował.

bjad/naszdziennik.pl

Komentarze

anonim2014.07.8 18:59
Ale to jest jego największym zwycięstwem, którym się od zawsze chlubi... To, iż ludzie w niego nie wierzą, co pozwala mu działać z coraz większą siłą... I ta naiwność... Ludzkość naiwnie wierzy, że jeśli przestaną w Szatana wierzyć, to on po prostu zniknie ;)))))
anonim2014.07.8 19:07
święte słowa
anonim2014.07.8 19:08
Święta prawda.
anonim2014.07.8 19:08
Postęp może przybierać różną postać.Ludziom może wydawać się łatwy i przyjemny,ponieważ schodzą z góry w dół.Z czasem jednak mogą zejść w czeluści,z których trudno będzie się wydostać,a nawet może okazać się,że droga powrotna jest już odcięta.Idziemy za przewodnikami,ale czy tak naprawdę wiemy dokąd nas prowadzą ?
anonim2014.07.8 19:59
Zasadniczo nic dodać nic ująć. Szkoda tylko że Kościół oficjalnie poparł anszlus do jewropy. Sam słyszałem, serce wyło, dusza skowytała. Tera za późno jak to mówią.
anonim2014.07.8 20:56
Wszystko to wiemy od dawna. Szkoda, że mówi o tym tylko jeden biskup, choć na początek dobre i to.
anonim2014.07.8 23:03
Wydaje się, że czas samej modlitwy szybko się kończy i już wkrótce czeka nas czas próby, kiedy będzie trzeba godności człowieka bronić także czynem.
anonim2014.07.9 4:45
Ciekawe, czemu bp. Dec pojechał głosić takie nauki właśnie Amerykanom polskiego pochodzenia, których to wszystko w ogóle nie dotyczy?
anonim2014.07.9 6:27
Jak by jeszcze wyjaśnił, na czym polega niszczenie prawa rzymskiego, to bym była wdzięczna. Jestem prawnikiem, ale daję słowo, nie wiem. Niech sobie poczyta, jak wyglądało małżeństwo w Rzymie, podejście do kwestii obyczajowych w ogole. Co do filozofii klasycznej, to też pomija tych niewygodnych, dla których dążenie do przyjemności i unikanie przykrości było głównym celem życia.
anonim2014.07.9 7:28
@AnitaF „I to piękny przykład na to dlaczego z fanatyzmem nie da się dyskutować.” Dokładnie! Właśnie dlatego nikt z tobą nie dyskutuje.
anonim2014.07.9 7:42
@vipersky „Katolicyzm rzeczywiście poddawany jest w Europie krytyce i dzieje się tak od XVI wieku.” Nie krytyce tylko wściekłym atakom szatańskim w postaci heretyków protestanckich i masonerii, jak również w postaci komunistów i t.zw. liberałów (nie wiem co gorsze). „Po prostu nie da się postrzegać takiej instytucji jaką jest KK jako nieomylnego wieszcza bożego objawienia, ładu, porządku etc.” Ale tylko przy zawężonych horyzontach i zepsutej moralności. pozostali, zdrowi moralnie nie mają z tym problemu, czego najlepszym dowodem są miliony katolików. Staromodne tezy, które tu serwujesz robiły furorę na początku ubiegłego wieku w CCCP. Dziś trzeba się na prawdę postarać, żeby komuś na frondzie zaimponować. jak na razie @vipersky, powielasz bzdurne teksty z komunistycznych ulotek propagandowych i to jest zwyczajnie śmieszne, a wręcz żałosne. :D
anonim2014.07.9 9:14
problemem wielu chrześcijan jest to że "wierzą "rzekomo w Boga a w diabła już nie
anonim2014.07.9 9:30
Zastanawiam się nad wytłumaczeniem faktu, że szatan buduje europejski porządek. Jeśli diabeł ustala porządek naszego świata, to gdzie są Jahwe, Jezus i Duch Święty? Czyżby ta istota była słabsza i mniejsza, niż szatan? A może to właśnie Bóg wyjechał na urlop i nas zostawił? Przecież skoro jest wszchechmogący, to może skinieniem palca zniszczyć szatana, no chyba, że jego istnienie jest Mu na rękę. Albo nie jest wszechmogący. Macie inne tłumaczenia?
anonim2014.07.9 9:51
@PawelBro http://www.fronda.pl/a/szatan-jako-wladca-tego-swiata,28055.html
anonim2014.07.9 10:14
@Credo Rzeczywiście nie przeczy to teorii o Bogu wszechmogącym. Wychodzi na to, że Bóg tak chce, żeby świat był właśnie taki, jak jest, że chce, aby on był we władaniu szatana.
anonim2014.07.9 10:38
@PawelBro Panie Pawle, myślę, że na wstępie warto będzie w celu objaśnienia kwestii przywołać piękne słowa Prymasa Tysiąclecia: "Bóg jest wszechmocny we wszystkim, może nawet ograniczyć przez miłosierdzie swoją sprawiedliwość, ale jest "bezsilny", gdy idzie o tę właściwość, którą w swej Istocie jest - "Deus caritas est" (1 J 4,8). Nie może mnie nie miłować." Otóż to! Nie może mnie nie miłować... Za sprawą tejże miłości, przez wzgląd na nią, za jej przyczyną, dał człowiekowi wolną wolę i przyobiecał, że nie będzie jej naruszał (być może tego żałuje??). Stąd, Bóg szanując ludzką wolę, pozostawia człowiekowi wciąż zdolność wyboru. Pomiędzy dobrem i złem. Ważne, by dokonać wyboru właściwego. Każdy z nas winien bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, iż wszelkie decyzje mają swe istotne konsekwencje. Jeśli człowiek świadomie wybiera zło, to siłą rzeczy otwiera się na rzeczywistość demoniczną, piekła. I ta prawda wyrażona przez Chrystusa w Ewangelii ("Twoja wiara Cię uzdrowiła"), owszem, Jego mocą, ale nieodzownym był ten świadomy gest wolnej woli człowieka, ona wyraża się z równie wielką mocą podczas egzorcyzmów. Wielcy święci, Maryja w licznych objawieniach, twierdzili jednoznacznie - Bóg byłby skłonny przebaczyć i samemu Szatanowi, tyle, że ten nie chce, w piekle nie odczuwa się skruchy, największą słabością tych duchów złych jest pycha... "Byliśmy w stanie przeciwstawić się Bogu, jesteśmy więc od Niego potężniejsi" - tak twierdzą... Niestety, jest to niezwykle zgubne twierdzenie. Bóg, tak samo może bowiem uleczyć osobę chociażby potężnie owładniętą przez demona, potrzebna jest li tylko mocna wiara ("Twoja wiara Cię uzdrowiła"). A Bóg za sprawą tej wiary może czynić cuda... To jest więc pierwsza z przyczyn - Bóg potężnie uszanował daną człowiekowi wolną wolę, tę obietnicę, dlatego też, choć bardzo by chciał, nie może pospieszyć z pomocą, dopóki człek sam takowej woli nie wyrazi. Nie ma siły. Natomiast nie jest prawdą, że Szatan i inne duchy piekielne są potężniejsze od Pana Boga. One nie mogą zdziałać niczego ponad to, na co im Bóg zezwoli. Dlatego tak często demon wyraźne groźby kieruje wobec egzorcysty (żeby Pan je słyszał...), ale po chwili dodaje: "Tobie nie mogę nic zrobić, jesteś zbyt dobrze chroniony". Albo: "Nieee, nie mogę nic zdziałać, Ona stoi tuż obok i osłania Cię swym płaszczem!!!". Inną sprawą jest to, że niekiedy Bóg, ze swego niepojętego zamysłu, dopuszcza, by konkretna osoba doznawała dręczeń, ale za jej pozwoleniem, dodajmy osoba żyjąca zgodnie ze wskazaniami Bożymi (np. wielu świętych). I wówczas, gdy taka osoba wyrazi taką wolę, Bóg dopuszcza dręczenia diabelskie (o opętaniach w tego rodzaju przypadkach mówimy niezwykle rzadko). I taka osoba, dobrowolnie, poprzez swe cierpienia może wyjednać wiele łask dla świata, ocalić dusze wielu z grzeszników. Spytasz: "Ale po co to wszechmogącemu Bogu???? Wszakże skoro jest tak potężny to mógłby jednym skinieniem palca ocalić wszystkie dusze grzeszników, przywrócić pokój etc. etc." No właśnie nie do końca... Wracamy bowiem do początku, aspektu wolnej woli. Skoro Bóg tak przepotężnie szanuje wolną wolę człowieka, to w całej swej wszechmocy wywiązuje się z danej obietnicy, jest niejako "bezsilny" i nic uczynić wbrew tej woli nie może. A więc zbawić grzeszników, także... A więc dać pokój światu, także... (II wojna światowa chociażby - wolny wybór wielu osób pokroju Stalina, Hitlera, ideologów etc. Bóg nie uczyni jednak nic wbrew wolnej woli człowieka. Gdy natomiast wola ludzi w służbie dobru poczęła przeważać, coraz większe rzesze były w stanie otworzyć się na łaskę Bożą, wówczas zło zaczęło ustępować, a konflikt dobiegł końca.)
anonim2014.07.10 7:25
5sposobów Maryji na pokonanie szatana 1.Eucharystia 2.różaniec sercem 3.Pismo Św. 4.Post 5..spowiedź raz w miesiącu.
anonim2014.07.10 7:34
Nikt tak nie upokarza diabła jak Maryja.Dlatego jest tak potrzebne każdemu nabożeństwo do Niej.Ona zawsze miażdży mu głowę.Ona jest uczuciem miłości Ojca do nas.Nadeszły czasy że każdy musi się określić w sercu komu chce służyć.Nie bądź przyjacielu "letni",gdyż Bóg wypluje cię z ust swoich."Słusz Bogu wiernie,kochaj Matkę Jego,a ujdziesz paszczy smoka piekielnego".
anonim2014.07.15 12:02
Tylko Prawda nas wyzwoli.