23.01.18, 13:37Zdj. Twitter/Kancelaria Premiera, edytowane

Czas na seniorów!!! Rząd przedstawia nowy program

Rząd przywraca godność rodzinom, a teraz czas na seniorów! Premier Mateusz Morawiecki wraz z minister Elżbietą Rafalską przedstawił na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów nowy program polityki senioralnej rządu PiS. 

"Tak jak miarą człowieczeństwa jest stosunek do osób starszych, (…) tak miarą jakości polityki państwa jest stosunek do starszego pokolenia również"- podkreślił premier. Jak dodał, w ramach całościowej polityki państwa, osoby starsze zasługują nie tylko na szacunek, ale i wsparcie. Temu właśnie-wskazał Morawiecki- ma służyć nowy program. 

"Jestem szczęśliwy, że w ten sposób tworzymy państwo opiekuńcze i realizujemy społeczną gospodarkę rynkową – państwo, które jest otwarte i daje równe szanse dla wszystkich"- powiedział podczas konferencji szef rządu. Mateusz Morawiecki mocno podkreślił, że państwo "musi być z sercem". 

"Polityka senioralna jest wszechogarniającą, składa się na nią polityka demograficzna, rodzinna, edukacyjna, ale także rozwojowa. Od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk państwa"- zwrócił uwagę szef rządu, deklarując, że polityka senioralna należy do priorytetów jego gabinetu politycznego i będzie jak najlepsza. 

„Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030” to dokument ważny, kompleksowy i ambitny. Oparty jest na trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności"-powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak przypomniała, prace nad tym programem rozpoczęły się od powołania rady ds. polityki senioralnej i trwały ponad rok. Dokument trafi za chwilę do konsultacji międzyresortowych. 

Ten programowy i strategiczny dokument zawiera  „szczegółowe rozwiązania”, uwzględniono w nim również nowe podejście do kwestii niesamodzielności osób w podeszłym wieku. Minister podkreśliła sprawy związana z usługami medycznymi, kwestiami prawnymi i standardami medycznymi.

"Pytanie, kiedy seniorzy odczują zmianę tej polityki, chciałabym powiedzieć, że odczuwają już pewne zmiany od pierwszego roku funkcjonowania naszego rządu"

yenn/PAP, Fronda.pl