30.06.21, 08:30Fot. via Wikipedia, CC 0

,,Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży?''

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg ocala i błogosławi Izmaela

Rdz 21, 5. 8-20

Czytanie z Księgi Rodzaju

Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego, Izaak. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi.

Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: «Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim, Izaakiem». To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe – ze względu na swego syna.

A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: «Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Z syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielki naród, bo jest on twoim potomkiem».

Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i oddalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym z krzewów, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: «Nie będę patrzała na śmierć dziecka». I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać.

Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: «Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród».

Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg był z chłopcem, a ten rósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Wypędzenie złych duchów

Mt 8, 28-34

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»

A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły Go prosić: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń». Rzekł do nich: «Idźcie!» Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach.

Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

rebeliant2021.06.30 20:18
Jezus heiluje do demonów ?
Marycha to tylko słup - My wolny Bóg2021.06.30 17:01
Zdradzę wam tajemnicę koszernej modlitwy - ale to tylko dla tych co uważają że kobieta powinna być własnością mężczyzny - Najbardziej koszerna modlitwa do Lucyfera o jego większe wpływy z za światów i lepszą obronę swojego wcielenia Antychrysta - To modlenie się do krzyża Jezusa Szatana - Jak masz większą wiarę - modlisz się do krzyża z z a je ban y m na nim Jezusem - ale modlisz się do krzyża - nigdy do Jezusa. Jak masz jakkolwiek przez przypadek skierować lub pomyśleć dobrze o Jezusie, lub oddać mu chwałę - lepiej się módl do samego krzyża albo wcale - i to tylko dla tych co hołdują bezwzględnie prawu że mężczyzna ma być właścicielem kobiety i może mieć ich kilka - bo układ odwrotny oznacza śmierć honoru - ubraną w różową szatę pełną kolorowych kwiatów - mającą łagodne baranie spojrzenie, mówiącą dostojnym pełnym dobroci głosem, uzdrawiającą zniewolonych mężczyzn za to nigdy ich nie uwalniającą, ale za to uwalniającą kobiety niewolnice.
Jezus nadchodzi2021.06.30 9:59
Udawaj, że jesteś zajęty.
Anonim2021.06.30 9:15
-,,Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży?'' -"Idźcie i mordujcie w imię moje, nie pozwólcie by ktokolwiek przeżył!"