24.05.16, 08:37

Dzięki determinacji Szydło Polska porozumie się z KE?

Minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział, że porozumienie z Komisją Europejską w sprawie Trybunału Konstytucyjnego jest blisko. 

– Dziś jesteśmy blisko porozumienia. Nasze stałe przekonania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego od momentu powołania gabinetu premier Szydło, przekonania, by był on instytucją bardziej transparentną i pluralistyczną, dadzą się pogodzić z oczekiwaniami dotyczącymi norm praworządności. Sama norma nie była nigdy przedmiotem kontrowersji – mówił dziś na briefingu przed siedzibą MSZ minister ds. europejskich Konrad Szymański.

Jak dodawał:

„Nigdy nie podważaliśmy sensu konsultacji z instytucjami międzynarodowymi. Dziś stopień zrozumienia w zakresie prawa i norm ustrojowych jest na tyle duży, iż uznaliśmy wczoraj wieczorem, że jest wskazane doprowadzenie do spotkania pana wiceprzewodniczącego Timmermansa i pani premier Szydło. Bez jej determinacji cała ta operacja nie przynosiłaby takich efektów, które dziś można uznać za dobre i pozytywne. Dziś mamy ważny dzień dla porozumienia”

daug/300polityka.pl