Wcześniak to dziecko urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży, podczas gdy prawidłowa ciąża trwa około 40 tygodni. W Polsce co roku na świat przychodzi ok. 26 tys. wcześniaków. Masa urodzeniowa części z nich jest mniejsza niż tysiąc gramów. Często taki noworodek mieści się na dłoni dorosłego człowieka. Wcześniaki borykają się z najróżniejszymi problemami zdrowotnymi. Już samo przedwczesne urodzenie, ze względu na niedojrzałość wszystkich narządów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia noworodka. Szczególnie niebezpieczne są problemy układu oddechowego, nerwowego, problemy kardiologiczne oraz żywieniowe.

Walka o życie i zdrowie wcześniaków bywa bardzo długa. Pobyt wcześniaków w szpitalu u ponad 50 proc. dzieci trwa dłużej niż osiem tygodni. Koszty leczenia tych dzieci są bardzo duże. Walka o życie i zdrowie wcześniaków nie kończy się też wraz z wyjściem ze szpitala. Wręcz odwrotnie, ponieważ często wtedy dopiero się zaczyna. Potrzeba olbrzymiej determinacji i siły ze strony rodziców, aby dziecko mogło się odpowiednio rozwijać i nadrabiać różnice rozwojowe. 

Eksperci są zgodni, że zorganizowanie 26–30 ośrodków prowadzących opiekę rozwojową nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie jest remedium na dotychczasowe problemy. Koordynatorami tej wielospecjalistycznej opieki powinni być lekarze neonatolodzy, którzy najlepiej znają powikłania wcześniactwa i świadomi są potrzeb rozwojowych tej grupy dzieci w pierwszych latach życia. 

MT/tvp.info