Z inicjatywy europosłów Bogdana Rzońcy z PiS i Jerzego Buzka z PO powstał list do Komisji Europejskiej ws. finansowania odchodzenia od węgla na rzecz m.in. gazu jako paliwa przejściowego. Pod apelem podpisało się blisko 80 eurodeputowanych z sześciu frakcji.

Komisja Europejska opublikowała pod koniec ub. roku wstępny projekt taksonomii, w którym zaproponowała uznanie energii nuklearnej i gazu ziemnego jako „zielonych” źródeł energii. Dzięki takiej klasyfikacji inwestycje w te źródła będą mogły być wspierane ze środków unijnych.

W swoim liście europosłowie przyznając, że propozycja KE wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom, podkreślają, że powinna zapewnić większą równowagę między ambitnymi celami a wyzwaniami technologicznymi. Wskazują, że energia jądrowa i gaz ziemny mogą znacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Apelują o zapisanie w rozporządzeniu ws. taksonomii możliwości finansowania odchodzenia od węgla w energetyce na rzecz m.in. gazu jako paliwa przejściowego w transformacji ku neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r. Bogdan Rzońca i Jerzy Buzek podkreślają, że to sprawa kluczowa z punktu widzenia Polski.  

Pod apelem podpisali się europosłowie z Polski, Niemiec, Francji, Włoch Finlandii, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy i Łotwy. Z polskich europosłów są to m.in.: Zdzisław Krasnodębski, Marek Belka, Leszek Miller, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Halicki, Joachim Brudziński, Bartosz Arłukowicz i Patryk Jaki.

kak/PAP