Dane Eurostatu opublikowane z okazji przypadającego we wtorek Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem pokazują, że Polska w ostatnich latach odnotowała największy spadek poziomu ubóstwa w całej Unii Europejskiej. Z kolei największy wzrost ubóstwa odnotowano w Grecji, a największe ryzyko: w Bułgarii, najmniejsze natomiast- w Czechach.

W 2016 r. 117, 5 mln, czyli 23, 4 procent obywateli Unii było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Liczba ta rosła sukcesywnie w latach 2009-2012 i osiągnęła wówczas prawie 25 procent populacji UE. W 2013 r. zaczęła spadać. Najwyższy spadek odnotowano w Polsce. W 2008 r. wskaźnik ubóstwa w naszym kraju wynosił aż 30,5 procent, a w roku 2016- 21,9 procent.

Na kolejnych lokatach uplasowały się takie kraje, jak: Łotwa (spadek o 5,7 procent) oraz Rumunia (- 5,4 pkt. proc.)

W ostatnich latach liczba ludzi zagrożonych ubóstwem wzrosła najbardziej w Grecji (z 28,1 proc. w 2008 r. do 35,6 proc. w 2016 r.; o 7,5 pkt. proc.), na Cyprze (o 4,4 pkt. proc.), w Hiszpanii (o 4,1 pkt. proc.) oraz w Szwecji (o 3,4 pkt. proc.). W ubiegłym roku największe ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego odnotowano w Bułgarii- 40, 4 procent, Rumunii- 38,8 oraz Grecji- 35,6 procent. Na przeciwległym biegunie znalazły się Czechy, Finlandia, Dania oraz Holandia- odpowiednio: 13,3; 16,6;17,7; 16,8. 


yenn/PAP, Fronda.pl