04.08.17, 14:30fot. Richard Foster, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr

Grzechy przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu

Akt seksualny ma pełny sens i wypełnia się całkowicie jedynie w małżeństwie. Jedność ta łączy się z głęboką przyjemnością, która w planie Bożym, ma na celu pomoc we wzrastaniu w miłości małżeńskiej oraz jako impuls do przekazywania życia. Dlatego też w akcie seksualnym muszą być zawarte wzajemnie te dwie rzeczy: jedność, służąca wzrostowi miłości wzajemnej małżonków, oraz prokreacji, tzn. otwarcie się na możliwość poczęcia dziecka w każdym akcie seksualnym. Bardzo często jednak ta głęboka przyjemność jest postawiona jako jedyny cel aktu seksualnego. Takie właśnie postawienie przyjemności ponad jedność małżeńską i prokreację jest podstawą wszelkich grzechów przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu: szuka się przyjemności seksualnej poza jej naturalnym środowiskiem, ustanowionym przez Boga samego. Wykreśla się w ten sposób: możliwość przekazania życia i (lub) wzrost miłości wewnątrz pary małżeńskiej.
 
Grzechy myślą:
 
To grzechy, dotyczące wszelkich myśli, pragnień, fantazji, wspomnień, emocji i uczuć, w których celem jest wzbudzenie i poszukiwanie przyjemności seksualnej. Nie chodzi tutaj oczywiście o samą pokusę do takich myśli, które same przychodzą nieraz do naszych głów, ale o zgodę na nie, świadome rozmyślanie, przywoływanie ich, zatrzymywanie się przy nich. 
 
Grzechy słowem:
 
Dotyczą one rozmów, których głównym tematem jest traktowanie seksu w sposób niegodny. Bardzo często są one związane z brakiem miłości wobec drugiego, ponieważ są one też często zwykłym komentowaniem, często bardzo "brudnym" osób trzecich. Doprowadzają one do ogromnego spłycenia samego aktu seksualnego i projektu Bożego wobec ludzkiej seksualności.
 

Grzechy czynem:
 
a) cudzołóstwo - mowa tutaj o dwóch rodzajach zachowań. W języku polskim używamy na nie raczej jednego słowa cudzołóstwo. W języku włoskim np. istnieje rozróżnienie na fornicazione i adulterio. Słowniki oba słowa tłumaczą jako cudzołóstwo. My moglibyśmy rozdzielić je natomiast określając pierwsze, jako tzw. "seks przed ślubem", a drugi jako "zdradę małżeńską".
- seks przed ślubem (fornicazione) - akt seksualny dokonany przez osoby niezwiązane węzłem małżeńskim, ani ze sobą ani z nikim inny (single); oprócz seksu przed ślubem należy tutaj zaliczyć również konkubinaty. Seks przed ślubem powoduje zniszczenie okresu narzeczeństwa, mającego być przygotowaniem do całkowitego daru z siebie. Osoba jeszcze przed ślubem oddaje się, powodując dodatkowo, bardzo często, zniszczenie celu biologicznego aktu seksualnego, jakim jest prokreacja. Dokonuje się aktu jedności, zanim jeszcze dwoje stają się jedno w sakramencie małżeństwa, w którym małżonkowie oprócz wzajemnej miłości, deklarują wzajemne zaciągnięcie na siebie obowiązków i praw, związanych z małżeństwem. Dlatego też seks przed ślubem, jest zwykłym zaspokajaniem swoich przyjemności, bez myślenia o jakikolwiek obowiązków wypływających z podejmowanych czynności. 
- zdrada małżeńska (adulterio) - akt seksualny dokonany poza ważnym małżeństwem; mamy z nim miejsce wtedy, gdy przynajmniej jedna z osób jest związana sakramentem małżeństwa z inną osobą. Jedność małżeńska i wszelkie jego cele zostają tutaj wprost przekreślone. 
 
b) gwałt - zmuszenie osoby do aktu seksualnego poprzez przemoc lub zastraszenie;
 
c) kazirodztwo - akt seksualny dokonany pomiędzy osobami spokrewnionymi; 
 
d) masturbacja lub samogwałt - samotny akt, doprowadzający do wytrysku nasienia, do doprowadzenia się do przyjemności seksualnej. Bardzo jasno widać tutaj jedynie chęć osiągnięcia przyjemności, wykraczając poza zamysł Boży oraz poprawną antropologię seksualną;
 
e) onanizm lub akt przerywany - przerywanie aktu seksualnego, lub doprowadzenie do ejakulacji poza organizmem kobiety, w celu uniknięcia zapłodnienia;
 
f) akty homoseksualne - akty seksualne dokonane przez dwie osoby tej samej płci (oczywiście nie chodzi tutaj o tendencje homoseksualne, ale o akty homoseksualne);
 
g) zoofilia - akty seksualne dokonane ze zwierzętami;
 
h) używanie środków antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych, prezerwatyw - oraz wszelkiego rodzaju innych środków, przeciwnych naturalnemu procesowi prokreacji, aby osiągnąć przyjemność z aktu seksualnego. Są to grzechy obecne zarówno poza małżeństwem, jak również i wewnątrz małżeństwa;
 
i) rozprowadzanie pornografii - promocja spektakli, reklam, programów i filmów przeciwnych właściwej idei seksualności ludzkiej. Celem jest zawsze w tym przypadku użycie seksu, jako produktu reklamowego w celach komercyjnych.
 
j) dotykanie narządów rodnych, pieszczoty, zachowania skierowane do zaspokojenia przyjemności seksualnej w sposób niegodny. Mogą się one zdarzyć również w zakresie małżeństwa, w tego typu czynnościach, gdy szuka się jedynie przyjemności seksualnej, jako celu samego w sobie. 
 
Kiedy człowiek dopuści w sobie do takiego stanu, w którym żądza zaczyna nad nim panować, naprawdę możliwe jest dopuszczenie się każdego z wyżej wymienionych grzechów. W jego głowie obecne wciąż są nieczyste obrazy, prowadząc do zatracenia szacunku wobec innych osób. Człowiek pożądliwy, to egoista, daleki od Boga. W grzechach przeciwko czystości istnieje zawsze ogromna odpowiedzialność, ponieważ niszczy ważne wartości: przekazywanie życia, miłość, małżeństwo, rodzinę itd. Dlatego też w przypadku tego rodzaju grzechów, zawsze mamy do czynienia z materią ciężką. Co nie oznacza, że zawsze są grzechami śmiertelnymi (ciężkimi), gdyż zależy to dodatkowo m.in. od przyzwolenia woli. 
 
Przyłapani przez samych siebie na grzechu przeciwko seksualności należy natychmiast wyznać go w sakramencie pokuty i pojednania, aby nie doprowadzić do stanu, gdy żądza zacznie panować nad nami: nad naszymi myślami, pragnieniami, wspomnieniami, niszcząc życie, oddalając od Boga i zamykając serce na prawdziwą miłość.
 
 
na podstawie: F. Armengol (a cura di), Beati voi. Manuale di morale cristiana, Roma 2012