08.06.19, 18:00Fot. CEphoto Uwe Aranas via Wikipedia, CC BY SA 2.4

Homoseksualizm. To da się leczyć!!!

Spośród wielu przyczyn powstawania tendencji homoseksualnych można wymienić następujące:

1 Zdarza się, że w okresie dojrzewania chłopiec jest wyśmiewany i odrzucany przez rówieśników z powodu swojej słabszej sprawności fizycznej, co powoduje u niego poczucie niższej wartości i odrzucenie przez środowisko. Rodzi to smutek i osamotnienie, a także brak akceptacji dla samego siebie i dla swojego ciała. Tęsknota, by być docenionym i akceptowanym przez kolegów i równocześnie gniew na siebie, niechęć do własnego ciała, które uważa się za mało atrakcyjne i niemęskie, mogą utrwalić się w postaci silnego pociągu do osób tej samej płci. U wielu tak poranionych duchowo młodych ludzi pragnienia seksualne w stosunku do wysportowanych kolegów zaczynają się pojawiać już w wieku 12-13 lat. W miarę upływu czasu może przerodzić się to w obsesyjny pociąg do silnych, wysportowanych mężczyzn.

2 Jedną z częstych przyczyn kształtowania się pragnień homoseksualnych jest nieufność wobec osób odmiennej płci na skutek zranień zadanych przez rodzica, który swoim egocentryzmem uzależniał dziecko od siebie

– był nadopiekuńczy, manipulujący, albo odwrotnie: nieobecny i niezainteresowany sprawami dziecka. Brak aprobaty, ciepła, pochwały, czułości i bliskości fizycznej ze strony ojca może spowodować u dziecka bardzo poważne zranienia, wewnętrzną pustkę, określaną jako „głód ojca”. Bywa, że młodzi ludzie zaczynają szukać pociechy w ramionach innego mężczyzny. W ten sposób może zrodzić się pociąg homoseksualny. Im wcześniej nastąpiło porzucenie przez ojca, tym prawdopodobieństwo pojawienia się zainteresowań homoseksualnych jest większe. Zdarza się również, że ostre traktowanie przez starszych braci może przyczynić się do pojawienia się pragnień homoseksualnych.

Badania dorosłych mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych wykazują, że w powstaniu ich zaburzenia większą rolę odegrało odrzucenie przez kolegów, aniżeli niewłaściwe relacje z ojcem. U kobiet najczęstszymi zranieniami, które sprzyjają rodzeniu się zachowań homoseksualnych, jest brak miłości i akceptacji ze strony matki oraz bolesne doświadczenia ze strony ojca lub innych mężczyzn.

3 U podstaw homoseksualizmu może też leżeć bunt przeciwko Bogu i rodzicom. Zachowania homoseksualne są często odreagowaniem gniewu i często charakteryzują osoby, których jeden z rodziców był wyjątkowo surowym egocentrykiem, lub stosował prze

moc fizyczną. Czynnikiem stojącym u podstaw tendencji homoseksualnych jest egocentryczne poszukiwanie doznań seksualnych.

4Zdarza się, że w dzieciństwie ktoś zostaje zgwałcony lub wykorzystany seksualnie przez osobę dorosłą tej samej płci, w efekcie czego może pojawić się w jego przyszłym życiu zainteresowanie przeżyciami homoseksualnymi. Takie wspomnienia z dzieciństwa mogą tworzyć w człowieku fałszywe przekonanie o jego skłonnościach i powodować niechęć do samego siebie.

5Można nabyć tendencji homoseksualnych z własnej winy, na skutek np. przebywania w środowisku akceptującym postawy homoseksualne, kontaktu z pornografią i prowadzenia rozwiązłe

go stylu życia.

 Homoseksualizm jest więc najczęściej niezawinionym, ale bardzo poważnym zaburzeniem psychicznym i emocjonalnym. Dlatego konieczne jest leczenie.

Sposoby leczenia

Osoby o skłonnościach homoseksualnych trzeba traktować ze współczującą miłością, tym bardziej, że w większości przypadków dewiacyjne skłonności nabyli nie z własnej winy, lecz na skutek wpływu patologicznego środowiska, które przyczyniło się do głębokich duchowych, psychicznych i emocjonalnych zranień. Całkowite uzdrowienie z homoseksualizmu jest możliwe tylko mocą miłości samego Boga. Tylko ta jedyna Miłość może wyzwolić z dotkliwego smutku i samotności oraz dać poczucie pewności, że jest się kochanym zawsze i bezwarunkowo. Trzeba całą swoją uwagę skierować na miłość Chrystusa, a nie na swoje dewiacyjne skłonności seksualne.

Dla przyjęcia daru uzdrawiającej Miłości Boga konieczne jest, aby człowiek mający problemy z homoseksualizmem, najpierw przebaczył wszystkim ludziom, którzy swoją postawą, działaniem i złym przykładem przyczynili się do powstania w nim dewiacyjnych pragnień. Po prostu trzeba swój gniew i smutek ofiarować na modlitwie Bogu i prosić o zdolność przebaczenia wszystkim wszystkiego. To całkowite przebaczenie jest koniecznym warunkiem otwarcia serca na Boży dar uzdrowienia. Przebaczenie musi być związane z intensywnym życiem modlitwy, częstym przystępowaniem do sakramentów pokuty i Eucharystii.

Osiąganie czystości jest długim i powolnym procesem, znaczonym bolesnymi upadkami. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. W miarę uzdrawiania duchowych i emocjonalnych ran, homoseksualne pragnienia zaczną słabnąć, aż do całkowitego zniknięcia.

Dla Chrystusa nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma ludzi zbyt grzesznych, brudnych i poranionych. Dlatego osoby, które uprawiają homoseksualizm mają szansę uzdrowienia pod warunkiem, że całkowicie zaufają Chrystusowi i spełnią następujące warunki:

• zaakceptują nauczanie Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu i zaczną prowadzić życie w czystości.

• powierzać będą każdego dnia całe swoje życie Chrystusowi poprzez modlitwę, codzienną medytację, różaniec, czytanie Pisma św., częste przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii.

• zerwą ze wszystkim, co mogłoby stymulować i prowokować popełnienie grzechu. Chodzi przede wszystkim o pozbycie się literatury homoseksualnej, kaset wideo o tej tematyce, zerwanie kontaktów ze środowiskiem praktykujących gejów. Unikanie kawiarni, łaźni, kin, pubów – słowem – miejsc, do których uczęszczają homoseksualiści.

• starać się będą jak najwięcej przebywać w środowisku heteroseksualnych kobiet i mężczyzn. Dlatego trzeba znaleźć sobie wspólnotę ludzi wierzących i modlących się. Najlepiej którąś z grup modlitewnych w swojej parafii. Bardzo ważne jest zawieranie i podtrzymywanie czystych przyjaźni z członkami tej wspólnoty. To bardzo pomaga w zachowaniu cnoty czystości.

Uzdrowienie z homoseksualizmu i reorientacja na reakcje heteroseksualne jest możliwa wtedy, gdy dokona się duchowe nawrócenie, polegające na pełnym zawierzeniu Chrystusowi, podjęciu trudu pójścia razem z Nim przez życie. Nie oznacza to wcale, że walczący ze swoimi dewiacjami seksualnymi w sposób natychmiastowy odzyska dojrzałość osobową. Na całkowite uzdrowienie konieczny jest czas przejścia przez okres silnych pokus, które będą przezwyciężane mocą intensywnej modlitwy i całkowitego zaufania miłości Jezusa. Tylko wtedy Jezus mocą swojej miłości będzie uzdrawiał poranione uczucia, emocje i całą sferę psychiczną człowieka.

Jeżeli ktoś traci wiarę w uzdrowieńczą moc Jezusa, staje się podatny na działanie propagandy aktywnych środowisk homoseksualnych, jakoby homoseksualizm był wrodzoną skłonnością i naturalną seksualną „alternatywą”.

Z relacji amerykańskich duszpasterzy opiekujących się homoseksualistami dowiadujemy się, że wielu z nich potrafi prowadzić życie w czystości. Pokusy udaje im się przezwyciężać dzięki modlitwie, codziennej Eucharystii i częstej spowiedzi.

Jan Paweł II pisze: W zbawczym krzyżu Chrystusa, w darze Ducha Świętego, w sakramentach, które wypływają z przebitego boku Odkupiciela (por. J 19,34), wierzący znajduje źródło łaski i mocy, by zachowywać zawsze, nawet wśród najpoważniejszych trudności, święte prawo Boże (Encyklika Veritatis splendor, nr 103).

W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji (2358). Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej (2359).

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się!

Komentarze

Karina2021.02.18 13:33
COXDD
Jan 2019.06.9 13:15
Pederastia to uleczalna choroba!
anna2019.06.9 10:33
Zastanawia mnie dlaczego tak dużo rodzi się dzieci ze wskazaniami homoseksualnymi w dorosłym życiu ,skąd to się bierze ,czyżby w rodzicach istniały wady genetyczne ,czy ma wpływ na tego typu zachowania wychowanie i środowisko, bo jak obserwuje to jest wysyp osób z zachwianą tożsamością seksualną w naszym społeczeństwie, co to będzie za naród kiedyś w przyszłości, wizja przerażająca.
ochrona przed pedofilami w sutannach2019.06.9 8:10
to leczyć trzeba księży homo
Tom Bombadil2019.06.9 6:48
Od samego patrzenia na to zdjęcie u góry można dostać biegunki.
Moly2019.06.9 1:16
Ale po co . Lepiej byc szczesliwym.
Tadeusz2019.06.8 21:57
@Polak Ateista Dumny Gej Polak Ateista Dumny Gej 26.5.19 19:54 Gra muzyczka szampan się chłodzi, Pysio szykuje kieliszki czekamy na 21:00 wielkie zwycięstwo normalności. Wszystko wskazuje na to, że PiSdzielce zostaną zmiażdżeni dzisiejszego wieczora: "Wymowny komentarz Piaseckiego o frekwencji. "Będzie rekord. Raczej oczywiste komu to sprzyja"" https://natemat.pl/273925,kto-wygra-wybory-do-pe-2019-wymowny-komentarz-piaseckiego-o-frekwencji Szykujcie się prawackie kuurwy na największą porażkę w waszych nudnych marnych żywotach. Polacy powiedzieli wam DOŚĆ. Gdzie jesteś lewacka kuurwo?Nachlaj się z kumplami z czerskiej. A jak już będziesz pod stołem to rzygaj i wyj o zwycięstwie.Bolszewicka onuco.
Foster2019.06.8 21:05
Słyszałem że tabletka z krzyżykiem pomaga.
W-wa = z Bródna = Lech = Ha, ha = słowiczek2019.06.8 20:01
jestem głupiom trollom, przyjechałom z białorusi sprzątać polskie kible i spammuje całe forum, nie mam osobowości, wstydzę się tego kim jestem dlatego podszywam się pod innych jestem choro psychicznie i prosze o pomoc :( Mój email: [email protected] Mój IP adres, oto moje proxy 𝐈𝐏 46.42.4.138 - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - BIAŁORUŚ nie dajcie się nabrać, że Rosja, żadna Rosja! Każdy może to sprawdzić.
andrzejhahn32019.06.8 19:54
jak i wasz idiotyzm frondowskie nieuki
W-wa2019.06.8 19:53
@ "z doopy biedronia, sra, sra, bla, bla, z Rosji, z Rosji. zapomniałeś pedale o Stachu, Nowaku, Albercie DUMNY PEDAŁ ŁŻE JAK BURA SUKA !!! NIE MA GO W POLSCE !!! Ciągle nadajesz z: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 !
Pfft2019.06.9 4:12
Niestety, słowik, ty natomiast dla odmiany zapewne jesteś w Polsce - i wierz mi, że bardzo mnie to smuci.
anonim2019.06.8 19:50
"Homoseksualizm. To da się leczyć!!!", ale tylko u PiSuarczyków. Tego nawet kościół nie leczy, w swoich szeregach.
JONASIK2019.06.8 19:45
Miłość mężczyzny do Jezusa... to homoseksualizm, czy nie?
z Marsa = z Targowej = Lech = W-wa = słowiczek2019.06.8 19:42
jestem głupiom trollom, przyjechałom z białorusi sprzątać polskie kible i spammuje całe forum, nie mam osobowości, wstydzę się tego kim jestem dlatego podszywam się pod innych jestem choro psychicznie i prosze o pomoc :( Mój email: [email protected] Mój IP adres, oto moje proxy 𝐈𝐏 46.42.4.138 - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - BIAŁORUŚ nie dajcie się nabrać, że Rosja, żadna Rosja! Każdy może to sprawdzić.
Aleksandra2019.06.8 19:17
Smutne, że w dzisiejszych czasach ludzie są tak ograniczeni umysłowo i boją się inności. Wszyscy mamy prawo kochać kogo chcemy. Wspieram LGBT!!!!!!!!!
z Marsa2019.06.8 19:14
@ "z Targowej = Lech = W-wa = słowiczek pedofil, sra, sra, bla, bla zapomniałeś pedale o Stachu, Nowaku, Albercie DUMNY PEDAŁ ŁŻE JAK BURA SUKA !!! NIE MA GO W POLSCE !!! Ciągle nadajesz z: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 !
To ja2019.06.8 19:10
Ależ oni nieszczęśliwi na tym zdjęciu potrzebują ogromnego wsparcia psychologa pełna depresja. Głupszego artykułu już nie mogli napisać
z Targowej = Lech = W-wa = słowiczek pedofil2019.06.8 19:06
jestem głupiom trollom, przyjechałom z białorusi sprzątać polskie kible i spammuje całe forum, nie mam osobowości, wstydzę się tego kim jestem dlatego podszywam się pod innych jestem choro psychicznie i prosze o pomoc :( Mój email: [email protected] Mój IP adres, oto moje proxy 𝐈𝐏 46.42.4.138 - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - BIAŁORUŚ nie dajcie się nabrać, że Rosja, żadna Rosja! Każdy może to sprawdzić.
21:37 xD2019.06.8 18:53
Rzymski katolicyzm? TO NALEŻY LECZYĆ!!!
z Targowej..2019.06.8 18:49
@ "z pogranicza = Hi hi = W-wa = słowiczek pedofil, sratata, sratata, zapomniałeś pedale o Stachu, Nowaku, Albercie DUMNY PEDAŁ ŁŻE JAK BURA SUKA !!! NIE MA GO W POLSCE !!! Ciągle nadajesz z: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 !
z pogranicza = Hi hi = W-wa = słowiczek pedofil2019.06.8 18:41
jestem głupiom trollom, przyjechałom z białorusi sprzątać polskie kible i spammuje całe forum, nie mam osobowości, wstydzę się tego kim jestem dlatego podszywam się pod innych jestem choro psychicznie i prosze o pomoc :( Mój email: [email protected] Mój IP adres, oto moje proxy 𝐈𝐏 46.42.4.138 - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - BIAŁORUŚ nie dajcie się nabrać, że Rosja, żadna Rosja! Każdy może to sprawdzić.
z pogranicza2019.06.8 18:36
@byly katolik du wasserpolnischer schweinehund
Byly katolik2019.06.8 18:33
CZŁOWIEK SIĘ RODZI Z ORIENTACJĄ, ALE ZA TO BEZ RELIGII. RELIGIJNOŚĆ DA SIĘ LECZYĆ, HOMOSEKSUALIZMU JUŻ NIE.
Jahu2019.06.8 20:18
Orientacja jest jedna reszta to zboczenia.
Sariel2019.06.8 18:31
Czy da się wyleczyć chrześcijan z nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka?
Ha, ha ...2019.06.8 18:35
najpierw zydzi potem chrzescijanie
Hi, hi ...2019.06.8 18:31
"Setki uczestników przejdą z okolic metra Świętokrzyska, przez centrum miasta,..." - Gazeta Wyborcza - pedalow co kot naplakal ! Przyjezdni zza Odry. KLAMIESZ PEDALE ! ZDJECIA NIE KLAMIA PEDALE !
LeczyćKleroPedofilówRozżarzonymiWidłami2019.06.8 18:28
Kleruchacz - spec od płciowości, medycyny i lotów aniołków nad jasełkowymi żłóbkami. Czyli pasożyt-wydrwigrosz, który nie zna się na niczym i niczego nie potrafi. Pozbawiony sutanny zdechłby z głodu albo rabował, żeby przeżyć pod mostem.
Mateusz2019.06.8 18:26
Katolicyzm, to da się leczyć!!, wystarczy przeczytać biblię ze zrozumieniem, i się odechce przebywania w tej sekcie nie mającej nic wspólnego z chrześcijaństwem.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 18:24
Idziemy na rekord! Prawie 100tys uczesztników na warszawskiej Paradzie Równości! Byłem i ja :) "Wg. policjantów, którzy zabezpieczają wydarzenie, pochód ma ok. 4 kilometrów długości. Według pierwszych szacunków w paradzie bierze udział 80 tys.osób." Relacja: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,24877013.html#s=BoxOpImg2 🌈❤️Duma duma i jeszcze raz DUMA!🌈❤️
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 18:23
Idziemy na rekord! Prawie 100tys uczesztników na warszawskiej Paradzie Równości! Byłem i ja :) "Wg. policjantów, którzy zabezpieczają wydarzenie, pochód ma ok. 4 kilometrów długości. Według pierwszych szacunków w paradzie bierze udział 80 tys.osób." Relacja: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,24877013.html#s=BoxOpImg2 🌈❤️Duma duma i jeszcze raz DUMA!🌈❤️
KONSTYTUCIA to ja = Bolek OTUA to nie ja2019.06.8 21:40
Bonzowo mi, brylantowo.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 18:23
Idziemy na rekord! Prawie 100tys uczesztników na warszawskiej Paradzie Równości! Byłem i ja :) "Wg. policjantów, którzy zabezpieczają wydarzenie, pochód ma ok. 4 kilometrów długości. Według pierwszych szacunków w paradzie bierze udział 80 tys.osób." Relacja: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,24877013.html#s=BoxOpImg2 🌈❤️Duma duma i jeszcze raz DUMA!🌈❤️
Grizzly2019.06.8 18:47
M pomyliło ci się z P co czyta się jako ODBYT!
Ho, ho ...2019.06.8 18:17
Jak to jest "mordechaj" - Lech Keller-Krawczyk, ze w pierwszej setce przyrostu naturalnego nie ma ani jednego kraju rozwinietego, jak to jest, ze przyrost naturalny jest najwiekszy posrod semitow (Arabow), czarnych, Latynosow, Chinczykow, Indii... czyli, jakby to poprawnie powiedziec .... szaranczy ludzkiej. Gdyby nie wojna byloby was wiecej niz Polakow.
Zygfryd2019.06.8 18:16
Zboczeńcy zawsze będą samotni pozór że geje są szczesliwi albo lesby to tylko ułuda okłamywanie samego siebie by próbować inności dlaczego próbować? dlatego że jest to nienormalne i nienaturalne bycie człowieczeństwa i pociągu do płci przeciwnej po prostu zaburzenie lub choroba którą można leczyć i można z tego wyjść.
Pfft2019.06.9 4:10
Nienormalne, zaburzenie, choroba - według kogo? Bo nie ogólnoświatowego konsensusu naukowców. Nienaturalne - według kogo? Bo nie według naturalnie występujących gatunków dzikich zwierząt, wśród których homoseksualizm jest nie mniej powszechny, niż wśród ludzi. Natomiast baśnie o możliwości "leczenia" homoseksualizmu to też już stare historie. Terapie reparatywne to uwspółcześniona wersja "Mechanicznej Pomarańczy" - i jeśliby ich płytkie, nietrwałe, uszkadzające psychikę efekty uznać za "leczenie", to równie dobrze można byłoby stwierdzić, że za pomocą analogicznych praktyk można i heteroseksualistów "wyleczyć" z ich orientacji.
skopiowane z Frondy2019.06.8 18:15
The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano 2 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar. Trudno takich klasyfikować jako człowieka - to są subhumans, untermenschen. Możesz być z siebie dumny", dumny geju-pedofilu. Klikaniem nie zaklikasz prawdy.
Pfft2019.06.9 4:06
"Klikaniem nie zaklikasz prawdy" - słowik, ty prawdę napiszesz co najwyżej wtedy gdy się pomylisz. Jak większość konserwatystów zresztą, niestety.
anonim2019.06.8 18:15
Czy Jezus spędzający 100% swojego czasu z facetami tzw.apostołami i odrzucający zaloty Magdaleny był by dziś za LGBT czy nie ?
Jahu2019.06.8 20:16
Nie byłby!
Ela2019.06.8 18:14
Popieram , gdyż w Ameryce istnieją poradnie gdzie wiele homoseksualnych osób poddało się terapii i w obecnej chwili pozakładały rodziny gdzie żyją normalnie i są szczęśliwymi małżonkami.
andrzejhahn32019.06.8 18:14
Oczywiscie, ze sie da. Po niemiecku... Zyklonem B!
Pan GO GO2019.06.8 18:09
A katolicyzm się da?? - Da się - da!!! Wystarczy opodatkować na kościół ! i zostanie jedna trzecia.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 18:09
Idziemy na rekord! "Wg. policjantów, którzy zabezpieczają wydarzenie, pochód ma ok. 4 kilometrów długości. Według pierwszych szacunków w paradzie bierze udział 80 tys.osób."Prawie 100tys uczesztników na warszawskiej Paradzie Równości! Byłem i ja :) Relacja: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,24877013.html#s=BoxOpImg2 🌈❤️Duma duma i jeszcze raz DUMA!🌈❤️
marek2019.06.8 18:12
He he.... Chciałbyś zboku żeby tak było. Niestety nie jest.
Pan dobra rada2019.06.8 18:08
Frondokatoliyzm. To da się leczyć!!!
Alojzy Cedzidło2019.06.8 19:25
Pewno , Zabić księdza . Pedała wykastrować .
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 18:07
STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO NA TEMAT ZDROWIA OSÓB O ORIENTACJI HOMOSEKSUALNEJ Orientacja seksualna nie podlega możliwości dowolnego kształtowania zgodnie z kulturowo - społecznymi oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody. Propagowanie terapii polegających na korekcie, konwersji czy reparacji orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka i może zaowocować poważnymi niekorzystnymi skutkami psychologicznymi dla osób poddawanych tego typu oddziaływaniom. Orientacja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. W oparciu o wyniki badań poświęconych orientacji homoseksualnej, prowadzonych na świecie od lat 40. XX wieku, eksperci zasiadający w międzynarodowych gremiach skupiających psychologów, psychiatrów i lekarzy innych specjalności doprowadzili do depatologizacji homoseksualności. Chcemy podkreślić, że klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia stanowi prawną podstawę do stawiania rozpoznań medycznych w Polsce. http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/59/stanowiskopts-na-temat-zdrowia-osob-o-orientacji-homoseksualnej
Zenek2019.06.8 18:07
Czy da się wyleczyć wierzącego z naiwnosci?
mordechaj2019.06.8 18:05
Jak to możliwe, że w Polsce kraju "katolickim" rodzi się tym katolikom prawie najmniej dzieci na świecie ? Polska jest na 212 miejscu pod względem dzietności na świecie, na 13 miejscu od końca. Dlaczego te "Polski - katoliczki pełną gębą" NIE CHCĄ RODZIĆ DZIECI ? Ni chcą, by przybywało katolików i pisowców ?Pewnie przeszkadza im to straszne LGBT by zajść w ciążę i urodzić dzieci :))))) Polakom-katolikom też pewnie przeszkadza LGBT, by płodzić dzieci i brać za nie odpowiedzialność. Mówię wam, LGBT jest straszne, powoduje niemoc u katolików w zapładnianiu kobiet-katoliczek.
(((pedały))) won2019.06.8 18:08
za tym akurat stoi (((ktoś))) inny, hh