14.09.17, 15:10

'Iustitia' wyrzuci sędziego za przyjęcie nominacji Ziobry?

Do końca miesiąca Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego usunięcia sędziego Dariusza Drajewicza ze swojego grona. Powód? Sędzia przyjął stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sędzia Drajewicz przyjął posadę, jaką zaoferował mu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po tym, jak wygasła kadencja poprzedniej prezes. Problem w tym, że „Iustitia” apelowała do sędziów, aby „nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach”. Chodzi o nowelizację ustawy dot. ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia. Jeden z jej zapisów zwiększa uprawnienia ministra i nie jest już konieczne uzyskanie opinii zgromadzeń ogólnych sądów przed odwołaniem lub powołaniem prezesa lub wiceprezesa sądu.

Przepis przejściowy pozwala też przez 6 miesięcy od dnia wejścia nowelizacji w życie na odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli na przykład uzasadnienia.

W związku z tym „Iustitia” rozważa usunięcie ze swego grona sędziego Drajewicza. Decyzję podejmie do końca września. Sędzia Bartłomiej Przymusiński z zarządu Stowarzyszenia powiedział:

Będziemy się zastanawiać, jakie konsekwencje wyciągnąć wobec członków „Iustitii”, którzy zajęli miejsca osób odwołanych - wbrew naszemu stanowisku, żeby tak nie robić”.

dam/PAP,Fronda.pl