25.10.18, 12:55screenshot Youtube - Prezydent.pl

Jerzy Bukowski apeluje do prezydenta Dudy: Virtuti Militari nie należy się zdrajcom!

Virtuti Militari nie należy się zdrajcom

Pan Prezydent RP

Dr Andrzej Duda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o odebranie przed tegorocznym Świętem Niepodległości 11 Listopada Orderu Virtuti Militari ludziom, którzy otrzymali go nie za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, lecz za służalczość wobec sowieckiej racji stanu często przejawiającą się w mordowaniu i represjonowaniu żołnierzy zbrojnego podziemia po 1945 roku.

Są nimi funkcjonariusze oraz tajni współpracownicy Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, a także formacji kontynuujących jawnie wrogą Polsce działalność, w tym członkowie Gwardii i Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również obywatele RP mający w swoim życiorysie służbę w Armii Czerwonej lub w cywilnych i wojskowych sowieckich organach bezpieczeństwa (NKWD, KGB, Smiersz, GRU itp.).

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP ma wyłączne prawo odebrać ten oraz każdy inny order w przypadku, gdy odznaczony nim popełnił czyn, wskutek którego stał się go niegodny.

W 2007 roku nasze Porozumienie zwróciło się z prośbą o zmycie hańby z najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego do ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rok później Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał mu listę ponad stu żyjących jeszcze kawalerów VM, których należy go pozbawić.

Obecny szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk zweryfikował tę listę i przedstawił Panu wykaz kilkudziesięciu osób, którym należy odebrać Order Virtuti Militari jako ewidentnym zdrajcom polskiej racji stanu.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest znakomitą okazją, aby zrealizował Pan Prezydent ten ważny w sferze narodowych imponderabiliów akt sprawiedliwości historycznej.

rzecznik Porozumienia Organizacji

Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

dr Jerzy Bukowski