22.01.21, 14:05Fot. screenshot - Twitter (Tomaszgm80)

Jest paszport dyplomatyczny dla Polaka ze szpitala w Plymouth! Wysłano go już do Londynu

Polska przygotowała już paszport dyplomatyczny dla znajdującego się w śpiączce Polaka, który przebywa w szpitalu w Plymouth. Dokument wysłano już do konsulatu w Londynie.

O sprawie poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Potwierdził, że wszczęto procedurę objęcia pacjenta immunitetem dyplomatycznym. Jednocześnie zastrzegł, że pozostaje jeszcze kwestia uznania przez sąd polski jurysdykcji:

Rozważamy działania przed sądami polskimi, które miałyby na celu uznania swojej jurysdykcji, po to, żeby formalnie móc przystąpić do kolejnego już etapu – transportu”.

Dodał też, że wiceminister Maciej Miłkowski zapewnił go o możliwości przeprowadzenia transportu Polaka w ciągu kilku godzin.

dam/PAP,Fronda.pl

Komentarze

Czyli co?2021.01.23 0:27
Klasyczny PiSi dyplomata - mózg nie pracuje. Może zostanie ambasadorem w UK? Klasyka polactwa - przepisy przepisami, a my zrobimy po naszemu.
Po 11 ... ty kürwo żydowska2021.01.22 18:48
Prezydent tej Rz. P. może nie tylko dać mu paszport dyplomatyczny, ale nadać obywatelstwo, przyjać go zespołu pracowników. Takie m.in. ma przywilleje każdy prezydent tej Rz. P. Ty kürwo żydowska!
Ja rozumiem, że mamy szabat2021.01.22 19:17
ale wilczurowi micha kaszy się należy, bez względu na okoliczności i nakaz chwili.
Po 11 ...2021.01.22 17:54
Jak zwykle PiS bezczelnie łamie prawo .... Art. 26. [Osoby uprawnione do otrzymania paszportu dyplomatycznego] 1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu; 3) Marszałek i wicemarszałkowie Senatu; 4) Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów; 5) ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu; 6) posłowie i senatorowie; 7) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej; 8) Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego; 9) Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego; 10) Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego; 11) Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego.
Po 11 ...2021.01.22 17:56
C.D. dyplomatycznego] 1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje: 1) w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny; 2) związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych; 3) w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych. 2. Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284) osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. 3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin tych osób. 4. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r. Art. 28. [Osoby uprawnione do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych] 1. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej. 2. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. 3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu odwiedzin tych osób.
Anonim2021.01.22 17:57
Żydów, którym ratowano życie wydajać dokumenty, często sfałszowane, łamiąc prawo, też byś skazał na zagładę???
Po 11 ...2021.01.22 20:04
Jest tylko to, jeszcze: 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wskazanym w art. 26-28.
Kara2021.01.22 17:52
Małżonce może nie zależeć, a pacjentowi już tak.
Anonim2021.01.22 17:54
Szczegolnie że jego mózg juz całkiem nie działa
Anonim2021.01.22 17:59
ciebie też musimy zlikwidować, bo twe procesy myślowe które zachodzą w twym durnym łbie, wskazują na martwice płatów czołowych
Stanisław R2021.01.22 17:43
I'm sailing home again…
"Tenkrajowy mam paszport na sercu."2021.01.22 17:15
"Skąd, pytam, skąd go wziąłem?"
Odrzutowcem czy Poczta Polską?2021.01.22 15:18
Macie pewność, że Brytyjczycy uhonorują paszport i znów nie zatrzasną konsulowi drzwi przed nosem?
hahahaha2021.01.22 16:34
Wtedy będzie skandal syplomatyczny.
Ani odrzutowcem. Ani Pocztą Polską.2021.01.22 17:21
Starshipem SN-9.
x2021.01.22 15:15
PiS tradycyjnie walczy z rodziną.
Anna2021.01.22 16:50
Cymbał jesteś...wielki cymbał..
Salmo2021.01.22 15:11
Żona Polaka zadecydowała o odłączeniu i nie zgodziła się na transport do Polski a paszport dyplomatyczny ma to ignorować. Też chcę taki paszport - żona nie be dzie miała nic do gadania
nn2021.01.22 15:16
porównujesz swoje domowe gierki do sytuacji jawnej eutanazji, poprzez zagłodzenie, samodzielnie oddychającego i świadomego swej sytuacji (wg opinii neurologa) człowieka, Polaka?? Jesteś bydle. Obyś się nie znalazł w takiej sytuacji, zaśpiewałbyś inaczej!
Klara2021.01.22 15:39
Także "etyk" Terlikowski wypowiedział się na temat - jeden z wątków: "Odłączenie od aparatury nie zawsze i nie w każdej sytuacji jest eutanazją, i nie zawsze jest złem moralnym. Jakby tego było mało, gdy terapia jest uporczywa i daremna, to jest ono dobrem moralnym, a podtrzymanie na aparaturze człowieka, którego mózg nie żyje, a działa jedynie pień mózgu może być moralnym złem" . Pogubił się, zresztą nie po raz pierwszy.
Spierrdalaj ty "pp" körwo żydowska2021.01.22 15:43
Shit Hertrich-Woleński! Żryj ten koszerny szajs bo stygnie. Ty "etyku i filozofie" ....
Śmieci wyniesione?2021.01.22 17:22
Wilczur nakarmiony?
Salmo2021.01.22 18:57
Zamiast piany, daj proszę wytyczne dla sądów w takich przypadkach. Ignorować żonę i pytać matki, czy od razu skonsultować film z polską opinią społeczną?