Zawiera on zdjęcia ks. kard. Franciszka Macharskiego i dwunastu znanych osób, będących Damami i Kawalerami Medalu św. Brata Alberta (do ich grona należy m.in Anna Dymna, siostry Radwańskie, Małgorzata Kożuchowska, Emilian Kamiński, Ewelina Flinta). Wszyscy oni w ramach swojej pracy społecznej wykonali zdjęcia na poszczególne miesiące, pozując do nich wraz z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Społecznie swoją pracę wykonali również fotograficy Mirosław i Katarzyna Mrozowie oraz wszystkie osoby, które zatroszczyły się o kostiumy, charakteryzację i wiele innych spraw organizacyjnych.

W ten sposób powstało unikalne dzieło fotograficzne. Więcej o nim na stronie Radia Kraków

Kalendarz rozprowadzany będzie na spotkaniach wigilijnych i noworocznych, organizowanych przez Fundację, a także w siedzibie  Zarządu Fundacji w Radwanowicach oraz w podległych mu placówkach, rozsypanych po całym kraju.

Wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć do tej akcji charytatywnej są mile widziane.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 

Not. MBW