23.10.17, 14:10fot. Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0, zdj. edytowane

Kamiński: Zwiększamy transparentność państwa

Obowiązkowy rejestr umów cywilnoprawnych ogłaszany w BIP lub na stronach rządu - to jeden z fundamenów nowej ustawy o jawności życia publicznego, którą zaprezentował dzisiaj koordynator służ specjalnych Mariusz Kamiński. Jego projekt reguluje także wzór oświadczenia majątkowego

,,Zwiększamy dla obywateli zakres informacji, zakres wiedzy o funkcjonowaniu osób pełniących funkcje publiczne, o ich stanie majątkowym. Projekt tej ustawy porządkuje wiele spraw, ujednolica przepisy obowiązujące w tym zakresie'' - powiedział minister Kamiński na specjalnej konferencji prawnej.

,,Wprowadzamy jeden formularz dla wszystkich zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych [...] Będą w nowym formularzu, ujednoliconym dla wszystkich grup zobowiązanych do składania oświadczeńmajątkowych, nowe pytania, aby w sposób pełny można było ocenić stan majątkowy osób pełniących funkcje publiczne'' - dodał.

Projekt ustawy Kamińskiego zlikwiduje trzy istniejące dotąd ustawy - o ograniczeniu działalności gospodarczej osób publicznych, o lobbingu, o dostępnie do informacji publicznej. Nowa ustawa zastąpi je i udoskonali, sprawiając, że zwiększy się transparentność funkcjonowania struktur państwa polskiego oraz kontrola obywateli polskich nad działaniami tych, którzy reprezentują ich u władz.

mod/radiomaryja.pl