16.10.19, 19:50Zdj. Pixabay, domena publiczna, CC0

Kłamstwa o ustawie 'Stop Pedofilii'. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę – zniesławienie i kłamstwa ze strony przeciwników ochrony dzieci (informacja prasowa)

Z ogromnym zainteresowaniem społecznym spotkał się projekt Fundacji Pro-Prawo do Życia „Stop Pedofilii”. Przeciwnicy projektu zamiast prowadzić merytoryczną krytykę przedstawiają nieprawdziwe informacje na temat jego treści i atakują oraz zniesławiają komentatorów, którzy pozytywnie oceniają jego założenia, w tym ekspertów Ordo Iuris. W związku z tym prawnicy Ordo Iuris składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w stosunku do osób podających nieprawdę na temat stanowisk Instytutu zarówno na portalach społecznościowych i w toku akcji „Jesień średniowiecza” gromadzących ideologiczne środowiska próbujące zablokować zmiany w przepisach. Instytut Ordo Iuris przypomina, że publikował już opinię w sprawie projektu popierając założenia i proponując doprecyzowanie jego niektórych elementów.

>>>PRZECZYTAJ OPINIĘ PREZESA ORDO IURIS<<<

W związku z nieprawdziwymi informacjami oraz kampanią zniesławień, Instytut Ordo Iuris złoży zawiadomienie do Prokuratury celem ustalenia sprawców, a następnie wniesie prywatne akty oskarżenia z art. 212 §2 kk (zniesławienie za pośrednictwem środków masowego komunikowania) i art. 216 §2 kk (znieważenie również za pomocą środków masowego komunikowania). Zawiadomienie będzie skierowane wobec osób popełniających przestępstwo na szkodę Instytutu zarówno na portalach społecznościowych, jak i w toku manifestacji pod hasłem „Jesień średniowiecza" przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy „Stop Pedofilii” Fundacji Pro-Prawo do Życia. Organizatorzy „Jesieni średniowiecza” nie ujawnili swoich danych. Instytut Ordo Iuris przewiduje również pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej także innych sprawców zniesławień i znieważeń, gdy zostanie ustalona ich tożsamość.

„Instytut Ordo Iuris wielokrotne już był obiektem ataków radykalnych ruchów lewicowych. Instytut stoi na stanowisku, że wolność wypowiedzi poręczona Konstytucyjnie oraz szeregiem aktów prawa międzynarodowego należy do fundamentów współczesnych państw, tym niemniej przypisanie Instytutowi oczywiście obraźliwych stwierdzeń, jak również podnoszenie wobec niego nieprawdziwych pomówień godzi w dobre imię, renomę i wizerunek Instytutu oraz musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją prawną. Opinia publiczna musi wiedzieć, że nie tylko jest wprowadzana w błąd, ale również organizatorzy wydarzeń związanych z procedowaniem projektu obywatelskiego opierają je na kłamstwie” – komentuje adw. Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej.

W dniu 17 lipca 2019 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii” złożył na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy podpisany przez ponad 260 tys. obywateli, stanowiący nowelizację art. 200b z Kodeksu Karnego. Projekt stanowi kontynuację wszystkich dotychczasowych działań poszerzających zakres tej ochrony. Działania te były podejmowane przez ustawodawcę niezależnie od tego, jaka większość polityczna zasiadała w parlamencie różnych kadencji.

W analizie projektu opublikowanej przez Instytut zostało podkreślone, że: „projekt «Stop pedofilii» konsekwentnie rozwija zasadę ograniczonej autonomii woli małoletniego, chroniąc dziecko nie tylko przed czynami pedofilskimi, ale także przed działaniami zmierzającymi do skłonienia go lub pochwały podejmowania przez niego obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych. Niewątpliwie ograniczenie ekspozycji małoletnich na treści rozbudzające ich seksualność i prezentujące podejmowanie czynności seksualnych jako wyłącznie kwestię indywidualnej decyzji i wyrażonej zgody, będzie sprzyjać ograniczeniu seksualizacji dzieci i wesprze pozytywne wzorce edukacyjne zawarte chociażby w programie wychowania do życia w rodzinie. Tym samym projekt jest wyrazem ustawowej realizacji konstytucyjnych zasad pierwszeństwa wychowawczego rodziców (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) oraz ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 72 ust. 1 Konstytucji RP)”. Projekt odpowiada również na potrzebę ochrony prawnej dzieci przeciw nowemu zjawisku jakim jest patostreaming. Doprecyzowania podczas dalszych prac parlamentarnych wymagają niektóre elementy projektu, w tym szczegółowy zakres zachowań, których propagowanie podlegać może sankcji karnej.

„Podsumowując, projekt „Stop pedofilii” stanowi logiczną kontynuację działań podejmowanych przez ustawodawcę w latach 2004, 2005, 2008, 2009 oraz 2014 i odpowiada tendencji, zmierzającej ku coraz pełniejszej ochronie rozwoju małoletniego ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Nie stanowi on rewolucyjnego przewrotu w doktrynie, a z całą pewnością nie zakazuje on przekazywania uczniom treści związanych z seksualnością. Sprzeciwianie się projektowi jako rzekomej «ustawie o zakazie edukacji seksualnej» może tylko dowodzić intencji organizatorów protestów, którzy błędnie utożsamiają edukację seksualną z seksualizacją dzieci" – dodaje Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Ordo Iuris

Komentarze

Polak2019.10.17 9:44
O, agentura z fundacji "Stop utrudnianiu pedofilii" zażarcie próbuje walczyć z faktami.
JanP2019.10.17 8:48
"Dlatego też zaproponowana przez PiS ustawa wygląda jak spełnienie marzeń pedofilskiego lobby w kościele katolickim. Szybki ten powyborczy prezent za agitację z ambon, ale z dziękczynnymi bombonierkami biegnie się jak najszybciej" — dodał Jakub Żulczyk.
ZERR02019.10.17 8:44
Mmmm, dzieciaczki, mój ulubiony temat, muszę tu komentować.
Luzifer®2019.10.17 6:26
ordo iuris to najgorsza sekta, chca cofnac sie do sredniowiecza. Na szczescie ograniczaja ich przepisy i konstytucja, na szczescie moga sobie tak naprawde isc w izdu ze swoimi wyznawcami, szamanami i czarnoksieznikami, reszta debili, paranoikow.
loki2019.10.17 6:08
Ordo Iuris chce aby Polacy cofnęli się do XV wieku, ciemny Polak to dobry Polak!
Szatan (pisane z wielkiej litery)2019.10.17 0:21
Zdelegalizować te dziwaczne Oro Lurki
Eugeniusz_Pomorze_ 2019.10.16 23:05
Pani @Izo, proszę niech się Pani uspokoi, gdzie w propozycji Ordo Kuria jest nakaz karania za leczenie dzieci i młodzieży...??? Proszę sobie proponowany przepis NA SPOKOJNIE przeczytać, a dojdzie Pani do słusznego wniosku, że media mainstream'owe OSTRO manipulują. "Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Iza2019.10.16 23:19
Wykonywanie zawodu związanego z leczeniem małoletnich - jeżeli lekarz przepisze antykoncepcję nawet w celu leczniczym, wytłumaczy pacjentce, jak tego używać idzie siedzieć na 3 lata za promowanie i pochwalanie współżycia. TO JEST CHORE I NIEBEZPIECZNE
Eugeniusz_Pomorze_ 2019.10.16 23:33
Proszę na spokojnie zrozumieć, że jeżeli np. lekarz zapisze dziewczynce leki hormonalne, to przecież WIADOMO, że chodzi o leczenie, a nie o nakłanianie do współżycia! NIE KAŻDY LEK, JEST TYLKO ANTYKONCEPCJĄ...
Iza2019.10.16 23:44
Leki hormonalne są stosowane w antykoncepcji. Antykoncepcja zapobiega kilku rodzajom raka: jajnika, endometrium, okrężnicy, leczy torbiele, mięśniaki, bolesne miesiączki, jest jedynym sposobem leczenia zespołu policystycznych jajników, leczy endometriozę. Zapobiega powyższym schorzeniom. Nieuctwo Ordo przerażą.
leszczyna2019.10.17 0:01
W jaki sposób i jaka antykoncepcja zapobiega nowotworom okrężnicy? Gdy robiłam cytologię, ankieta zawierała pytanie, czy stosowałam antykoncepcję hormonalną. Gdy miałam badanie genetyczne, też było pytanie o antykoncepcję hormonalną. Po co, jak myślisz? Z Twojego postu wynika, że antykoncepcja hormonalna to panaceum na wiele chorób, wystarczy ją przyjmować i problemy z głowy.
Eugeniusz_Pomorze_ 2019.10.17 0:25
Pani @Izo, jeszcze raz proszę niech Pani zrozumie, że to nie antykoncepcja jest lekiem, tylko NIEKTÓRE LEKI BYWAJĄ STOSOWANE, JAKO ANTYKONCEPCJA. Jeżeli więc lekarz będzie dziewczynce zapisywał lek, by zwalczyć jakąś chorobę, to nikt takiego lekarza nie będzie mógł oskarżyć o zachęcanie nieletnich do współżycia. Jeżeli jednak lekarz dowie się, że dziecko jest wykorzystywane przez kogoś, a on zamiast pomóc dziecku tylko mu przepisze antykoncepcję, to taki drań przecież ewidentnie popelnia PRZESTĘPSTWO!
leszczyna2019.10.16 23:52
Strach ma wielkie oczy, Izo, lepiej zdjąć antykatolickie okulary i zobaczyć, co faktycznie jest w tekście. Jeżeli dziewczynka małoletnia, powiedzmy w wieku 12 lat, ma zaburzenia cyklu, to może niech lekarz poczeka, by cykl samoczynnie się unormował, bo nie zawsze od pierwszej miesiączki wszystko jest jak w zegarku. Jeśli stwierdzi się przyczynę zaburzeń, należy je leczyć, może niekoniecznie akurat środkami stosowanymi w antykoncepcji, ale jeśli one byłyby potrzebne, to ich zastosowanie byłoby właśnie lecznicze. A to przecież nie oznacza, że owa chora 12-latka miałaby podejmować stosunki płciowe. Co więcej, gdyby lekarz takowe stwierdził, powinien zgłosić na policję łamanie prawa wobec dziecka i siedzieć poszedłby pedofil, a nie lekarz.
JONASIK2019.10.17 0:03
Problem w tym, że my patrzymy w tekst, bez jakichkolwiek okularów. A w tekście jest tak: "Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Więc jeśli lekarz zaakceptuje np. masturbację małoletniego (masturbacja jest inną czynnością seksualną) to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
leszczyna2019.10.17 0:29
"Propaguje" i "pochwala" to nie to samo, co "akceptuje". Co to ma w ogóle znaczyć, że lekarz "akceptuje" czy "nie akceptuje" jakiegoś zachowania pacjenta? Lekarz ma nie pochwalać ani propagować, czyli przedstawiać jako dobre i pożyteczne zachowania sprzeczne z prawem, wymienione w kodeksie karnym. Nie może ich zalecać jako leczenie, bo są prawnie zakazane. PS. Swoją drogą "inne czynności seksualne" to dziwactwo kodeksu karnego, pod które różne zachowania można podłączyć kręcąc się w chaosie prawnym. Tu jest problem, nie u lekarza.
Eugeniusz_Pomorze_ 2019.10.17 0:37
Przyjęcie do wiadomości, że ktoś dokonuje masturbacji, a zachęta i/lub nakłanianie do masturbacji to przecież dwie ZUPEŁNIE różne rzeczy.
ZERR02019.10.17 0:49
Prawo nie zdefiniuje "innej czynności seksualnej". btw powinien byc jeszcze zapis, że w przypadku przestępstwa dokonanego publicznie (np w szkole podczas lekcji) kara rosnie do lat 5.
Iza2019.10.16 22:50
Instytut rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - mam pytanko, czy jeżeli katecheta lub ksiądz w ramach przygotowań do spowiedzi lub bierzmowania zapyta dziecko o to, czy "miało nieczyste myśli", dotykało się w intymne miejsce, oglądało filmy dla dorosłych, miało grzeszne myśli odnośnie koleżanki/kolegi, też pójdzie siedzieć na 3 lata za nakłanianie do współżycia, ze demoralizację, za podejmowanie takich tematów poza domem? Z drugiej strony to Wasze działania mają jedną dobrą stronę - ośmieszacie kościół jeszcze bardziej i coraz więcej młodzieży rezygnuje z religii. Płakać po religii w szkole nie będę, tylko przeraża mnie fakt, że za wypisanie antykoncepcji nastolatce w celu leczniczym ja jako matka i lekarz, który to zrobi możemy pójść do więzienia.
Iza2019.10.16 22:48
proszę cytat z projektu. Podpisała się Pani po tym???? Pewnie tak, skoro broni PANI tego szkodliwego projektu. "Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." - za leczenie małoletniej antykoncepcją można iść na 3 lata do więzienia. Młoda osoba ma czekać do 18 lat, aby mogła leczyć się ginekologicznie z zastosowaniem antykoncepcji, narażać się na niepłodność lub nowotwory??? Czy ktoś tutaj myśli???? Czy macie obsesję seksu do tego stopnia, że przysłania to logiczne myślenie???? Wypisanie antykoncepcji będzie odbierane jako propagowanie współżycia. LUDZIE, TO JEST CHORE, TO JEST FANATYZM RELIGIJNY UBRANY W JĘZYK PRAWNICZY.!!!!!!!
Iza2019.10.16 22:47
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - Macie tupet. Chcecie zakazać edukacji seksualnej, wypisywania młodzieży antykoncepcji, która według Was jest nakłanianiem do współżycia, oczerniacie edukatorów seksualnych i chcecie ciągać po sądach ludzi, którzy przeciwko temu protestują? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że 20 tys. nastolatek rodzi co roku w Polsce dzieci? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że granicą współżycia jest 15 lat.? Młodzież może współżyć a nie ma prawa do wiedzy na ten temat? Traktujecie młodych ludzi jak własność rodziców. Tymczasem w pierwszych klasach liceum mamy ciężarne nastolatki. Chcecie większej liczby aborcji wśród nastolatek, czy może zabójstw noworodków? Ach, zapominałam, zabójstwa noworodków nie robią na Was wrażenia. Dziecko urodziło się i jest własnością rodziców. Jakim prawem narzucacie katolicki światopogląd całemu społeczeństwu? Gdzie jest ta wolność wyznania i sumienia, o którą tak walczycie? Zapytaliście rodziców, czy chcą takiej ochrony swoich dzieci? Edukacja seksualna jest jedynym sposobem ochrony dziecka przed pedofilem, a nie żaden katolicki wstyd. Czy zdajecie sobie sprawę do jakich dramatów chcecie doprowadzić - brak możliwości skorzystania przez nastolatkę z porady ginekologa to prosta droga do niepłodności. Według absurdalnego pomysłu, kiedy moja nastoletnia córka będzie miała problemy z cyklem, zaprowadzę ją do ginekologa, dostanie tabletki antykoncepcyjne, to ja i ginekolog pójdziemy siedzieć na 3 lata!!!!! Za dostarczenie środków do rozpoczęcia współżycia!!!!! Czy zwariowaliście???? Gdzie prawo dziecka do zdrowia, gdzie moje prawo rodzica do wychowania zgodnie z moim światopoglądem????? Nie akceptuję katolickiej nauki o seksualności. Według Waszego projektu pójdę za to siedzieć????? A gdzie moje prawo do wolności wyznania??? Czy prawo do wolności wyznania i wychowania dzieci obowiązuje tylko w stosunku do katolików??????
!!! 2019.10.16 22:11
jesteśmy Polakami używajmy więc polskich akronimów, nie LGBT tylko LPBT - P od pedały
ZERR02019.10.17 8:49
Ale lesbijeczki MMMMMMMMMM. Typowy Polski śmieć z ciebie :D
Tomek2019.10.16 22:05
Nawet Hitler który wyszedł ze swoją partią klubów gejowskich Monachium, w pewnym momencie zauważył że cioty robią taki smród, że postanowił napuścić homofobów z SS na gejów z SA. Dla mnie komuniści faszyści hartmani i inni lewacy to jedno g....
anonim2019.10.16 21:58
Mam nadzieję, że się nikt tym lewackim cyrkiem nie przejmie. Byłoby nieładne, gdyby to oni a nie katolicy decydowali w takich sprawach, tylko dlatego, ze katolicy są kulturalni i nie wrzeszczą!
anonim2019.10.16 21:55
Najzabawniejsza Rozenek: "stoję po stronie młodzieży", nie, po stronie masonerii Pani stoi bo to nie młodzież, ale oni Pani płacą!
Maria Blaszczyk2019.10.16 21:47
Tu petycja przeciwko temu legislacyjnemu potworkowi. Proszę, podpisujcie: http://chng.it/QWCGNkgWSj
Cool2019.10.16 23:08
Równolegle do zbierania podpisów pod tym "legislacyjnym potworkiem" ... lewactwo zbierało podpisy pod swoim projektem. NIE ZEBRALIŚCIE NAWET 60TYS! ... :-))
Maria Blaszczyk2019.10.17 12:16
Trochę szkoda wysiłku na zbieranie podpisów przez ustawy przez lewicę, bo te projekty są nastęnie wyrzucane do kosza. Projekt "ratuk kobiety", w którym także był postulat edukacji seksualnej, nie był w ogóle prcedowany. Trochę szkoda wysiłku, nie sądzisz?
Iza2019.10.16 21:38
Jako rodzic domagam się właściwej edukacji seksualnej, jestem przeciwna wdż, które jest narzędziem katolickiej indoktrynacji.
leszczyna2019.10.16 23:34
Co masz przeciw wdż?
ZERR02019.10.17 0:45
Swoim dzieciom możesz nawet zmieniać płeć, kastrować, zindoktrynować, wmawia dowolne zboczenia, oby skutecznie, a nawet oddac do zabawy do gejklubu. Selekcja musi być XDXDXDXD
JS2019.10.16 21:02
Walczymy z tym smokiem póki jest jeszcze mały. Jak urośnie będzie za późno. Króluj nam Chryste Pozdr.
ThereAreNoPolishBystandersInTheHolocaust2019.10.16 21:31
Smoki nie istnieją.
Eugeniusz_Pomorze_ 2019.10.16 22:31
Te smoki istnieją.
ThereAreNoPolishBystandersInTheHolocaust2019.10.16 22:43
...but only in your mind.
Eugeniusz_Pomorze_ 2019.10.17 11:02
Wstydzisz się tej Twojej opinii, że wyrażasz ją po angielsku. No ale to dobrze, bo nie jest może z Tobą aż tak źle.
ZERR02019.10.17 0:43
ty jesteś smokiem, czyli figuracją diabła mam nadzieję, że nie istniejesz
Polak2019.10.17 9:46
Smoki nie istnieją, a problem katolicyzmu, choć wymaga walki z nim, już od dawna nie jest mały.
Lech Keller-Krawczyk dumny, hmm.. pedofil2019.10.16 21:01
Halo geje moralne, Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Szkoły już otwarte, a ja mam pod bokiem podstawówkę nr. 133 (W-wa). Krótki spacer od domu. Kupuje kilka batoników czekoladowych dla chłopaczyków. Co za przyjemność posiedzieć tam i popatrzeć na te młode ciałka chłopczykow. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Lubię takie psuedonimy jak "PolishPatriot" (choć nie jestem ani jednym ani drugim) , "Polak" albo "Słowianin", "Sarmata"(a to dobre!) - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami": 𝐁𝐣𝐨𝐫𝐧 𝐊𝐚𝐫𝐥𝐬𝐬𝐨𝐧, 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐧𝐢𝐤𝐭,𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐤𝐚𝐥𝐢𝐧𝐤𝐚, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤 (mam słabość do bolszewików), itp. Nie tylko lubię źeńskie "nicki", ale i lubię się ubierać jak Rafalala - w zaciszu domowym. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Jeżeli ktoś wątpi, że to nie ja, oto mój email: [email protected]
abcd2019.10.16 20:43
Tęczowa zaraza nie zagraża Tobie. Twojej seksualności, bez Twojego świadomego udziału i zgody, nikt już nie zmieni. Ale ideologia LGBT zagraża Twoim dzieciom i w rzeczywistości homoseksualistom tylko o te dzieci chodzi. Jak znaleźć nowego partnera, gdy stary już się znudził, a populacja chętnych wynosi 1,5%? Czytaj więcej: "Komu zagraża tęczowa zaraza?" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Komu_zagra%C5%BCa_t%C4%99czowa_zaraza%3F
anonim2019.10.16 20:40
KOCHANI MAMY TO następne 4 lata super rządów PiS - BRAWO POLACY TAK TRZYMAĆ !!
Jarek2019.10.16 20:39
Jestem homo-fobem, nie dlatego, że nie lubię tych ludzi, ale dlatego, że ich część aktywistów, tych którzy jeżdżą autobusami głównie z Warszawy po miastach organizując tzw. marsze równości, przyczepili się do mojej wiary i pemanentnie ją beszczeszczą, profanują i nas obrażają. Te świry nie chcą żadnej tolerancji, lecz dominacji nad normalnymi ludźmi. Nigdy nie zgodzę się na to żeby być rownym z tą tęczową zarazą maszerującą w marszach LGBT, a także pedofilami czy zoofilami. Dla mnie oni są równi jedynie w wielkości żołądka, co jest jasnym, że potrzebują tyle samo żarcia co ja – i nic więcej! Różnica zasadnicza między mną a nimi jest taka, że ja jestem normalny, a oni są zboczeńcami !!!
Cierpliwy.2019.10.17 10:51
Masz rację. Płaty czołowe z ośrodkiem nagrody tak im się rozrosły, że całkiem im rozum odjęło. A jeszcze dostają za to bokiem kasę. A przecież Sodomę odkopano.
KKK2019.10.16 20:39
Prosimy wszystkich czytelników i komentatorów Frondy o ignorowanie sku-rwiela, który przeistoczył się z "dzielnicowego" na „Björn Karlsson”. Ten przygłup kasuje pinądze od PO i będzie robił hejt tak długo jak będą mu płacić ! Ten osobnik to typowy upierdliwy wsiak, psychicznie chory. Prosimy nie czytać i nie komentować jego wypocin. Prosimy go ignorawać i przechodzić do swoich komentarzy !!! Napisaliśmy już petycję do moderatora Blogu o indentyfikację jego IP numeru, odnalezienie danych personalnych i blokadę czy ewentualne ukaranie tego szczocha.
Ciasny Marcin2019.10.16 20:34
Dlaczego katolicy nie chcą by uczyć dzieci że pan w czarnej sukience nie może im sięgąć łapami do majtek, wsadzać palce do cipki lub kazać mu brać coś wystającego ze swoich majtek do buzi. Bo jak nie będą dzieci tego wiedzieć, to problem pedofilii w wiadomej instytucji zniknie?
Karol 2019.10.16 21:23
Dlaczego po raz kolejny pomawiasz grupę społeczną o przestępstwa? Zgłaszam sprawę do prokuratury, a potem polecisz z art 212.
www2019.10.16 22:00
Jeśli pan w czarnej sukience sięga łapami do majtek dzieci, to zgłoś to prokuraturze. Co? Bjorn Karlsson nie zgłasza tego prokuraturze? Bo Bjorn Karlsson kryje pedofilię.
obserwator 2019.10.16 22:05
Dlaczego lewacy nie mowia, wręcz obłudnie ukrywaja- ze to lewacy tacy jak Reich Dutschke Adorno Marcuse Horkheimer Sartre Hartman et consortes domagali się i domagają LEGALIZACJI PEDOFILII???? I dlaczego nie mówicie lewacy, ze ksieza pedofile - to nie ksieza tylko LEWACY agentura komunistyczna udająca księży?
Dam2019.10.17 9:43
Zawsze znajdzie się jakaś banda idiotów, która ma idiotyczne pomysły, ale przerzucanie tego na całą grupę jest głupie. W USA też to była komunistyczna agentura? A w Ameryce Południowej? Maciel Degollado, założyciel Legionów Chrystusa, który gwałcił dzieci przez 30 lat (w tym własne), to też był lewak i komunistyczna agentura? Przy okazji pamiętaj, że jeszcze niedawno w Watykanie legalny wiek inicjacji seksualnej wynosił 12 lat (więc pedofilia byłą tam defakto legalna), podniósł go dopiero Papież "lewak" Franciszek.
Cool2019.10.16 23:15
Problem pedofilii zniknie, kiedy Kosciół pozbędzie sie homoseksualnych duchownych i ksieży!
Nauka głupcze2019.10.16 20:32
Czy kłamstwem jest, że osoba która ukończyła 17 lat odpowiada jak osoba dorosła? Czy kłamstwem jest, że wiek przyzwolenia w Polsce wynosi 15 lat? Czy kłamstwem jest, że osoba która ukończyła 16 lat może za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński? Zatem czy kłamstwem jest przywołany przez gazwyb przykład siedemnastolatka lub siedemnastolatki, którą będzie można skazać na karę więzienia za "udzielenie" dwa lata młodszej koledze lub koleżance prezerwatywy?
leszczyna2019.10.16 20:40
Jest kłamstwem.
Nauka głupcze2019.10.16 20:45
Gdyż? Ponieważ?
JONASIK2019.10.16 20:53
Prawo stanowione przez pis pochodzi od Boga, jest więc a priori dobre. Zarzut, że może, to prawo, kogoś skrzywdzić jest więc nieuzasadniony. CBDO
leszczyna2019.10.16 20:54
Ponieważ nie zawiera prawdy, ale fałsz.
ThereAreNoPolishBystandersInTheHolocaust2019.10.16 21:30
W którym miejscu?
leszczyna2019.10.16 23:28
W tych miejscach, że: - skoro sankcje mają dotyczyć osób zajmujących stanowiska lub wykonujących funkcje w systemie oświaty, to nie będą dotyczyć innych osób, np. koleżanek i kolegów młodzieży niezależnie od ich wieku; - skoro wiek przyzwolenia na pożycie płciowe wynosi w Polsce 15 lat, to "udzielenie" prezerwatywy osobie 15-letniej nie sprzeciwia się temu prawu. Zakazane jest współżycie z osobą poniżej 15 lat, natomiast przekazywanie przedmiotów dopuszczonych do obrotu w kraju nie jest zakazane - prezerwatywa to nie narkotyk, broń czy gaz bojowy.
ZERR02019.10.16 21:21
"udzielenie" młodszej koleżance "prezerwatytwy" wypełnia znamiona przestępstwa i teraz. Zupełnie tak samo, jak "udzielenie" pół litra samogonu.
ThereAreNoPolishBystandersInTheHolocaust2019.10.16 21:29
Osobie, która ukończyła 15 lat?
ZERR02019.10.17 0:41
nie rznij głupa mowa jest o osobie młodszej niż 15 lat przes osobę starszą, pełnoletnią co wypełnia znamiona art. 200 KK nie rznij głupa wlewaku
leszczyna2019.10.16 23:31
Znamiona przestępstwa z którego artykułu?
ZERR02019.10.17 0:40
Art. 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
leszczyna2019.10.17 8:46
Dziękuję, ale miałam na myśli pierwszą część Twojego postu, tę:" "udzielenie" młodszej koleżance "prezerwatywy" wypełnia znamiona przestępstwa i teraz."
zapodawajcie to na TT i Fb 2019.10.16 20:28
mała dygresja - o Grecie i jej znajomych słów kilka https://www.youtube.com/watch?v=5HjiFuHI_X8
JONASIK2019.10.16 20:38
eee tam, ja wolę filmy o płaskiej Ziemi. Są bardziej przekonywujące.
!!! 2019.10.16 22:07
powinni to w TVP puścić
JONASIK2019.10.16 20:27
§4. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Więc ktoś kto akceptuje np. masturbację małoletniego (masturbacja jest inną czynnością seksualną) i jest edukatorem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. ZGROZZZA!!!
ccc2019.10.16 20:26
Niewiem mi wszystko dokładnie rodzice wytłumaczyli co i jak jak miałem 13 lat tak o bezpiecznym seksie się dowiedziałem itd . I osobach homo też
ZERRO2019.10.16 20:29
Teraz twoi rodzice poszliby do więzienia za edukację seksualną.
ZERR02019.10.16 21:25
Rodzice? Alez nie, ale Latarników czeka świniobicie.
ccc2019.10.16 21:58
Nie poradzę ze debile wybrali debili
man.of.Stagira2019.10.16 20:22
„Myślę, że trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy kulturowi, mniejszość narodowa, która tłumiła większość, jako właściciele niewolników i niewolnic seksualnych w tzw. 'związkach partnerskich' czy mordercy niewygodnych katolików bądź podpalacze świątyń w imię LGBT+UB czy stręczyciele i promotorzy czynów p e d o f i l n y c h wobec najmłodszych Polaków, polskich dzieci” Olga Tokarczuk Laureatka Nagrody im A.Nobla. tego NIE napisała. A powinna!
lipnica2019.10.16 20:47
ale ty głupi jesteś trollu zakichany jak jesteś taki odważny, to po co to zdanie na końcu twojego postu??
Jakub Betejger2019.10.17 2:14
Dobrze napisał, trole to wy jesteście,i na dodatek mało kumate z tego co widze.
anonim2019.10.16 20:20
Kłamstwo to podstawowa broń obłudników z LGBT et consortes, problem w tym, aby prawdę wielokrotnie i w różnych miejscach powtarzać, tak by do wszystkich dotarła. Wszak gdyby wszyscy znali prawdę przepędziliby to tałatajstwo na cztery wiatry!