10.04.12, 11:28

Komisja Bioetyki za zabijaniem i mrożeniem zarodków, a także za dyskusją nad klauzulą sumienia

Autorzy oświadczenia uznali, że Polsce potrzebna jest ustawa określająca warunki i zasady stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego. „Komitet wyraża pogląd, że ustawa ta powinna gwarantować każdemu obywatelowi możliwość korzystania z aktualnych osiągnięć współczesnej medycyny reprodukcyjnej i zapewniać wysoki poziom medyczny, bezpieczeństwo zdrowotne oraz efektywność stosowanych zabiegów medycznie wspomaganej prokreacji. Komitet Bioetyki jest zdania, że przyjęta regulacja powinna dopuszczać niepartnerskie dawstwo gamet i zarodków, kriokonserwację gamet i zarodków oraz możliwość stosowania genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej w celu określenia stanu zdrowia embrionów in vitro.” - napisali autorzy dokumentu. W tłumaczeniu na normalny język oznacza to, że komitet bioetyczny dopuszcza eugenikę, zabijanie ze względu na stan zdrowia, a także mrożenie istot ludzkich.

 

Wszystkie te zabiegi, zdaniem bioetyków, powinny być finansowane z naszych podatków. „Komitet jest przekonany, że wszelkie uznane za legalne procedury zapłodnienia pozaustrojowego i diagnostyki preimplantacyjnej powinny być refundowane ze środków publicznych w zakresie przewidzianym przez ustawę. Zdaniem Komitetu jest bowiem sytuacją niesprawiedliwą, gdy znaczna grupa pacjentów, którzy solidarnie uczestniczą w ponoszeniu kosztów funkcjonowania powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, jest pozbawiona dostępu do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych” - zaznaczyli autorzy dokumentu.

 

A dalej domagali się uregulowania stosowania do badań zwłok, w tym także zwłok dzieci nienarodzonych. „Komitet jest zdania, że ustawodawca polski powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie działania legislacyjne nakierowane na uregulowanie zasad pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia, w tym ludzkich gamet oraz komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok, dla celów badań naukowych” - podkreślili.

 

Na koniec dokumentu zaś bioetycy uznali, że w Polsce nadużywana jest klauzula sumienia. „Komitet Bioetyki wyraża głęboki niepokój związany ze sposobem korzystania przez niektórych polskich lekarzy z tzw. klauzuli sumienia, zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń z zakresu medycyny reprodukcyjnej i diagnostyki prenatalnej. Obowiązujące w Polsce unormowania etyczne i prawne dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty przyznają lekarzowi prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego, które jest sprzeczne z jego przekonaniami moralnymi, jednocześnie określając warunki wykonania tego prawa. Komitet nie kwestionuje zasadności i potrzeby istnienia takiej regulacji. Stanowczo sprzeciwia się jednak przypadkom nadużywania lub korzystania z klauzuli sumienia wbrew przepisom ustawy, z pogwałceniem fundamentalnych praw reprodukcyjnych polskich pacjentek i pacjentów. Komitet widzi konieczność zainicjowania publicznej debaty na temat granic autonomii moralnej lekarza oraz zasad korzystania przez przedstawicieli różnych zawodów medycznych z klauzuli sumienia” - napisali autorzy. Co to oznacza? Otóż ma to oznaczać debatę nad tym, czy i w jakich okolicznościach można zmusić lekarza do zabijania pacjenta lub do współudziału w takich czynnościach.

 

Za przyjęciem tego oświadczenia głosowało 14 osób, 3 były przeciw, a jedna się wstrzymała.

 

Tomasz P. Terlikowski

Komentarze

anonim2012.04.10 11:38
<p>Refundacja in vitro? Za co?</p> <p>Płacę kilkaset złotych składki NFZ, a leczę się i tak prywatnie, bo zanim dostałabym się do specjalisty w publicznej przychodni, prawdopodobnie dawno już wyrosłoby mi jakieś paskudztwo. Niech się tym szanowne Państwo zajmie, bo wiem, że są ludzie, kt&oacute;rzy nie mają bezpłatnej opieki zdrowotnej w prywatnych plac&oacute;wkach.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poza tym raport jakoś nie budzi mojego sprzeciwu.</p>
anonim2012.04.10 11:40
<p>Czyli kazdy moze być matka gameta reproduktorem ojcem kosmonauta . Bolszewizm &nbsp;z ludzka twarzą czyli potw&oacute;r Herberta &nbsp;<span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">przez mgłę nie spos&oacute;b dostrzec</span><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">&nbsp;</span></p> <p><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">oczu pałających&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">łakomych pazur&oacute;w&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">paszczy&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">przez mgłę&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">widać tylko&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">migotanie nicości&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">potw&oacute;r Pana Cogito&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">pozbawiony jest wymiar&oacute;w&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">trudno go opisać&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">wymyka się definicjom&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">jest jak ogromna depresja&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">rozciągnięta nad krajem&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">nie da się przebić&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">pi&oacute;rem&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">argumentem&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">wł&oacute;cznią&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">gdyby nie duszny ciężar&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">i śmierć kt&oacute;rą zsyła&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">można by sądzić&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">że jest majakiem&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">chorobą wyobraźni&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">ale on jest&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">jest na pewno&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">jak czad wypełnia szczelnie&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">domy świątynie bazary&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">zatruwa studnie&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">niszczy budowle umysłu&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">pokrywa pleśnią chleb&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">dowodem istnienia potwora&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">są jego ofiary&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">jest dow&oacute;d nie wprost&nbsp;</span><br \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\" /><span \" : verdana, arial; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center;\">ale wystarczający&nbsp;</span></p>
anonim2012.04.10 11:44
<p>To może odłożę na p&oacute;łkę sumienie, zrezygnuje z klauzuli na godzinkę, czy 2 i wywale pare magazynk&oacute;w w Komisje Bioetyki? Tak, dla jaj, w końcu zrezygnowałem z klauzuli sumienia, moralnie jestem w porządku...</p>
anonim2012.04.10 12:00
<p>No c&oacute;ż - heil Hitler und Joseph Mengele!</p>
anonim2012.04.10 12:02
<p>@Pokręć - niestety, w tym systemie nie ma tak łatwo. Trzeba mieć ustawę na to pozwalającą...</p> <p>A tak na serio - szkoda, że nie da się wykręcić od tych składek pracując \"na etacie\".</p>
anonim2012.04.10 12:15
<p>Panie Terlikowski, ale czy chęć zorganizowania debaty jest problemem dla Pana? Przecież w takiej sytuacji będzie Pan m&oacute;gł przedstawić swoje zdanie, argumenty i debatować z drugą stroną oraz wyjaśnić innym ludziom, co wg Pana perspektywy jest dobre, a co złe. Czy może obawia się Pan tego, że większość Polak&oacute;w jednak jest za in vitro? Polska Akademia Nauk ma rację - trzeba sprawy rozwiązać, uregulować. Natomiast jak sprawy zostaną uregulowane to już nie od niej zależy. Przecież teoretycznie mogą zostać przyjęte bardziej rygorystyczne ustalenia niż te obecne, więc w czym problem? Chyba w tym, że środowiska katolickie boją się, że sprawy zostaną rozwiązane tak jak większość ludzi chce, czyli np. tak dla in vitro - więc już z dwojga złego lepszy jest status quo i obecne rozwiązania, nie tak liberalne, jak tak proponuje PAN.&nbsp;</p>
anonim2012.04.10 14:21
<p>Żadna etyka nie jest kwestią komisji. To nie komisja ustala normy etyczne. One istnieją obiektywnie. Komisja bioetyki dopuszcza nawet pobieranie gamet od os&oacute;b martwych \"na cele naukowe\". Hitler z pewnością byłby z nich dumny.</p>
anonim2012.04.10 14:35
<p>@Torres</p> <p>Jestem lekarzem i nikt mnie nie będzię zmuszać do udzielania świadczeń, kt&oacute;re nie są leczeniem, a są w sprzeczności z moim sumieniem. Takim ludziom jak Pan to przeszkadzawięc pr&oacute;bują wprowadzać totalitarne prawo. Im nie wystarcza to, że są ludzie kt&oacute;rzy się tego podejmą, pr&oacute;bujecie zmuszać do tego lekarzy, kt&oacute;ryrzy wybrali ten zaw&oacute;d by leczyć, a nie zabijać.</p>
anonim2012.04.10 14:47
<p>@miks</p> <p>A ja Pana do niczego nie zmuszam. Co więcej chętnie wysłuchałbym Pana głosu jako przedstawiciela środowisk lekarskich, bo miałby Pan do tego słuszne prawo. I razem z innymi lekarzami o podobnych dla Pana postulatach byliby Państwo jedną ze stron, czy jednym z głos&oacute;w w debacie (bo są lekarze o przeciwnym do Pańskiego zdaniu)</p> <p>Natomiast to, czy przekonają Państwo resztę społeczeństwa do swoich racji, to już inna sprawa (np. argument z hitlerem internauty dwa posty wyżej jest raczej poniżej poziomu debaty). Jakiś kompromis wszyscy jako społeczeństwo musimy wypracować i przynajmniej wysłuchać tego co mają do powiedzenia wszystkie strony.</p>
anonim2012.04.10 15:03
<p>Co do samego in vitro to mogę Państwu powiedzieć jak sprawa wygląda w mieście, w kt&oacute;rym pracuję.</p> <p>Większość ginekolog&oacute;w ma słabe pojęcię o leczeniu niepłodności. Najczęściej po kilku wizytach pada hasło inseminacja lub in vitro. Nagminne sa przypadki kiedy nie wykonuje się pełnych badań hormonalnych ani dokładnej diagnostyki obrazowej.</p> <p>Osobiście znam kilka małżeństw, kt&oacute;rym proponowano in vitro jako jedyną metodę i po odmowie (ze względu na przekonania lub finanse) pary te zachodziły w ciążę samoistnie. Podważa to statystki skuteczności &nbsp;tej metody ponieważ jeżeli sam nie będąc ginekologiem spotkałem takich par kilka, świadczy to o tym, że znaczna część \"sukces&oacute;w\" wcale nie wymagała in vitro.</p> <p>Uniwersytecki szpital ginekologiczno-położniczy w moim mieście znany jest wśr&oacute;d lekarzy jako największe skupisko nepotyzmu i korupcji. Pracuje tam wielu uczciwych lekarzy jednak nie jest ich wystarczająco dużo.Gł&oacute;wna klinika leczenia niepołodności nie zajmuje się leczeniem tego czego powinna ponieważ większość miejsc w oddziale zajęte jest przez kobiety z powikłaniami po in vitro (leczenie powikłań z gabinet&oacute;w prywatnych oczywiście na koszt podatnika). Okres oczekiwania na przyjęcie do oddziału dla \"zwykłej\" pacjentki wynosi ok. 3miesiące.</p> <p>Znam przypadki kiedy kobietom po poronieniach wykonywano in vitro co było błędem w sztuce ponieważ in vitro wskazane jest przy niemożności zajścia w ciąże a nie problemach z jej utrzymaniem. Wiązało się to z procedurami inwazyjnymi oraz drakońską terapią hormonalną.</p> <p>Dlatego nie dziwi mnie, że r&oacute;żne lobby pr&oacute;bują wymusić refundację in vitro. Skutki finansowe dla budżetu będą katastrofalne ponieważ znam ten system i zabieg&oacute;w będzię wykonywać się wielokrotnie więcej niż jest to szacowane.</p> <p>Tragiczne będą także skutki zdrowotne ponieważ in vitro zastąpi leczenie, będzie wykonywane przy braku wkazań lub przy jego pewnej nieskuteczności.</p> <p>Pamiętajmy także o tym, że pomimo braku wsparcia finansowego pojawia się coraz więcej badań o szkodzliwości tej metody dla dziecka.</p>
anonim2012.04.10 15:35
<p>powinno być \"...wystarczająco wielu.\"</p>
anonim2012.04.10 16:32
<p>@Torres</p> <p>\"Ograniczenie\" klauzuli sumienia to jes właśnie przymus. Nawet debata nad tym jest już krokiem do totalitaryzmu. &nbsp;R&oacute;wnie dobrze katolicy mogliby zażądać aby wszyscy nauczyciele nauczali także religii nie pytając nawet czy są wierzący.</p>
anonim2012.04.10 16:33
<p>Do komentarza @Miksa dodam tylko tyle, ze rzeczywiscie ukazuja sie prace naukowe opisujace wypaczenia imprintgu genowego u ludzi wskutek technicznych aspektow IVF, przede wszystkim wywolywanej sztucznie hiperowulacji. To samo zostalo dokladnie pokazana na modelach zwierzecych. Rowniez istnieja prace pokazujace, ze owe zaburzenia metylacji DNA moga byc przyczyna wielu chorob cywilizacyjnych jak chocby cukrzyca (za ktorej leczenie znowu zaplaci podatnik). Wogole o bezpieczenstwie metody IVF nie mozna mowic obiektywnie gdyz znakomita wiekszosc osob poczetych ta metoda jest obecnie w wieku 10-15 lat i nie mamy zadnych solidnych danych na temat ich plodnosci, schorzen epigenetycznych (choc juz na tym etapie widac, ze niektore wystepuja z czestoscia wyzsza o nawet 600%) czy dlugosci zycia. I na koniec nadmienie moze to, ze IVF moze conajwyzej spelniac definicje leczenia objawowego, gdyz nie eliminuje przyczyn bezplodnosci ale probuje je obejsc kosztem innych istot ludzkich zatem z bioetycznego (i czysto matematycznego) punktu widzenia powinno byc uwazane nie za leczenie ale za np. morderstwo (vide wyrzucenie zarodkow do kosza, kiedy skonczy sie kasa na ciekly azot i/lub wiekszy rezerwuar do bankowania).</p>
anonim2012.04.10 16:38
<p>In vitro jest także ślepym zaułkiem medycyny. Nie rozwiąże problemu niepłodności ponieważ niczego nie leczy. Znacznie lepsze efekty możnaby uzyskać przeznaczając te pieniądze na badanie i leczenie przyczyn niepłodności.</p> <p>Jeszcze lepsze skutki możnaby uzyskać poprzez zmniejszenie podatk&oacute;w i kampanię uświadamiającą, że czekanie z pierwszym dzieckiem do 35 roku życia jest proszeniem się o kłopoty.</p>
anonim2012.04.10 16:52
<p>Jeżeli zrezygnujemy z moralności, a będziemy kierować się tylko względami pragmatycznymi in vitro także przegrywa.</p> <p>W metodzie tej \"na siłę\" łączy się gamety. Przed in vitro wykonuje się tylko og&oacute;lne badanie kariotypu oraz przeprowadza wywiad rodzinny (chociaż i to jest często pomijane). Prowadzi to &nbsp;do przekazywania wad genetycznych, do kt&oacute;re naturalnie by nie doszło. W chwili obecnej para musi się chociaż wykazać tym, że potrafi zarabiać (prawdopodobnie przynajmniej średnie zdolności umysłowe). Przy refundacji konsekwencje epidemiologiczne będą opłakane.</p>
anonim2012.04.10 17:02
<p><span \"font-size: x-small;\">&gt;Komitet Bioetyki jest zdania, że przyjęta regulacja powinna dopuszczać &gt;niepartnerskie dawstwo gamet i zarodk&oacute;w, kriokonserwację gamet i zarodk&oacute;w</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"> </span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Tzw. \"kriokonserwacja zarodkow\" czyli \"zamrazanie zarodkow\" <strong>jest zabiciem czlowieka.</strong></span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Tu trzeba rozumu!</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">To jest diabolizm- diabel zmienia znaczenie slowa.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">To jest lucyferianizm.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Zamrozenie jest zabiciem, bo jest <strong>zamrozeniem na smierc</strong>.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Szatan jest alchemikiem slowa.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ksieciem klamstwa.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Czlowiek - bez rozumu.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Bo nie ma Wiary (Bogu).</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Uslyszy \"zamrozone\".</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nie pozna, ze <strong>zamrozone na smierc</strong>.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Bo nie ma rozumu, bo brak mu Wiary.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">W ten wlasnie sposob- przez \"odmrazanie\" tego, co \"tylko zamrozone\" wypelnia sie Slowa Pisma.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Bo nie poznaja, bo nie maja rozumu.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nie beda sie rodzic ludzie, lecz obrazy Bestii.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">I beda obdarzone duchem.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nawet przemowia.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Lecz <strong>nie Duchem Zycia</strong>.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Duch wstapi w to co \"odmrazane\".</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Inny duch.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ciala ludzkie- bez ludzkiej duszy- obrazy Bestii.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ciala ludzkie poruszane przez demony.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nie ludzie.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Diably w ciele czlowieczym.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Obrazy Bestii.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">To wlasnie urodzi sie z tego co \"zamrozono i odmrozono\".</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nie poznaja, ze to wlasnie sie rodzi.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nie maja rozumu.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Oto Tajemnica:</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Maja \"wiedze\", lecz nie maja zrozumienia.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Bo nie zdali egzaminu z Wiary.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ludzie o spaczonym umysle.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Bo diabel ich zwodzi.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Pan \"wiedzy\"- waz starodawny.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Czym innym jest \"wiedziec\", czym innym rozumiec.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"> </span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"> </span></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">Tu trzeba rozumu, nie \"wiedzy\"!</span></strong></p> <p><span \"font-size: x-small;\"> </span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">\"Przemysl embrionow\" jest w mocy Lucyferian.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"><strong>To jest diabolizm</strong>.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Lucyferianizm.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Kto nie zrozumie- nie zrozumie niczego, co sie stanie.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Niebawem.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"> </span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Oto nadchodzi:</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Czas czasow.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Diably beda chodzic po ziemi.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Nie ludzie, lecz diably w ciele czlowieczym.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Legiony piekiel.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Obrazy Bestii, bez ludzkiej duszy.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ciala czlowiecze poruszane przez diably.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ciala ludzkie, bez duszy ludzkiej.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"> </span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ktorzy krocza droga \"wiedzy\"- popadna w obled nieuleczalny.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Chca zrywac z Drzewa Zycia, lecz <strong>zrywaja smierc</strong>.</span></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">Bo nie zrywaja z Drzewa Zycia, lecz z Drzewa \"wiedzy\", drzewa poznania.</span></strong></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Pan \"wiedzy\" ich zwodzi.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Waz pradawny na prastarym drzewie.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Waz \"wiedzy\".</span></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">Tajemnica Zycia nie jest tajemnica materii.</span></strong></p> <p><span \"font-size: x-small;\"><strong>Lecz Ducha</strong>.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Trzeba dwoch rzeczy, by poznac:</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Wiary (Slowu).</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">I rozumu.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ktorzy gonia za \"wiedza\"- nie maja rozumu.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Bo straciili Wiare.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">To jest Tajemnica czasu, ktory nadchodzi.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Tajemnica Rodzaju.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Tajemnica Zycia.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Kto jest rodzaju ludzkiego- jest czlowiekiem.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Kto z diabla- jest diablem.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Chocby nawet byl w ciele, niechby nawet w czlowieczym!</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Chocby nawet przemowil- j</span><span \"font-size: x-small;\">est diablem!</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Obrazem Bestii.</span></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">Duch rozstrzyga, nie cialo.</span></strong></p> <p><span \"font-size: x-small;\">To jest Tajemnica.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Kto patrzy tylko na cialo- nie widzi ducha.</span></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">Nie pozna !</span></strong></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Trzeba rozumu: kto nie zrozumie- nie pozna, co sie dzieje.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Popadnie w obled nieuleczalny.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Obled Wielki.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Otchlan smierci.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Kto nie ma Wiary- nie zrozumie.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Ktorzy macie (jeszcze) <strong>resztki rozumu</strong>, posluchajcie ludzie \"epoki rozumu\" :</span></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">Tu trzeba trzeba dwoch: Wiary i rozumu.</span></strong></p> <p><strong><span \"font-size: x-small;\">To jest Tajemnica.</span></strong></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Oto nadchodzi:</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\"><strong>Czas czasow</strong>.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Slowa Boze musza sie spelnic.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Diably beda chodzic po ziemi.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Demony w cialach czlowieczych.</span></p> <p><span \"font-size: x-small;\">Obrazy Bestii.</span></p>
anonim2012.04.10 18:04
<p>Prosze podac z nazwiska sklad komisji i kto jak glosowal.</p>
anonim2012.04.10 21:07
<p> <p>@GwiazdaPoranka</p> <p>Podważa zasadność jego refundacji. Komisja określiła IVF mianem \"świadczenia zdrowotnego\". Tymczasem procedura ta wiąże się z uszczerbkiem na zdrowiu niczego nie lecząc. Procedury na styku biznes-państwo zazwyczaj zawodzą ponieważ idzie tu o duże i łatwe pieniądze. Nie widzę sensu płacenia z podatk&oacute;w na to, że coraz więcej ludzi wybiera karierę odkładając posiadanie dziecka na p&oacute;źniej. Prawdziwych niepłodności kt&oacute;re można poddać IVF jest tylko niewielki procent. Większość par, kt&oacute;re miało skuteczne ICSI ma zmniejszoną szansę zapłodnienia. Gdyby rozpoczeli prokreację odpowiednio wcześniej miałoby duże szanse na posiadanie dziecka. Życie to sztuka wyboru.</p> <p>Dawstwo zarodk&oacute;w to już dla mnie całkowita szajba. Mamy finansować to aby kobiety nosiły cudze dziecko ponieważ chcą przeżyć ciążę, kiedy grupy to forsujące jednocześnie pr&oacute;bują wprowadzać aborcję. Skoro i tak dziecko genetycznie nie jest rodzic&oacute;w to dlaczego państwo nie przeznaczy sił na uproszczenie adopcji?</p> <p>Jestem ciekaw czy autorzy tych zaleceń zalecają także aby parom chętnym do IVF robić takie szopki jak tym co chcą adoptować dziecko. \"Mają Państwo mieszkanie? A ile pokoi? Ile państwo zarabiają? Wszyscy w domu zdrowi? A nie są państwo za starzy? Proszę się niepokoić ale nasz pracownik przeprowadzi wywiad środowiskowy. Proszę także zarezerwować czas ponieważ muszą Państwo przejść kilka kurs&oacute;w.\"</p> <p>Albo ktoś umyślnie utrudnia procedurą adopcyjną albo dziecko dla przemysłu in vitro stało się zwykłym produktem ponieważ tam nikt takich pytań nie zadaje.</p> Produktem, kt&oacute;ry wybierzemy z kilku a resztę wyrzucimy (\"możliwość stosowania genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej w celu określenia stanu zdrowia embrion&oacute;w in vitro\"). Produktem, kt&oacute;ry jeżeli p&oacute;źniej okaże się, że nie spełnia oczekiwań klient&oacute;w to można go zniszczyć (\"świadczeń z zakresu medycyny reprodukcyjnej i diagnostyki prenatalnej\").</p>
anonim2012.04.10 21:13
<p>@Gwiazda, prosze bardzo (na poczatek): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22091747 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21671220&nbsp; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818993 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19484754 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18303503 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18163998 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22035969 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14645164 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19711251 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12439823 Czesc z podanych prac to przegladowki cytujace wiele wiecej prac oryginalnych wiec bez wiekszego problemu znajdziesz ponad 100 peer-reviewed articles w podanym temacie. Nie wrzucilem prac z modeli zwierzecych bo sadze, ze i tak masz sporo do poczytania :) Co do Twojego ostatniego zdania do Miks-a to zauwaz, ze to wlasnie&uml;zle procedury&uml; powoduja problemy wiec zasadniczo kwestionuja zasadnosc stosowania zabiegu wogole. No chyba, ze jedynym przyczynkiem owej zasadnosci jest spotkanie sie popytu (chec posiadania dziecka za wszelka cene) z podaza (oferta wyprodukowania dziecka za odpowiednio wysoka cene) - na tak zdefiniowana zasadnosc niestety nie ma mocnych i jakiekolwiek logiczne argumenty przegrywaja.</p>
anonim2012.04.10 21:49
<p> <p>Komitet ma 32 członk&oacute;w. Jak widać na posiedzeniu było 18. Może posiedzenie też tak zqołano, jak sejm do głosowania nad ustawą zakazująćą aborcji? http://www.bioetyka.pan.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=58&amp;Itemid=43 Skład - kadencja 2011-2014<span \"white-space: pre;\"> </span></p> <p>Dr Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych</p> <p>Dr Weronika Chańska - Collegium Medicum UJ</p> <p>prof. dr hab. Zbigniew Czernicki - Warszawski Uniwersytet Medyczny</p> <p>Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II</p> <p>Prof. dr hab. Jan Doroszewski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Marian Filar - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p>Prof. dr hab. Włodziemierz Galewicz - Uniwersytet Jagielloński</p> <p>Prof. dr hab. Andrzej G&oacute;rski, członek korespondent PAN - Wiceprezes PAN</p> <p>Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz - Narodowy Instytut Lek&oacute;w, Warszawa</p> <p>Dr Jerzy Jarosz - Centrum Onkologii, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak - Warszawski Uniwersytet Medyczny</p> <p>Dr hab. Romuald Krajewski - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Maciej Krzakowski - Centrum Onkologii, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Leszek Kubicki - &nbsp; redaktor naczelny &bdquo;Państwo i Prawo&rdquo;, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński - &nbsp;Uniwersytet Medyczny w Białymstoku</p> <p>Prof. dr hab. Janusz Limon - członek korespondent PAN</p> <p>Prof. dr hab. Paweł Łuk&oacute;w - Uniwersytet Warszawski</p> <p>Dr Janusz Meder - Centrum Onkologii, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Andrzej Paszewski - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer - &nbsp;Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie</p> <p>Prof. dr hab. Stanisław Pużyński - Instytut Psychiatrii i Neurologii,Warszawa</p> <p>Dr Joanna R&oacute;żyńska &nbsp;- Uniwersytet Warszawski</p> <p>Prof. dr hab. Marian Szamatowicz - &nbsp;Uniwersytet Medyczny w Białymstoku</p> <p>Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski - Uniwersytet Warszawski</p> <p>prof. dr hab. Andrzej Tarkowski - Uniwersytet Warszawski&nbsp;</p> <p>Prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko &ndash; Warszawski Uniwersytet Medyczny</p> <p>Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski - członek korespondent PAN</p> <p>Prof. dr hab. Roman Wieruszewski - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa</p> <p>Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk - Collegium Medicum UJ</p> <p>Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - Uniwersytet Warszawski</p> <p>Prof. dr hab. Jacek Zaremba, członek korespondent PAN</p> <p>Prof. dr hab. Eleonora Zielińska - Uniwersytet Warszawski</p> </p>
anonim2012.04.10 21:52
<p>Banda mansonist&oacute;w. Z fartuszkami.</p>
anonim2012.04.11 3:38
<p><span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">Prof. dr hab. Marian Filar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to człowiek o poglądach lewicowych, reszta, podejrzewam, że też tej opcji światopoglądowej, ale zagadką dla mnie jest, co w tym towarzystwie robi&nbsp;</span><span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">prof. dr hab. Barbara Chyrowicz z KUL? Błogosławiony Jan Paweł II, kt&oacute;rego imię nosi ta uczelnia, chyba się w grobie przewraca ze zdumienia...</span></p>
anonim2012.04.11 6:35
<p>@Gwiazda Poranka Wyszukiwarka WHO nie jest skonfigurowana jako zrodlo naukowe gdyz nie pokrywa swoim zasiegiem wszystkich dostepnych baz danych. Bez watpienia najlepsza i najpowszechniej uzywana jest Pubmed jesli zas chodzi o wskazniki bibliometryczne to polecam ISI Web of Science (niestety poza uczelniami dostep jest platny). Co do samych badan, w kwestii rzadkich schorzen epigenetycznych tzw. prevalence nie pozostawia watpliwosci co do szkodliwosci procedur IVF niemniej w istocie potrzeba wiecej przypadkow aby wnioskowac w przypadku chorob, ktore pojawiaja sie czesciej w populacji lub maja wielorakie podloze (z zasady analiza multiparametryczna potrzebuje znacznie wiecej &uml;n&uml; to osiagniecia istotonosci statystycznej). Niestety nie liczylbym na szybkie rozwiazanie tej kwestii gdyz nie jest to po mysli wielkiego przemyslu farmaceutycznego, ktory w coraz wiekszej czesci sponsoruje granty badawcze i przez to wplywa na ich kierunek. IVF to niezly biznes wiec po co ktos mialby podcinac galaz, na ktorej siedzi?</p>
anonim2012.04.11 7:23
<p>Jezu, wybacz im, bo nie wiedza, co czynia! Miej milosierdzie nad nami i nad calym swiatem! bl.Janie Pawle II, Wielki Obronco Zycia, modl sie za nami!</p>
anonim2012.04.11 8:47
<p>@Polandia11, w ramach hasla &uml;Prawda Was wyzwoli&uml; zaproponuj pani Dolinskiej zaznajomienie sie z zalinkowanymi wyzej pracami, bo tak sie sklada, ze w bibliografii jej pracy nie znalazlem ani jednej. Czyzby problem wybiorczosci, o ktorym autorka zdaje sie chciala napisac?&nbsp; Z innych kwiatkow, pani Dolinska zdaje sie ubolewac nad jakims innym profesorem (ot, takie kopanie sie na polskim podworku -prace nie sa objete zadnym powaznym indeksowaniem): &uml;<span \" : Helvetica; font-size: 11px;\">Ubolewać należy nad niedostrzeganiem przez Śliwę elementarnej r&oacute;żnicy między</span><span \" : Helvetica; font-size: 11px;\">odsetkiem dzieci dotkniętych określoną chorobą w grupie poczętych metodą <span \"font: 11.5px Helvetica;\">in vitro&nbsp;</span></span><span \" : Helvetica; font-size: 11px;\">a odsetkiem dzieci poczętych metodą <span \"font: 11.5px Helvetica;\">in vitro </span>wśr&oacute;d dotkniętych taką chorobą.&uml;</span>&nbsp;Mam w zwiazku z tym pytanie: czy owa &uml;elementarna roznica&uml; zmienia cokolwiek w twierdzeniu, ze niektore choroby wystepuja w grupie osob poczetych w wyniku IVF z czestoscia wyzsza o kilkaset% w porownaniu z reszta populacji? Prosta odpowiedz tak/nie bylaby wskazana.</p>
anonim2012.04.11 9:03
<p>@Polandia11</p> <p>Prace pani Dolińskiego są kiepskie, wybi&oacute;rcze i nieaktualne. Najnowsze prace m&oacute;wią o szkodliwości IVF niezależnie od wieku rodzic&oacute;w. Drugi link jest wyskokiem ad persona do autor&oacute;w deklaracji gdy jednocześnie autorka jest psychologiem. Szczyt hipokryzji.</p> <p>Całe jej gadanie o dostępności badań zdrowia dzieci jest stekiem bzdur ponieważ jak się wczytać w to co autorka pisze jasno wynika z tego, że dostęp do tych danych jest mocno ograniczony. Autorka nie wyjaśnia na jakiej podstawie wybrano dzieci do badania, ani jakie były przyczyny rezygnacji części z nich w ich trakcie.</p> <p>Przypominam, także że zwolennicy IVF nie uwzględniają w badaniach wszystkich dzieci zabitych już w trakcie ciąży z powodu wad rozwojowych.</p>
anonim2012.04.11 9:07
<p>@Polandia, a masz jakas miare do oceny &uml;skromnosci&uml; wnioskow? Chciales cos dodac, ewentualnie odpowiedziec na prosto zadane pytania zawarte powyzej? Jesli nie, to znaczyloby, ze wnioski sa wystarczajace aby wytracic Ci jakiekolwiek argumenty. Co do &uml;autorytetu&uml; to tak sie sklada, ze ani razu o nim nie slyszalem wczesniej, co mam nadzieje zostalo jasno wyartykulowane. Najwyrazniej Ty przywiazujesz wieksza wage do osob niz do faktow czy badan naukowych, skoro tak dobrze jestes zorientowany w kwestii, kto jest autorytetem.</p>
anonim2012.04.11 9:08
<p>@Polandia11</p> <p>Nie sugeruj innym czegoś czego nie powiedzieli. Nie doczytałem jakoś [email protected] powoływał się na tego profesora. Podawał za to linki do fachowej literatury medycznej w przeciwieństwie do prac pani Dolińskiej.</p>
anonim2012.04.11 9:13
<p>@Miks &uml;<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">Przypominam, także że zwolennicy IVF nie uwzględniają w badaniach wszystkich dzieci zabitych już w trakcie ciąży z powodu wad rozwojowych.&uml; Apropos tego, przeciez pani Dolinska wiele pisze o dunskiej kohorcie. Czy to przypadkiem nie Dunczycy chwala sie aborcjami eugenicznymi w massmediach? Czy zabity czlowiek nie wlicza sie do &uml;statystyki&uml;? Bierzemy sobie jedynie tych &uml;zdrowo urodzonych&uml; i na tej podstawie robimy statystyke, ze &uml;zdrowo urodzeni&uml; z IVF nie odbiegaja od tych urodzonych tradycyjnie?&nbsp;</span></p>
anonim2012.04.11 9:30
<p>Pani Dolińska powołuje się na badanie dwulatk&oacute;w. Wyklucza ono nie tylko dzieci abortowane, ale także zagłodzone po urodzeniu (reklamacja wybrakowanego produktu).</p>
anonim2012.04.11 9:48
<p>I zeby jeszcze co bardziej zaciekawionym tematem przedstawic do jakiego stopnia tezy podniesione przez pania Dolinska sa nieaktualne, proponuje pierwsza z brzegu prace z pubmedu z wyszukiwania &uml;in vitro fertilization + imprinting + parental age&uml;:&nbsp;http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1001033 Co do rzetelnosci PLoS-a nie trzeba chyba przekonywac nikogo, kto ma jakiekolwiek pojecie o life sciences. Zatem otwieramy metodyke pracy i czytamy, ze probka osob poczetych z IVF i naturalnie byla dobrana pod wzgledem wieku rodzicow (strona 10, tabela S1), nastepnie idziemy do wynikow (strona 4-7), gdzie czytamy jaki skutek dla imprintingu mialo poczecie w wyniku IVF. Praca pochodzi z roku 2010, czym jeszcze mozna usprawiedliwic pania Dolinska....&nbsp;</p>
anonim2012.04.11 10:06
<p>Gdzie Polandia, gdzie Torres? Przecież stworzenie nowego nicka nie zajmuje tyle czasu.</p>