Pod koniec grudnia do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Ta decyzja rozsierdziła europejskich komunistów.

O protestach komunistycznych ugrupowań w całej Europie pisze „Rzeczpospolita”. Wspomniana partia, która powstała ze Związku Komunistów Polskich „Proletariat”, głosi dążenie do przejęcia władzy przez klasę robotniczą.

Decyzja Ziobry miała zdaniem „Rzeczpospolitej” doprowadzić do „gwałtownej reakcji światowego ruchu komunistycznego”. Protestują komuniści z Grecji, Belgii, Anglii czy Rosji.

Zakaz istnienia partii odwołujących się do komunizmu czy nazizmu zapisano w samej ustawie zasadniczej. Mówi o tym artykuł 13.

dam/"Rzeczpospolita",Fronda.pl