W Tallinie proponuje się kopnięcie nogą w wizerunek Bogurodzicy. Wizerunek na ekranie utrzymuje się tak długo dopóki ktoś ze zwiedzających nie kopnie w wyznaczone pod ekranem miejsce  

 Biedna ESTONIA, bo powiedzieć, że głupia, to byłoby usprawiedliwienie ich, a oni wiedzą co robią! :( Sami doprowadzą się do samozagłady. W Tallinie (stolica Estonii) w muzeum proponuje się kopnięcie nogą w wizerunek Bogurodzicy. Wizerunek na ekranie utrzymuje się tak długo dopóki ktoś ze zwiedzających nie kopnie w wyznaczone pod ekranem miejsce. Od kopnięcia wizerunek rozsypuje się na kawałki. Tak Europa uczy pogardy, i samozagłady, bo dzieci pewnego dnia kopać tak będą swoich rodziców! Maryjo, nasza Mamo chroń Europę od takich dewiacji!

Facebook/Jan Hruszowiec

por. http://www.pravoslavie.ru/97512.html