06.02.19, 20:02zdj. screen Youtube/wPolsce.pl

'Król reprywatyzacji' popełnił przestępstwo? Jaki składa zawiadomienie do prokuratury

Wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, Patryk Jaki złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez mecenasa Roberta Nowaczyka. 

Adwokat okrzyknięty "królem warszawskiej reprywatyzacji" zeznawał w zeszłym tygodniu przed kierowaną przez Patryka Jakiego komisją. 

Publikujemy pełną treść komunikatu prasowego nadesłanego m.in. do naszej redakcji z Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości:

Przewodniczący Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich Patryk Jaki złożył do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Roberta Nowaczyka przestępstwa składania fałszywych zeznań, to jest przestępstwa z art. 233 § 1 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W dniu 31 stycznia 2019 r., w gmachu Prokuratury Krajowej Pan Robert Nowaczyk składał zeznania w charakterze świadka przed Komisją w postępowaniu ogólnym. Przed rozpoczęciem przesłuchania został pouczony o treści art. 233 § 1 kk.

Analizując treść zeznań złożonych przez Roberta Nowaczyka przed Komisją w dniu 31 stycznia 2019 r. stwierdzić należy, iż zeznania te są rażąco sprzeczne z treścią wyjaśnień złożonych przez Roberta Nowaczyka w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu.

Dodatkowo podczas tego przesłuchania Robert Nowaczyk, powołując się tylko i wyłącznie na informacje uzyskane od Jakuba R., wskazywał na rzekomą współpracę służb specjalnych, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z Jakubem R., które to miało „roztaczać parasol ochronny nad nim”. Zapytany przez Przewodniczącego Komisji Patryka Jakiego o przedstawienie dowodu, potwierdził, iż go nie ma. W związku w powyższym Przewodniczący Komisji Patryk Jaki złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia z art. 233 § 1 kodeksu karnego tj. przestępstwa składania fałszywych zeznań.

 

Z poważaniem
WITOLD CIEŚLA
Zastępca Dyrektora
Departament Prawa Administracyjnego

yenn/DPA MS

Komentarze

Urszula2019.02.7 12:39
"Wąsik, Kamiński i Bejda odnoszą się do kwestii całowania przez pijanego koordynatora psa Rudnickiego, bokserki o imieniu Tekila, oraz zdjęć półnagiego Wąsika całującego się z mężczyzną, które wyciekły do sieci":- to nie prawda - orzekli. Może wszyscy ci, którzy tak ochoczo obrażają homoseksualistów poobrażają też niejakiego Wąsika. Wasz człowiek i nie przystoi tak go pomijać. hahahaha A Bejda to ten, który był zatrudniony w Srebrnej. Służby działają i będą działać dla rządu PiS. Nie ma bata.
lolek kremówka2019.02.7 10:50
Zeznawał nie po obowiązującej, jedynej i słusznej linii poitycznej partii.
Andrzej Malik2019.02.7 7:38
Czyli łażenia na czworakach i lizania się z suczką Tekilą nie zakwestionowali?