31.01.20, 17:45

Ks. Mateusz Szerszeń: Antykościół

Ostatnie lata są bez wątpienia czasem rosnącego antyklerykalizmu. Przybiera on postać zorganizowaną i chociaż antyklerykałowie może nawet nie są tego świadomi, to ich działalność bardziej przypomina wyznawców antykościoła niż rzeczową dyskusje o problemach duchowieństwa.

 

Żeby nie być gołosłownym sam doświadczyłem tego na własnej skórze. Po raz pierwszy zaatakowano mnie fizycznie tylko dlatego, że noszę sutannę. Wcześniej zdarzały się sytuacje, gdy ktoś wyzwał mnie słownie lub przeklął pod nosem. Nigdy jednak nie grożono mi napaścią. Skąd się bierze antyklerykalizm i dlaczego rodzi się w nas agresja wobec samego Kościoła?

Przyczyn antyklerykalizmu jest na pewno wiele. W wielu przypadkach przyczyniają się do niego sami księża. Co więcej, zdarza się, że także duchowni bywają antyklerykalni. Nie ulega wątpliwości, że zachowanie wielu księży nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku Kościoła. Nienawiść do duchowieństwa (lub jak chcą antyklerykałowie – do „kleru”) ma w sobie jednak posmak pewnej niekonsekwencji. Skoro wszyscy księża są źli, to dlaczego mimo wszystko w Kościele dzieje się dużo dobra? Dlaczego „królestwo wewnętrznie skłócone się nie rozpadnie”?  Czy „czarna mafia” to jedyna organizacja przestępcza, której nikt nie przemoże? Przypomina to myślenie w stylu: „Wszyscy policjanci są źli”, albo „Żaden lekarz nie potrafi leczyć”. Takie uogólnienia nie tylko są krzywdzące, ale przede wszystkim są nieprawdziwe. Wynika jednak z tego pewna ciekawa zależność. Na policjantów najczęściej narzekają ci, którzy z prawem i przepisami mają na bakier. Na księży ci, dla których Kościół jest wyrzutem sumienia.

Wiem, że wielu może zarzucić mi brak obiektywizmu. Ksiądz broni księży. Jednak moja miłość do Kościoła ma zupełnie inne źródło. Nie jest naiwna i bezkrytyczna. Ona zwyczajnie wypływa z wiary. Wiary w to, że wszędzie są ludzie dobrzy i źli, uczciwi i nieuczciwi, święci i degeneraci. Nie zmienia to jednak mojego podejścia, które kocha Kościół i księży za spowiedź, Eucharystię, życzliwość i dobroć. Unikam księży i ludzi, którzy nienawidzą Kościoła. Nie mam z nimi wspólnego języka. Nie dam się wciągnąć w wewnętrzne rozgrywki, irytacje, agresję i przemoc, bo może okazać się, że stanąłem do walki nie z klerem, ale z samym Bogiem.

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Komentarze

Ks. Dariusz2020.02.6 0:26
Mateusz, po co tu piszesz? Nie rzuca się pereł przed świnie. Przecież większość tych komentujących to przypadki kliniczne. Z ateistami na czele.
Durczykiewicz2020.02.1 14:55
Wynika z tego tekstu sugestia, że ci, którzy Kosciół krytykują być może walczą z Bogiem... a to nie jest uogólnienie, proszę Księdza...?
bunia 2020.02.1 14:36
Dlaczego Kościół się nie rozpada? A co ci ludzie będą robić w życiu jak potrafią być tylko księżmi? Niczego innego ( może z małymi wyjątkami- choć jak w naszym szpitalu była lekarzem siostra zakonna to pożal się Boże) nie potrafią a tu się żyje dobrze i bez wysiłku i nie trzeba się napracować a w końcu jakaś część księży stara się być dobrymi a reszta się za nimi chowa i jakoś to hula. Nie wiem czy tu chodzi o nienawiść raczej jest to gorzki zawód jaki sprawili i sprawiają ci źli a to wzbudza silne emocje.
Protestant2020.02.1 13:01
Apostoł Paweł wydaje się wiarygodny nie tylko dlatego, że napisał listy pełne mocnych argumentów, ale również dlatego, że jego nawrócenie stało się inspiracją dla milionów. Jest też druga strona tego samego zagadnienia, bo Kościół to naczynia połączone, tak że grzech jednego - niszczy wiarygodność pozostałych. "Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?" (1 Kor. 5,6). Dyscyplina kościelna została dana Kościołowi nie po to, by biskup czuł się ważny, gdy go w rękę całują. Jeśli biskup, widząc winę podległego mu księdza, jedynie tuszuje sprawę - to zawodzi w oczach Chrystusa. Ostatnie kilkadziesiąt lat pokazały, że znakomita większość biskupów zawiodła. Również olbrzymia liczba księży zawiodła, bo na pewno widzieli grzechy swoich współbraci, a milczeli, chociaż mieli obowiązek działania (por. Mt. 18,15-17). Ktoś domyślał się pedofilii, inny widział pijaństwo, kolejny rozwiązłość, następny chciwość itd. Powszechne oburzenie wywołuje pedofilia, ale słabości jest więcej. Jeśli solidarność grupowa liczy się dla nich bardziej niż wierność Chrystusowi - to biada tym świadkom grzechów innych. Ludzie słusznie się oburzają, tak jak Chrystus oburzał się na faryzeuszy. Bo Chrystus też był antyklerykałem swoich czasów, więc tę niechętną postawę ludzi, którą Ksiądz tu opisuje, można widzieć jako pierwszy odruch, w którym mogą oni utożsamić się z Chrystusem (oczywiście nie mam tu na myśli fizycznego ataku). Bo kolejnym krokiem będzie zobaczenie przez nich własnych grzechów.
Protestant2020.02.1 13:00
Jeśli podziały są budowane wokół Chrystusa, to dobrze, bo pozwalają odsiać tych, którzy są chrześcijanami tylko z pozoru, a z drugiej strony skupić razem tych, którzy rzeczywiście należą do Zbawiciela. Jedni i drudzy są grzesznikami. Grzesznikami są również ci, którzy są agnostykami bądź ateistami - ale nie nad nimi będę się skupiał. Czy Ksiądz w swoich kazaniach przyznaje się do tego, że jest grzesznikiem? Jeśli nie (a ja w swoim życiu słyszałem bodaj jedno kazanie katolickiego księdza, który wyznał to wyraźnie) - to jak Ksiądz może wzywać do nawrócenia i wiary innych grzeszników? Kościół apostolski przez dwadzieścia wieków przyciąga ludzi między innymi dlatego, że apostołowie byli tak podobni do nas. Ale skąd wiedzielibyśmy, że Piotr się zaparł Pana, Paweł był prześladowcą wierzących, Jan z Jakubem zabiegali o zaszczyty i chcieli ściągnąć ogień z nieba na ludzi nastawionych wrogo, Mateusz był celnikiem uwikłanym w kolaborację z okupantem, a Filip zadawał tzw. głupie pytania? Nie wiedzielibyśmy tego, gdyby prawda o nich nie została utrwalona w Piśmie Nowego Testamentu, a zamiast tego - np. objęta "tajemnicą papieską". "Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka." (2 Kor. 4,2) cdn
Protestant2020.02.1 12:59
Podzielam troskę Księdza Mateusza, natomiast nie podzielam jego diagnozy. Bo nie chodzi o wskazanie negatywnych elementów kościelnej układanki, ale skupienie się wokół fundamentu. W chrześcijaństwie centrum stanowi Chrystus i Jego słowo. Jeśli Chrystus stanowi centrum życia Księdza - to należymy do tego samego Kościoła Chrystusa. Jeśli Chrystus jest wyłącznie ozdobnym ornamentem w życiu Księdza lub moim - to nic nas nie łączy. Wiem, Kościoły to liczne denominacje, ale Chrystus jest jeden. Również w Kk obecnie widać wiele podziałów: Kościół Franciszka i Kościół Benedykta, Kościół otwarty i Kościół tradycjonalistyczny, Kościół toruński i Kościół Łagiewnicki, Kościół niemiecki i Kościół polski, Kościół jezuitów i Kościół dominikanów, Kościół marianów i Kościół michalitów... cdn
andrzejhahn32020.02.1 11:28
kosciol katolicki jest to obrzydliwa i zbrodnicza instytucja i ...........dlatego SRAM NA NIEGO JAK I NA WSZYSTKICH NIEROBOW koscielnych
J.J.2020.02.1 10:03
Tak, tak, musi być wróg, aby było poczucie zagrożenia, Kiedys bylo piekło i kara boska, a teraz mamy gender, ekologię, antyklerykalizm , zgorszenie młodzieży, to wszystko to tylko sposoby aby sprawować władzę nad głupcami za pomocą strachu.
Janek2020.02.1 9:54
"Duchowieństwo musi spokornieć. Katolik powinien być antyklerykałem" o. L. Wiśniewski , "Klerykalizm niszczy jedność" pp Franciszek . Dopóki księża tacy jak autor powyższego tekstu tego nie zrozumieją Kościół święty dalej będzie się chylił ku upadkowi, a wierni będą uciekać z tej piotrowej tonącej łodzi.
R2020.01.31 23:42
kosciol fałszywy gdy : 1. naucza nie zgodnie z biblią (np.katolicyzm, lgbt-protestantyzm,itd) 2. nie zmienia serc ludzi i nie daje im bożego Ducha, 3. kościół dziecinnych ojców, rządzących kobiet i dzieci 4. toleruje złego ducha w życiu publicznym 5. powszechnie popierany przez władze 6. nie ma znaków od Boga - np. uzdrowień, proroctw itp. 7. prowadzi ludzi do niemoralności i zbrodni a kościół prawdziwy na odwrót szukajcie a znajdziecie ksiądz chyba nie szuka
emhyr2020.01.31 22:25
Antyklerykalizm powoduje również fakt, że kościół jest podpięty pod kasę publiczną i łoi potężną kasę z kieszeni podatnika, zamiast zarabiać na siebie, bądź żywić się z datków wyznawców, to kroi całokształt obywateli.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.01.31 22:24
Szerszeń c h u j u! z wami można tak dyskutować jak z obrazami do których się modlicie, zero odzewu zero reakcji! czemu katolicy są takimi c h u j a m i! no czemu są c h u j a m i ???
anonim2020.01.31 22:58
sam w y p i e rd a laj
anonim2020.01.31 22:59
oh, przepraszam, przepraszam, mowa nienawiści hejt, ratunku!!!!!!!!
anonim2020.01.31 23:07
a fe jakie to nietolerancyjne, oh I to ma być k-a ta tolerancja? Udowodnij że jesteś tolerancyjny dla wszystkich.
anonim2020.01.31 23:10
a fe jakie to nietolerancyjne, oh I to ma być k-a ta tolerancja? Udowodnij że jesteś tolerancyjny dla wszystkich. dla Katolików, ateistów, muzułmanów, wszystkich:) Proszę bardzo wykaż się.
yoko ono2020.02.1 21:54
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458567991328054&set=ecnf.100015245703303&type=3&theater
katolik2020.01.31 21:48
gender i aborcja niszczy: Kościół, rodziny, dzieci, młodzież czyli cały naród. Niszczy również samych zwolenników o takich poglądach niekiedy nieświadomych. Niech się obudzą z tego 'letargu' bo im dłużej będą trwać w swoim "matriksie" tym bardziej bolesna będzie pobudka.
Jan Radziszewski2020.01.31 21:31
NMP 17.01.2020 Ja chcę wam pomóc, chcę czynić to wszystko co jest możliwe, aby uratować od wiecznej zguby każdego z was. Kapłani i biskupi masowo zdradzają Kościół Święty, a także Mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Szatan raduje się z głupoty ludzi, zwłaszcza z głupoty kapłanów i biskupów oraz kardynałów. Oni oddalają się od Boga i Jego Świętych Praw, pełnią to co złe w Oczach Bożych, liberalizują liturgię, wprowadzają do kościoła masowo liberalizm i modernizm, wprowadzają do kościoła dawno potępione przez Kościół Święty elementy do liturgii. Trójca Święta nadal jest w Kościele Świętym, lecz od pewnego czasu błogosławi jedynie indywidualnie. Chcąc kroczyć drogą doskonałości zechciejcie się dla Mnie konsekrować jako Moi Niewolnicy, lub Niewolnicy Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce. Nie obawiajcie się niczego, bądźcie cierpliwi i wyrozumiali, lecz surowi dla grzechu. Unikajcie wszelkiego zła, starajcie się nawet je usuwać ze swojej głowy, wszelkie złe myśli, zwłaszcza wtedy, kiedy się nagle pojawiają. Pracujcie nad swoją świętością, nad rozwojem swojej duchowości, strzeżcie się pułapek złego ducha, zwłaszcza tych, które akceptują lewactwo, modernizm i to, co niesie ze sobą reformacja. Papież Franciszek i wielu kardynałów weszło na drogę wiecznego potępienia i wprowadzają do Kościoła Świętego elementy wrogie Bogu i Jego Świętemu Kultowi. Kto może niech sprzeciwia się wprowadzaniu wszelkich herezji do wnętrza Kościoła Świętego. Upominajcie tych co grzeszą, nawet, gdy są na wysokich stanowiskach w Kościele Świętym. Podejmijcie krucjatę modlitwy, zwłaszcza modlitwy Różańcowej.
Janek2020.02.1 10:09
Radziszewski Idź precz szatnie, tacy jak ty pod płaszczem pobożności rozbijacie Kościół święty, gdyż ze stworzenia zrobiliście sobie Boginię, odsuwając prawdziwego Boga w niebyt.
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic2020.01.31 21:16
Albert z Lublina, "marynarzyk" z Jeziorka Zemborzyckiego pisze, m.in: - "Mogę też napisać do ciebie po hiszpańsku, włosku lub duńsku." - Byle nie taką "polszczyzną": - "O ͏k͏u͏r͏w͏a, już myślałem..." - nic tylko go cytować - "Klasyczne katoprawackie ͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏e͏n͏i͏e.'' - nic tylko go cytować
bogdanus2020.01.31 20:57
Kocham KK i duchowe piękno, dobro z niego płynące, mimo podłości niektórych hierarchów, kapłanów.
Lennon2020.01.31 21:04
Duży postęp będzie jak słuchać będziesz tylko tych poniżej 100 kg wagi, nie chroniących pedofilów no i nie alkoholików. Czyli nikogo.
andrzejhahn32020.02.1 11:50
pewnie i kochasz dzieci........inaczej jak te koscielne kloaki
Karol2020.01.31 20:24
Najśmieszniejsze,że wpisy antyklerykałów sa potwierdzeniem tego co ksiadz napisał. Ale oni sa juz tak długo zacietrzewieni, że nawet tego nie widzą..:))) Biedni ludzie.
Inczuczuna2020.01.31 20:14
Dylu dylu na badylu.Baju baju w saraju Nasza grupa waszą grupę może pocałowĆ w.....
Leszek2020.01.31 19:20
Kościół niszczą wilki, które pozajmowały najważniejsze stanowiska w kościele. Synagoga Szatana przejęła władzę w kościele.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2020.01.31 19:04
Każdy rozumny człowiek nie lubi Kościoła rzymskokatolickiego.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.01.31 19:58
Ja lubię. Nie ma innej tak wesołej organizacji.
.2020.02.1 7:16
Wypowiedziałeś się tak prosto ,jak prosty jest twój intelekt. Ale gdybyś zechciał ,to dla takich też jest miejsce w kościele.
espada2020.02.1 19:58
Kazdy "rozumny" kto odrzuci Jezusa swiadomie i dobrowolnie trafi do piekla..biedni z was ludzie. Juz naprawde nie mam pojecia co robic. Ile jeszcze tego jadu bedzie w strone chrzescijan?
mirka2020.02.4 18:57
tyle ile w stronę Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej A On na krzyżu wołał Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.01.31 18:52
Szerszeń to bardziej antypszczoła, niż antykościół ...
ridado2020.01.31 18:31
Kosciol to tylko korporacja a religia to cos innego. Protestanci sa religia ale bez wiekszych bledow bo juz kiedys zrozumieli zachowanie kosciola. Takie to proste
anonim2020.01.31 18:50
Nie masz pojęcia o protestantach.
ewa2020.01.31 19:26
zobacz sobie film o Lutrze, to zmienisz zdanie o protestantach
PancerCrystal2020.01.31 18:16
Jestem szczęśliwym ateistą, rozważania typu kościół-antykościół mnie nie dotyczą. Wkur..a mnie tylko że na emeryturki tych nierobów w czarnych sukienkach państwo wyciąga pieniądze z mojej kieszeni. I na indoktrynację polskich dzieci przez dziadów z Watykanu też. I na wiele innych. Ale to się skończy.
Winsent2020.01.31 18:52
...niedługo, jak przejdziesz na tamten świat.
PancerCrystal2020.01.31 19:08
Jak każdy. Jedni pójdą do nieba, inni do piekła, ja pójdę do piachu. Albo z dymem. I jest mi z tym dobrze.
ktoś tam2020.02.1 7:23
Durnaś. Wszyscy idą do piachu. Albo - jak napisałeś - "z dymem". Niebo i piekło to kategorie duchowe. I dotyczą spraw duszy. Ten wybór Cię nie ominie. Tylko ciało się rozpada. Dusza - nawet jeśli to odrzucasz - żyje dalej. Jedno mnie nieustannie zastanawia. Skoro dla ateistów nie ma nic po życiu, człowiek przestaje istnieć całkowicie, to czemu ateiści tak kurczowo trzymają się życia? I tak po śmierci nic z nich nie będzie, nie będą w ogóle mięć świadomości swego istnienia bo istnieć nie będą a zatem i tak przeszłość dla nich nie będzie miała znaczenia. Tak przynajmniej wynika z ich twierdzeń o tym co po śmierci... Niczego przecież ma nie być. Zatem czy to co jest teraz to rzeczywiście istnieje w takim razie? No ateistczni mendrcy, no jak to tam jest?
antykatolik2020.02.1 9:02
Chyba jest odwrotnie niż piszesz. Na logikę, ktoś dla kogo to zycie jest jedyne, a później nie ma już nic, bedzie się starał wycisnąć z życia wszystko. I bedzie się go kurczowo trzymał, bo to wszystko co jest mu dane. Dziwne jest kurczowe trzymanie sie zycia ludzi wierzacych w niebo, raj. Bo skoro czeka nas coś lepszego, to co nas tu trzyma?
andrzejhahn32020.02.1 11:49
ty nawet nie rozumiesz co piszesz ..ot jak katolicyzm wypacza rozum i myslenie
A2020.01.31 19:12
Tępy katol
ect2020.01.31 19:45
Jak to nie dotyczą Cię rozważania typu kościół-antykościół? Czy Ty wiesz co piszesz? Po co wiec zabierasz głos? czy Ty jeszcze myślisz choć trochę?
mirka2020.02.4 18:52
Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między dobrem a złem
Albert2020.01.31 17:58
"Przypomina to myślenie w stylu: „Wszyscy policjanci są źli”, albo „Żaden lekarz nie potrafi leczyć”." Nieprawda. Nie wszyscy policjanci są źli. Nie każdy lekarz nie potrafi leczyć. Ale każdy ksiądz jest okupantem, rakiem na zdrowym organizmie narodu. Pracuje dla watykańskiego okupanta, okrada kraj, oszukuje ludzi i stoi ponad prawem. Należy to czarne, zboczone robactwo wytępić raz na zawsze.
Ordo2020.01.31 20:06
Idiota do kwadratu. Won !!!!!
Albert2020.01.31 20:47
Zmuś mnie katośmieciu. Umiesz coś więcej poza gadaniem?
V82020.01.31 21:46
Wypad lewacki śmieciu!
Albert2020.02.1 11:22
Tak myślałem. Gadanie, gadanie i jeszcze raz gadanie...
anonim2020.02.1 14:31
Idąc za Twoim tokiem myślenia KAŻDY ALBERT JEST ZŁY i dalej: „jest okupantem, rakiem na zdrowym organizmie narodu, okrada kraj, oszukuje ludzi i stoi ponad prawem”.
Albert2020.02.1 15:40
Pudło. Nie jestem księdzem.
Lennon2020.01.31 17:56
Miło, że ksiądz zaczyna myśleć. Napisał ksiądz: Unikam księży i ludzi, którzy nienawidzą Kościoła. To jest taki dowcip: Wystraszyłem się koronawirusa i wyrzuciłem z domu wszystko, co było wyprodukowane w Chinach. I stoję w pustym mieszkaniu, sam, nagusieńki. I tyle księdza filozofii. Nagi ksiądz stoi.
BieS2020.01.31 18:17
Jest to dość prymitywne co tu głosisz, prymitywne i bez sensu. Nie zauważyłeś, że ksiądz mówi o swoim życiu nie jakiejś obłędnej filozofii.
Lennon2020.01.31 18:18
Hm. Jesteś kato-botem?
teroF2020.01.31 19:20
@Lennon - nie masz argumentów i stać cię tylko na atak ad personam! Jaruś to jest żałosne.... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458567991328054&set=ecnf.100015245703303&type=3&theater
.2020.01.31 19:15
Lenon? Bardziej Lenin...
Lennon2020.01.31 21:01
Lennon
hm2020.02.1 0:51
no cóż zajmij się czym innym bo to nie dla ciebie ty trzeba myśleć a to chyba obcy termin dla ciebie