25.11.19, 12:30

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Czym jest nihilizm eklezjologiczny?

Pytanie o możliwość budowania etyki chrześcijańskiej w czasach wielopostaciowego nihilizmu - rozmowa z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim współautorem książki „Etyka a problem nihilizmu”.

ROZMOWA DO ODSŁUCHANIA - TUTAJ

W kwietniu 2018 roku na łamach amerykańskiego magazynu opiniotwórczego „First Things” ukazał się artykuł pt. Komu wolno przyjmować komunię? Autorem tego tekstu jest znany niemiecki intelektualista katolicki kardynał Gerhard Ludwig Müller. W latach 2012–2017 pełnił on funkcję prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Niemiecki kardynał użył w swoim artykule wyrażenia „nihilizm eklezjologiczny” (ecclesiological nihilism). Jak rozumieć ten rodzaj nihilizmu odnoszącego się do spraw religijnych i kościelnych? Kardynał Müller twierdzi, że nihilizm eklezjologiczny może być konsekwencją fałszywie rozumianego ekumenizmu, który nie dąży do rzeczywistego przezwyciężenia różnic doktrynalnych, ale ogranicza się tylko i wyłącznie do szukania kompromisów na poziomie czysto werbalnym.

Wydaje się, że były prefekt Kongregacji Nauki Wiary nawiązuje w swojej wypowiedzi do poglądów teologicznych wybitnego szwajcarskiego intelektualisty protestanckiego Karla Bartha, który twierdził, że nihilizm eklezjologiczny oznacza postrzeganie Kościoła i chrześcijaństwa bez związku z transcendencją, ograniczając interpretację prawd wiary i moralności tylko i wyłącznie do wymiaru czysto horyzontalnego, pozbawiającego religię chrześcijańską trwałego fundamentu metafizycznego i zamykającego ją w jednowymiarowej przestrzeni hic et nunc.

Gerhard Müller mówi o zagrożeniu nihilizmu eklezjologicznego w kontekście rewolucyjnych zmian doktrynalnych wprowadzanych ostatnio w Kościele katolickim w Niemczech, gdy chodzi o tzw. interkomunię, czyli możliwość przyjmowania komunii świętej w świątyniach katolickich przez tych protestantów, którzy żyją w związkach małżeńskich z katolikami. Debata prowadzona w kraju nad Renem ma ogromne znaczenie dla katolików na całym świecie, ponieważ dotyczy fundamentów religii katolickiej. W Niemczech na temat interkomunii wypowiadają się publicznie filozofowie, intelektualiści, politycy, duchowni, dziennikarze. To także poważny problem społeczny, ponieważ w Niemczech aż 40% małżeństw zawartych w dwóch głównych Kościołach tego kraju, w Kościele katolickim (Katholische Kirche) oraz w Kościele ewangelickim (Evangelische Kirche), to małżeństwa mieszane.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w takich krajach jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria interkomunia między katolikami i protestantami jest praktykowana w niektórych środowiskach od kilkudziesięciu lat. Obecnie katolicki episkopat Niemiec postanowił uregulować tę kwestię w sposób formalny. Główny problem to zmiana świadomości religijnej katolików niemieckich i nowe rozumienie wielu prawd wiary i moralności. Proces rewolucyjnych zmian wśród katolików w kraju nad Renem rozpoczął się zasadniczo po Soborze Watykańskim II. Obecna zgoda na interkomunię stanowi konsekwencję głębokiej rewolucji filozoficznej i teologicznej, jaka dokonała się w Kościele katolickim na przestrzeni ostatnich 50 lat w wielu regionach świata. Zdaniem byłego prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, wprowadzenie interkomunii bez rozwiązania fundamentalnych wątpliwości doktrynalnych prowadzi do głębokiego nihilizmu eklezjologicznego, który w tym przypadku oznacza zakwestionowanie tradycyjnego fundamentu prawd wiary i moralności oraz arbitralne decyzje doktrynalne podejmowane w optyce czysto horyzontalnej.

Komentarze

Albert extra VERGIN moron2019.11.25 16:40
Albert the "viking' with putin's horn up his faggot ass. -"Pytanie "have you read" zadajesz wtedy, kiedy spodziewasz się odpowiedzi pozytywnej"- !!!SPODZIEWASZ SIĘ ODPOWIEDZI POZYTYWNEJ!!! 𝐍𝐨, 𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐍𝐎𝐓 𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐢𝐭! - 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐮𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐝𝐢𝐨𝐭!
Albert extra VERGIN moron2019.11.25 15:38
- "Pytanie "did you read" zadajesz wtedy, kiedy spodziewasz się negatywnej odpowiedzi."- !!! SPODZIEWASZ SIĘ NEGATYWNEJ ODPOWIEDZI !!!! 𝐘𝐄𝐒, 𝐈 𝐝𝐢𝐝 𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐢𝐭! - 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐮𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐝𝐢𝐨𝐭!
Albert extra VERGIN oil do smarowania rectum2019.11.25 15:17
Yo... Albert "viking" with the horn up his asshole... After 14 years in Tibet ...
Piotr Nowak2019.11.25 15:07
Ateiści won z tego Portalu. Nie chodzicie do Świątyni w niedzielę, nie słuchacie co mówi Kapłan. Wasze życie nic nie jest warte !
Albert2019.11.25 14:34
"Czym jest nihilizm eklezjologiczny?" Kolejnym pustym wysrywem pseudointelektualnym jakiegoś klerucha. Można spuścić w kiblu, do niczego innego się to nie nadaje.
hey tam2019.11.25 18:48
Gratuluję poziomu intelektualnego i kultury osobistej. Miałem z czymś takim do czynienia, kiedy SBecja przesłuchiwała mnie po łapance na 1 maja
XXX2019.11.25 14:20
Nihilizm, ekumenizm, transcendencja, metafizyka - teologiczno-filozoficzny bełkot, który ma jedno tylko zadanie: omamić, zamydlić oczy by wierny nie mógł dotrzeć do sedna sprawy. Owijanie w bawełnę waszego bożka nie sprawi, że on zaistnieje. BOGA NIE MA I ŻADNE ZAKLĘCIA TEGO NIE ZMIENIĄ!
JONASIK2019.11.25 14:03
Gdzie się Bóg podział? – zawołał. – Powiem wam! Zabiliśmy go – wy i ja! Wszyscy jesteśmy jego zabójcami! Lecz jakżeż to uczyniliśmy? Jakżeż zdołaliśmy wypić morze? Kto dał nam gąbkę, by zetrzeć cały widnokrąg? Cóż uczyniliśmy, odpętując ziemię od jej słońca? Dokąd zdąża teraz? Dokąd my zdążamy? Precz od wszystkich słońc?
Szatan (pisane z wielkiej litery)2019.11.25 13:51
Ktoś już grał w tą reklamowaną tutaj grę "Kleropol"?
Stanislaw2019.11.25 13:00
Ale czy te porozumienia międzyreligijne odnośnie interkomunii będa narzędziem bydowy w sercach protestantów wiary w Eucharystię i kapłanstwo, wystarczające dla Komunii?