07.05.21, 08:20Screenshot Youtube - Senat

Kuźmiuk: Platforma skompromitowała się w Sejmie, teraz to samo chce zrobić w Senacie

1. Politycy Platformy jeszcze nie otrząsnęli się po kompromitacji w Sejmie w związku z głosowaniem projektu ustawy o zasobach własnych, a już marszałek Tomasz Grodzki wywodzący się z tego ugrupowania, chce doprowadzić do kolejnej kompromitacji tej formacji w Senacie.

Marszałek Grodzki zapowiada bowiem poważną dyskusję na tą ustawą w Senacie, sugerując, że wykorzysta pełne 30 dni jakie ma do dyspozycji II izba polskiego Parlamentu na pracę nad ustawami przyjętymi przez Sejm.

Tyle tylko, że jest to ustawa ratyfikacyjna składająca się zaledwie z 2 artykułów z których pierwszy brzmi „Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji decyzji Rady (UE,Euratom 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zasobów własnych UE oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz. Urz. UE L 424 z 15. 12. 2020, str.1”, a drugi jest następujący „Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Jaką pogłębioną dyskusję można przeprowadzić na takim projektem, jakie poprawki można do niej wprowadzić, w sytuacji kiedy każda ustawa ratyfikacyjna wygląda identycznie i trudno sobie wyobrazić, żeby można było wprowadzić do niej jakiekolwiek poprawki.

2. Jak zauważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, można zmienić datę wejścia w życie tej ustawy ale jak można się domyślać nie o to chodzi marszałkowi Grodzkiemu i innym prominentnym politykom Platformy.

Można jeszcze uzależnić ratyfikację od złożenia na poziomie międzynarodowym zastrzeżeń do umowy albo oświadczeń interpretacyjnych ale już umieszczenie takich żądań Platformy jak: przystąpienie do Prokuratury Europejskiej albo, żeby co najmniej 40% środków w ramach KPO dla samorządów, miało mieć charakter bezzwrotny, choć teoretycznie możliwe, byłoby najprawdopodobniej niezgodne z Konstytucją RP.

W tej sprawie minister Jabłoński przywołuje stanowisko znanego konstytucjonalisty i byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana (obecnie sędziego w TSUE), który w opinii o treści ustawy ratyfikacyjnej napisał, że „może się w niej znaleźć wyłącznie norma wyrażająca zgodę na ratyfikację jednej lub kilku umów międzynarodowych, oraz norma wskazująca dzień wejścia w życie ustawy”.

Wprowadzenie więc do takiej ustawy innych treści należałoby uznać za naruszenie Konstytucji, pisze w swej opinii prof. Safjan i trudno wręcz sobie wyobrazić, żeby politycy Platformy polemizowali z naukowcem, który to dzięki ich poparciu już drugą kadencję jest sędzią TSUE w Luksemburgu.

3. Platforma przez wiele dni robiła wszystko aby Polski Sejm nie uchwalił projektu ustawy o zasobach własnych, na połączonych komisjach finansów publicznych i spraw zagranicznych, gdzie odbyło się jej pierwsze czytanie, posłowie tej partii „stawali na głowie” ,żeby zerwać obrady, zakłócali ich prowadzenie, wreszcie przedłużali dyskusję, a gdy po 5 godzinach obrad, posłowie zaopiniowali ją jednak pozytywnie i skierowali do II czytania na sali plenarnej, działalność obstrukcyjna przeniosła tutaj.

Ostatecznie w sytuacji gdy klub PSL, a także koło Polska 2050 Szymona Hołowni zapowiedzieli poparcie tego projektu (wcześniej takie poparcie zapowiedział klub Lewicy), kierownictwo klubu Platformy, zdecydowało , że w dyscyplinie posłowie mają się wstrzymać od głosu, w głosowaniu nad tym projektem.

Mimo zmiany stanowiska z głosowania „przeciw” na „wstrzymanie się od głosu” Platforma jednak nie zapobiegła kompromitacji, bo zdecydowała się nie popierać ustawy ,która z jednej strony decyduje o uruchomieniu środków z wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 ( z którego dla Polski przypada ponad 108 mld euro), z drugiej natomiast pozwala na utworzenie na poziomie unijnym Funduszu Odbudowy , z którego dla Polski przypada ponad 58 mld euro w formie dotacji i pożyczek.

4. Jakby tej kompromitacji było mało, teraz w Senacie, pod kierownictwem światłego marszałka Grodzkiego, Platforma chce się kompromitować dalej, przetrzymując 30 dni ustawę składającą się z dwóch prostych artykułów, której zgodnie z Konstytucją RP, tak naprawdę nie można zmienić.

Platforma traci poparcie społeczne w oczach, została już na trwale zepchnięta na 3 miejsce w badaniach opinii publicznej wszystkich pracowni badawczych przez partię, która ma zaledwie 4 osobowe koło poselskie w Sejmie, a widać, że bardzo zależy jej na tym ,żeby w najbliższych miesiącach znaleźć się na 4 miejscu, po wyprzedzeniu przez Lewicę.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze

Ciekawe2021.05.8 12:56
Poważna dyskusja nad DWUZDANIOWĄ ustawą ratyfikacyjną . ŚMIESZNY jest Grodzki.
W­W­W­­.­X­1­7­.­­­F­­U­­­N2021.05.7 17:56
O­­­c­­e­­­ń­­ ­­­m­o­­j­­ą­­ ­­­m­­ł­o­­­d­­­ą­ ­c­­­i­­p­k­ę­­­ ­­­-­­ ­­­W­W­W­­.­X­1­7­.­­­F­­U­­­N
Anonim2021.05.7 9:58
Słuchajcie Kuźmiuka, on o kompromitacji wie wszystko. Przy okazji też o prostytucji politycznej (która to już partia, panie Kuźmiuk? Czwarta?)
Michał Jan2021.05.7 9:35
Lewica żebrząco-postępowa daje teraz lewicy zaściankowej 50% głosów w Senacie. Jak PSL się dołoży, to mają większość. Ale nie mają 2/3 wymaganych Konstytucją w takich sprawach.
Michał Jan2021.05.7 9:39
Z tym, że PO tylko będzie szaty rozdzierać, a jak przyjdzie do protestowania przeciwko użyciu zwykłej większości zamiast kwalifikowanej (2/3), to schowają dudy w miech. Taka to z nich OPOZYCJA.
Po 11 ...2021.05.7 9:25
To piękne. Dzięki postawie KO, PIS musi walczyć o integrację z UE. Musi wszędzie przekonywać o korzyściach, musi w 99% głosować za dalszą integracją. Jakby cała opozycja była za, to ciągle mógłby ględzić o mniejszym złu itp. Szach mat, pisiorki.
verizanus2021.05.7 9:08
Kto się skompromitował i w czyich oczach to patrioci wiedzą ;). Reszta się dowie jak przyjdzie spłacać długi ;)
chłopka2021.05.7 8:59
Wczorej słyszałach w dziynniku TYP 1 jako to majom dobro armia . Już kajś żech to słyszała , że niy oddajom ani kneflika a potym oddali cały kabot . No i jak sie zaczło to spindolili na Zachod . Wystawili borokow wojokow żeby szli z szabelkami na czołgi . Jedyn sie zabawioł z żydowskom aktorkom w Paryżu a Poloki ciyrpieli . Potym jak było ino gorzy to jentelygyncja spindalała na Wschod . Ostali sie yno robotniki i chłopi . Chłopi przeca nie pońdom nikaj ze swoij ziymi a robotnik ni ma taki cwany by chronić yno swoj zadek . I do sie ogłupiać .
Marian2021.05.7 9:17
Jeżeli zabierasz głos to mów prawdę!!! Nigdy nie było ataku "z szabelkami na czołgi". Nigdy ! To jest propagandowy, komunistyczny paszkwil, na WP II RP, które na pewno miało większe morale i wyszkolenie wojskowe jak to ludowe, komunistyczne:
chłopka2021.05.7 9:31
Co ty fandzolisz ? Jo była opozycjonistkom przeciwko Komunie . A wiym co starziki godali . A Ty słuchej dali propagandy i nie dochodź prowdy . Bazujom na takich jak Ty .
Marian2021.05.7 9:43
Ja nie opieram swoich twierdzeń na propagandzie, ale na faktach.
AAAtomek2021.05.7 10:14
Fakty są takie, że naczelny wódz spierxxxxlił z Polski.
Marian2021.05.7 10:27
Stalin- Naczelny Wódz niezłomnych bolszewików też spier***dolił z Moskwy dwa lata później, choć Japonia z tylu nie zaatakowała. Nie można potępiać za to, że nie chciał wpaść w łapy barbarzyńców bez honoru.
chłopka2021.05.7 9:36
Robotnik tyż ni mioł dość piniyndzy na to by spindalać . To co zarobioł to z rodzinom przejod . Za co mioł jechać ? A przed wojnom tyż mieli pakty . Taki jak teroz jyno ( tak sie to chyba szkryfie ? ) nazwy były inksze .
luka2021.05.7 9:49
W razie czego te 770 mld zł oddadzą Niemcy w ramach reparacji wojennych za zniszczenia Polski podczas II wojny światowej. Winni sa na kila bilionów EURO to 770 mld zł jest wyłącznie promillem .
Marian2021.05.7 8:42
Na wspólnej konferencji prasowej szef partii instruował marszałka, jak podlegająca mu izba ma się zachować. Wielu na Frondzie będzie zawiedzionych, że to nie był Kaczyński Witek.
Marian2021.05.7 8:43
i Witek
maniuś ty to2021.05.7 8:51
walnij se zaraz jeszcze kolejnego kielicha
luka2021.05.7 9:47
Marszałek Grodzki vel coperta to największa hańba PO. Niech zrezygnuje z mandatu i podda się osądowi niezależnego sądu hipokrytów z kasty sędziowskiej ..
AAAtomek2021.05.7 8:41
Towarzyszu Kuźmiuk jak tam wasz pisowski projekt złożony w Sejmie, zgodnie z którym będzie można dokonywać z Lasami Państwowymi zamiany nieruchomości po to, by prowadzić na nich inwestycje? Już wam kasy brakuje, że chcecie sprzedawać polskie dziedzictwo????????
chłopka2021.05.7 8:45
Już wszystko rozkradzione . Yno lasy i złoża im ostały . Rozbiyrajom Polska po konsku .Majom wielki apetyty a ni ma skond brać . Głodni .
AAAtomek2021.05.7 8:49
Ten projekt to 'clou' rządów prawicy. Największy skandal od pół wieku!!!
Marian2021.05.7 8:50
Skund Ty jesteś, a z Opola. Za co siedzisz, za pistola. To posiedzisz, jo pier***dola.
A oprócz tego zimno i pada.2021.05.7 8:52
Następnym razem przeczytaj artykuł, zanim komentujesz, ćwoku.
AAAtomek2021.05.7 8:57
To mnie bardziej interesuje. Opisz mi jak twoja zjednoczona w korycie prawica chce dokonać cichej prywatyzacji lasów polskich????? Projekt nowelizacji już złożony, zmiana artykułu art. 38e....
szustak vel siódmak2021.05.7 9:12
po co ci opisywać i tak nie skumasz, chyba, że oficer prowadzący wytłumaczy ci
AAAtomek2021.05.7 9:24
Nie odpowiedziałeś ponieważ jesteś zwykłym katoprawicowym głupkiem.
AAAtomek2021.05.7 9:10
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu! Won buraczany trollu końsko - matolski nasłany przez POKO (POwszechną KOrupcję).
AAAtomek2021.05.7 9:25
Żeś pojechał... :D