Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zapowiedział, że zwróci się do premiera Mateusz Morawieckiego z wnioskiem o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

OZZL poprosił także inne związki zawodowe lekarzy, aby te wystąpiły z podobnym wnioskiem do premiera.

"Głównym powodem wniosku o odwołanie ministra zdrowia są jego postawa i zachowanie prezentowane podczas rozmów i konsultacji dotyczących rządowego projektu nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Postawa ta i konkretne działania oznaczały: brak poszanowania dla lekarzy, dla organizacji reprezentujących lekarzy, lekceważenie ich stanowiska w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy oraz dezinformację prezentowaną w mediach i w parlamencie dotyczącą wynagrodzeń lekarskich i procesu konsultacji ustawy" - głosi komunikat OZZL.

Zdaniem OZZL Niedzielski pominął lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych przy konsultacji nowej siatki wskaźników minimalnych wynagrodzeń zapisanych w nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych.

OZZL wskazuje, że Niedzielski stwierdził, iż siatka wskaźników została uzgodniona z Solidarnością i OPZZ - dwiema organizacjami wchodzącymi w skład Zespołu Trójstronnego. Zdaniem OZZL ani Solidarność ani OPZZ nie zrzeszają pracowników medycznych, którzy powinni mieć decydujący wpływ na ustalenie siatki wskaźników minimalnych wynagrodzeń.

jkg/rp