20.05.21, 09:30Fot. Jan Bodakowski

Mariusz Dzierżawski uniewinniony! Sąd po stronie wolności słowa

Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił prezesa Fundacji Pro – prawo do życia Mariusza Dzierżawskiego. Działacz pro-life został wcześniej skazany za prezentowanie banerów ukazujących skutki aborcji. Sąd zmienił orzeczenie pierwszej instancji uznając, że głoszenie idei ochrony życia ludzkiego od poczęcia nie narusza porządku publicznego i obyczajności. Mariusza Dzierżawskiego reprezentowali prawnicy Ordo Iuris.

Fundacja Pro Prawo do Życia od ponad piętnastu lat zabiera głos w dyskusji dotyczącej prawa do aborcji opowiadając się za prawną ochroną życia dzieci poczętych. Działacze pro-life na terenie całego kraju organizują pikiety i akcje społeczne, których celem jest wyrażenie stanowiska za życiem i zwrócenie uwagi opinii publicznej na los nienarodzonych. Urzeczywistniając dyskusję nad ochroną życia, wolontariusze Fundacji prezentują autentyczne zdjęcia ukazujące, czym w rzeczywistości jest aborcja. Akcje te wciąż spotykają się z oporem zwolenników prawa do aborcji. Pomimo ugruntowanej linii orzeczniczej sądów powszechnych, wedle której działania zwolenników ochrony życia od jego poczęcia są zgodne z prawem, wciąż zdarzają się przypadki, kiedy organy ścigania kierują do sądu wnioski o ich ukaranie.

W grudniu 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie Mariusza Dzierżawskiego. Prezes Fundacji Pro – prawo do życia został uznany winnym popełnienia wykroczeń z art. 51 § 1 i art. 141 Kodeksu wykroczeń. Penalizują one, odpowiednio, zachowania noszące znamiona wybryku oraz umieszczanie w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków albo używanie słów nieprzyzwoitych. Obrońcy obwinionego złożyli apelację, zaskarżając wyrok sądu pierwszej instancji w całości i wnosząc o uniewinnienie Mariusza Dzierżawskiego.

Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację podniesioną w apelacji podkreślając, iż prezes Fundacji swoim zachowaniem korzysta z przysługującej mu wolności słowa, która jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Jednocześnie, sąd drugiej instancji wskazał, że ochrona życia ludzkiego, jest na tyle istotną społecznie kwestią, że próby kwalifikowania zachowania obwinionego jako jakiegokolwiek wykroczenia są bezpodstawne i nie znajdują uzasadnienia w demokratycznym państwie prawa. Przychylając się do zarzutów obrony, wywiedzionych w środku odwoławczym, Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego i uniewinnił Mariusza Dzierżawskiego od wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok jest prawomocny.

Co istotne, zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Z kolei art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stanowi, że „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe” – podkreśla mec. Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Informacja prasowa – Ordo Iuris

Komentarze

Torchwood2021.05.20 15:42
Kasta basta!
Konrad2021.05.20 14:42
Wolność słowa obejmuje również wolność opowiadania głupot. Zatem, brawo sąd odwoławczy...
heniek2021.05.20 13:17
anonim to sowiecki dyżurny trol
Anonim2021.05.20 14:35
Oj tam, sprytny wybitnie, z kilkoma nikami...
AAAtomek2021.05.20 13:12
Czyli można już publikować publicznie, najlepiej przed kościołami, na bannerach skutki gwałtów na dzieciach pedofilów-księży katolickich? Dziękuję ci katoprawico!
Anonim2021.05.20 14:32
Tak, sam się tam zawieś na banerze to uwiarygodni przekaz, nie ma za co.
Olo2021.05.20 16:17
Pederasta to nie ksiądz tylko przebieraniec!
A gdzie "kasta-basta" w nagłówku?2021.05.20 12:31
jw.
Monia2021.05.20 12:20
Jacy wy potomkowie milicjantow i ubekow jestescie smieszni
Brawo!2021.05.20 11:41
Brawo sąd! Miejmy nadzieję, że na ulicach miast pojawią się podobne samochody z hasłami "Zobacz związek pedofilii z kościołem katolickim" wraz z opisem tuszowania spraw pedofilów, zacierania śladów oraz przenoszenia z parafii na parafię.
Anonim2021.05.20 10:16
Znamiennym jest dla mnie i nie tylko , jak bardzo pod koniec życia zwykle mendy stają się świetojebliwi.W oczekiwaniu na to że cała ich mendowatość , darowana im będzie.Otóż - nie będzie.
Jakub2021.05.20 10:12
Cieszymy się Panie Profesorze.
miniu2021.05.20 10:04
Sanhedryn ze wzgledu na wydarzenia w Palestynie robi podpuche gojom
Jawny2021.05.20 10:03
Rodzice tych sędziów na pewno byli w UB albo w stalinowskich procesach skazywali na śmierć żołnierzy wyklętych.
Anonim2021.05.20 12:40
Ale PISowiec Kryże nie sądził tym razem
Józef2021.05.20 10:00
Tytuł powinien być: kasta basta, uniewinniono działacza pro-life.
Anonim2021.05.20 9:58
A po procesie, wszyscy razem udali się uczcić sukces tradycyjnymi rurkami z Kremlem.😁😁😁
Anonim2021.05.20 9:43
I co teraz zrobią prawaczki jak nie będą mogły kwiczeć o sądowej kaście?
Jakub2021.05.20 10:14
Będą się radować z nawrócenia grzeszników. Może się załapiesz?