19.12.21, 14:15Fot. via: Wikipedia (domena publiczna)

Maryja połączy chrześcijaństwo z islamem?

Islam jest jedyną wielką postchrześcijańską religią świata. Ponieważ jego początki przypadają na siódmy wiek, za życia Mahometa, było możliwe zaadaptowanie przezeń pewnych elementów Chrześcijaństwa i Judaizmu. 

Islam przyjął doktrynę jedności Boga, Jego Majestatu i Jego Siły Stwórczej i wykorzystał ją jako podstawę dla nieuznawania Chrystusa, Syna Bożego.

Fałszywie interpretując pojęcie Świętej Trójcy, Mahomet uczynił Chrystusa zaledwie prorokiem.
Kościół Katolicki w całej Afryce Północnej został praktycznie zniszczony przez hordy muzułmańskie i obecnie (ok. 1950r.) muzułmanie zaczynają na nowo szykować się do walki.
 
Jeśli Islam jest herezją, jak twierdzi Hilaire Belloc, jest to jedyna herezja, która nigdy nie podupadła, zarówno w sferze liczebności, jak i co do religijności jej wyznawców.
 
Misjonarskie wysiłki Kościoła wobec tej grupy zawsze, przynajmniej pobieżnie rzecz ujmując, kończyły się niepowodzeniem, ponieważ muzułmanie zwykle nie są podatni na nawrócenie. Powodem jest to, że dla wyznawcy Mahometa stać się chrześcijaninem jest tym, czym dla chrześcijanina byłoby stać się żydem. Muzułmanie wierzą, że są w posiadaniu ostatniego, definitywnego objawienia Boga dla świata i że Chrystus był tylko prorokiem głoszącym przyjście Mahometa, ostatniego z prawdziwych proroków Boga.

Dzisiaj (1950r.) nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się nienawiścią wobec samego chrześcijaństwa. Mimo iż rządzący państwami wciąż nie biorą tego pod uwagę, istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że doczesna siła islamu może powrócić, a wraz z nią groźba tego, że zmiecie on Zachód, który przestał być chrześcijański i że islam utwierdzi się jako wielkie antychrześcijańskie mocarstwo światowe
 
Jestem święcie przekonany, że obawy, jakie wiele osób żywi wobec islamu, nie znajdą potwierdzenia i że islam nawróci się w końcu na chrześcijaństwo – stanie się to w sposób, którego nie przewidują nawet niektórzy z naszych misjonarzy.
 
Jestem przekonany, że stanie się to nie poprzez bezpośrednie głoszenie chrześcijańskiej nauki, lecz poprzez wezwanie muzułmanów do oddawania czci Matce Boga.

Oto moja linia argumentacji:

Koran, który jest biblią muzułmanów, zawiera wiele ustępów dotyczących Najświętszej Dziewicy. Po pierwsze Koran wierzy w Jej Niepokalane Poczęcie i w Jej Dziewicze Narodzenie. Trzecia sura Koranu lokuje historię rodziny Maryi w genealogii, która wywodzi się od Abrahama, Noego i Adama. Gdy porówna się koraniczny opis narodzin Maryi z apokryficzną ewangelią o Jej narodzinach, można się pokusić o stwierdzenie, że Mahomet w dużej mierze korzystał z tej ostatniej.
 
Obie księgi opisują podeszły wiek i ostateczną niepłodność Anny, matki Maryi. Jednakże gdy Anna poczęła, matka Maryi mówi według Koranu: „O Panie, zawierzam i poświęcam Ci to, co już jest we mnie. Przyjmij to ode mnie”.

Po przyjściu na świat Maryi, jej matka Anna mówi: “I poświęcam Ją z całym Jej potomstwem pod Twoją opiekę, o Panie przeciwko Szatanowi!”
 
W Koranie znajdujemy też wersy o Zwiastowaniu, Nawiedzeniu i Narodzeniu. Aniołowie przedstawieni są gdy towarzyszą Najświętszej Matce i mówią: „O Maryjo, Bóg wybrał Cię i oczyścił i wyniósł Cię ponad wszystkie kobiety na ziemi.”
 
W dziewiętnastej surze Koranu znajdujemy czterdzieści jeden wersetów o Jezusie i Maryi. Znajduje się tam tak silna obrona dziewictwa Maryi, że Koran w czwartej księdze przypisuje potępienie Żydów ich potwornym oszczerstwom przeciw Maryi Dziewicy.
 
Maryja jest zatem dla muzułmanów prawdziwą 'Sayyida, czyli Panią. Jej jedyną ewentualną poważną rywalką w ich wyznaniu wiary mogłaby być Fatima, córka samego Mahometa. Jednakże po śmierci Fatimy Mahomet napisał: “Będziesz najbardziej błogosłowioną spośród kobiet w Raju, po Maryi.”

W jednym z wartiantów tekstu, w usta Fatimy wkłada się słowa: “Przewyższę wszystkie kobiety, z wyjątkiem Maryi.”

Prowadzi nas to do drugiego punktu mojej argumentacji, mianowicie do wyjaśnienia, dlaczego Najświętsza Matka w XX wieku wybrała na miejsce Swojego objawienia małą, nieistotną wioskę Fatima, aby odtąd przyszłe pokolenia znały ją jako “Matkę Boską z Fatimy”.
 
Cokolwiek dzieje się ze zrządzenia Nieba, dba ono o to, aby wszystkie szczegóły zostały dopracowane z najwyższą finezją. Wierzę, że Najświętsza Dziewica wybrała sobie miano „Matki Boskiej z Fatimy” jako obietnicę i znak nadziei dla ludów muzułmańskich i jako zapewnienie, że ci, którzy okazują jej tak wiele szacunku, pewnego dnia przyjmą również Jej Boskiego Syna.
 
Dowód na potwierdzenie tej tezy znaleźć można w historycznym fakcie wielowiekowej okupacji Portugalii przez muzułmanów. Gdy zostali wreszcie z niej wyparci, muzułmanami dowodził ostatni wódz, który miał piękną córkę o imieniu Fatima.

Zakochał się w niej katolicki chłopak, ona odwzajemniła jego miłość i nie tylko pozostała w Portugalii, gdy muzułmanie odeszli, lecz przyjęła również wiarę katolicką. Jej młody mąż był w niej tak zakochany, że przemianował miasto w którym mieszkali; odtąd nosiło ono nazwę Fatima. Tak więc miejsce, w którym Najświętsza Matka objawiła się w 1917r., historycznie wiąże się z Fatimą, córką Mahometa. 

Ostatecznym dowodem na związki Fatimy z muzułmanami jest entuzjastyczne przyjęcie pielgrzymującej statuy Matki Boskiej Fatimskiej przez muzułmanów w Afryce i w Indiach. Muzułmanie uczestniczyli w katolickich nabożeństwach ku czci Matki Boskiej, brali udział w procesjach, a nawet w modlitwach przed ich własnymi meczetami; a w Mozambiku muzułmanie przyjęli chrześcijaństwo, gdy tylko została tam postawiona figura Matki Bożej Fatimskiej.
 
W przyszłości misjonarze przekonają się, że ich apostolat wśród muzułmanów odniesie sukces w takim stopniu, w jakim będą oni nauczać o Matce Boskiej z Fatimy. Ponieważ muzułmanie mają nabożeństwo do Maryi, nasi misjonarze powinni zadowolić się rozszerzaniem i rozwijaniem tego nabożeństwa, zdając sobie w pełni sprawę z tego, że Najświętsza Maryja Panna osobiście doprowadzi muzułmanów do Jej Boskiego Syna.
 
Podobnie jak ci, którzy tracą nabożeństwo do Niej, tracą wiarę w Boskość Chrystusa, tak ci, którzy pogłębiają to nabożeństwo, stopniowo zdobywają tę wiarę. 


Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "The World's First Love", 1952r., strona nieznana.
 
za: http://abp-fulton-j-sheen.blogspot.com/2012/07/maryja-i-muzumanie.html

Komentarze

karolek z wadowic2021.12.21 9:01
Ja mam wrażenie ze wy bardziej maryje z nazaretu czcicie niz samego BOGA
Jakub2021.12.21 5:02
Jak Józef z Nazaretu komunikował się z żoną i synem jeśli nie znał polskiego?
Kasia2021.12.20 20:46
Nie jestem feministką, ale grzechy muzułmanów względem kobiet są rażące! Dlaczego, więc się nie nawracają? W Biblii jest napisane: Zaślepi Pan ich oczy, aby nie poznali prawdy i nie byli zbawieni. Tym zaślepieniem w islamie jest pojmowanie zmysłowości cielesnej jako największej nagrody i należności za pobożność, nawet w niebie. To jest powód dlaczego muzułmanie nie rezygnują z islamu na rzecz chrześcijaństwa (w chrześcijaństwie w niebie nie ma rozkoszy cielesnych, nie ma seksu po prostu), a nie to, że uważają oni, że są na wyższym poziomie poznania niż chrześcijanie. Muzułmanie nie uznają po pierwsze Matki Bożej w ogóle: jako Matki Boga i jako Matki wszystkich ludzi na ziemi, a więc nie uznają ją jako swoją matkę, tylko matkę proroka, który na dodatek ma przyjść według ich wierzeń ponownie na ziemię i zwalczać chrześcijaństwo. Przecież to oznaka Antychrysta! Antychryst sam obrał sobie islam i się w nim głęboko zakorzenił. Podejrzewam, że Maryi po prostu żal było tych kobiet i dlatego powędrowała do ludzi, którzy później mieli wyznawać tak antychrystianistyczną religię, jaką jest właśnie islam. Dzięki Niej mimo tak wielkiego poniżenia kobiet w islamie, z pewnością za przyczyną samego Antychrysta.
wojtyla2021.12.21 8:44
Wy to takie biedne jestescie bo okres macie ze az mi was szkoda parchy babskie hahah
Kasia2021.12.21 17:10
...ale właśnie dzięki Maryi nie jesteśmy takie biedne. Bóg chciał, żeby to kobieta była jego najdoskonalszym stworzeniem - czyli Maryja. Powiedz to muzułmaninowi to nie jeden w twarz ci napluje. Szatan nie mógł znieść jej czci na tyle, że po tym, jak Bóg obwieścił, że Aniołowie będą mieć swoją Królową i że będzie to Jego najdoskonalsze stworzenie, to dopiero wtedy zbuntował się on przeciw Bogu. Tę prawdę wyznaje sam szatana na egzorcyzmach. Dlatego później skusił Ewę, myśląc, że to Maryja. I z tego powodu prawdziwie już jesteśmy biedne, bo diabeł mści się za to, że Ewa oskarżyła go przed Bogiem. Stąd to poniżanie kobiet w islamie - przez samego antychrysta. Stąd też Maryja chciała pomóc tym kobietom i poszła nauczać właśnie te ludy. Poza tym, dla muzułmanów bluźnierstwem też jest nasza wiara w to, że Maryja jest łaski pełna, czyli jako jedyne stworzenie spośród wszystkich stworzeń jest pełna Ducha Świętego. Dla muzułmanów prawdy o Maryi są nie do przyjęcia, przede wszystkim dlatego, że nie uznają oni Ducha Świętego za Boga. Duchem pocieszenia, o którym Jezus mówił dla muzułmanów miał być właśnie Mahomet, a nie trzecia Osoba Trójcy Świętej, czyli nasz kochany Duch Święty. Pozdrawiam, przemyśl.
rebeliant2021.12.20 19:02
Zamiast zwalać na dziewicze panienki przyznajcie, że watykańskim braciszkom zapachniały wezyrskie dywany i dlatego - zgodnie ze swoja nauką, aby wyjść naprzeciw silniejszemu - wychodzą na przeciw przyszłym swoim panom, z którymi będą robić byznesy. Coś mi się wydaje, że niejednokrotnie ojczowie watykańscy rzucali klątwy na Polskę za to, że ta rwała się do walki o swoją niepodległość w obliczu napaści. Dowiedziałem się jednak czegoś na temat klątw - otóż ten kto rzuca klątwę sam staje się jednym z trybików ów klątwy. Zobaczymy więc watykańscy "przyjaciele" jak wam pójdzie całowanie się z islamem, ale znając obłudę i przewrotność tego towarzycha, to będą chcieli kogoś rzucić na pożarcie, a samemu zachować dziewictwo.
rebeliant2021.12.20 10:44
Tu nie szło połączyć krajów "chrześcijańskich", co kończyło się wojnami. Spróbujmy jeszcze połączyć ogień z wodą - tak aby wpadający do wody mógł się od razu ogrzać i osuszyć.
Marek2021.12.20 10:11
Maryja nigdy nie połączy islamu z chrześcijaństwem ale zrobi wszystko aby islamistów nawrócić. Islam, religia nieczysta miałaby być połączona z chrześcijaństwem? To zdaje się jest marzeniem gości od ekumenizmu.
tak2021.12.20 8:57
"Islam przyjął doktrynę jedności Boga, Jego Majestatu i Jego Siły Stwórczej i wykorzystał ją jako podstawę dla nieuznawania Chrystusa, syna Bożego." - Najwyżej dla nie uznawania Jezusa jako Boga nie jako syna Bożego
Jerzy2021.12.20 3:56
podziwiam biskupa, śmiała teza, ale może ja nie chcę aby islamskie bydło wyznawało moją wiarę, tak jak żydzi nie chcą aby wyznawać ich nazistowską ideologię zwaną judaizmem... islam nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, zaprzeczają jego podstawom, jego fundamentem jest wsponiany nazistowski judaizm... ja nie potrzebuję w Kościele do którego należę niepiśmiennych pastuchów kopulujących z czym popadnie - od niemowląt po zmarłych, pastuchów walących łbem w asfalt i krzyczących o wielkości ich złotego cielca allacha czy pedofila mahometa, niech to bydło, podobnie jak żydowskie, żyje spokojnie w afrykańskim buszu i nie usiłuje się jednoczyć z ludźmi cywilizowanym, mam to w d.pie!
Dorota2021.12.20 13:40
Jerzy - prawdziwy chrześcijanin. Brawo
rebeliant2021.12.20 1:19
Tylko w strukturze skupiania w jednej ręce wszechmocy może zaistnieć coś takiego jak wywyższanie ponad innych... nie ma to nic wspólnego z miłością.
Hannah2021.12.19 20:50
hahahahahahaha ! islam i chrześcijaństwo - = wolne żarty ! Maryja i islam ! przecież to islamiści zaatakowali procesję Maryjną idącą z Nanterre do Fontenelles pod Paryżem atakując i opluwając wizerunki Maryi i osoby uczestniczące w procesji 12 XII 2021 r.
Hannah2021.12.19 20:50
hahahahahahaha ! islam i chrześcijaństwo - = wolne żarty ! Maryja i islam ! przecież to islamiści zaatakowali procesję Maryjną idącą z Nanterre do Fontenelles pod Paryżem atakując i opluwając wizerunki Maryi i osoby uczestniczące w procesji 12 XII 2021 r.
DLACZEGO BY NIE?2021.12.19 19:40
Religia katolicka jest tak głupia jak islam. To może nawet się udać.
A ja myślę, ...że!2021.12.21 1:20
Nie ma nikogo głupszego, który by takie brednie pisał, jak ty w tym wpisie! Dlaczego się ośmieszasz? Na nic mądrego cię nie stać?
Maryja cd2021.12.19 19:09
Dzisiaj (1950r.) nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się nienawiścią wobec samego chrześcijaństwa. Mimo iż rządzący państwami wciąż nie biorą tego pod uwagę, istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że doczesna siła islamu może powrócić, a wraz z nią groźba tego, że zmiecie on Zachód, który przestał być chrześcijański i że islam utwierdzi się jako wielkie antychrześcijańskie mocarstwo światowe Jestem święcie przekonany, że obawy, jakie wiele osób żywi wobec islamu, nie znajdą potwierdzenia i że islam nawróci się w końcu na chrześcijaństwo – stanie się to w sposób, którego nie przewidują nawet niektórzy z naszych misjonarzy. Jestem przekonany, że stanie się to nie poprzez bezpośrednie głoszenie chrześcijańskiej nauki, lecz poprzez wezwanie muzułmanów do oddawania czci Matce Boga. Oto moja linia argumentacji: Koran, który jest biblią muzułmanów, zawiera wiele ustępów dotyczących Najświętszej Dziewicy. Po pierwsze Koran wierzy w Jej Niepokalane Poczęcie i w Jej Dziewicze Narodzenie. Trzecia sura Koranu lokuje historię rodziny Maryi w genealogii, która wywodzi się od Abrahama, Noego i Adama. Gdy porówna się koraniczny opis narodzin Maryi z apokryficzną ewangelią o Jej narodzinach, można się pokusić o stwierdzenie, że Mahomet w dużej mierze korzystał z tej ostatniej. Obie księgi opisują podeszły wiek i ostateczną niepłodność Anny, matki Maryi. Jednakże gdy Anna poczęła, matka Maryi mówi według Koranu: „O Panie, zawierzam i poświęcam Ci to, co już jest we mnie. Przyjmij to ode mnie”. Po przyjściu na świat Maryi, jej matka Anna mówi: “I poświęcam Ją z całym Jej potomstwem pod Twoją opiekę, o Panie przeciwko Szatanowi!” W Koranie znajdujemy też wersy o Zwiastowaniu, Nawiedzeniu i Narodzeniu. Aniołowie przedstawieni są gdy towarzyszą Najświętszej Matce i mówią: „O Maryjo, Bóg wybrał Cię i oczyścił i wyniósł Cię ponad wszystkie kobiety na ziemi.” W dziewiętnastej surze Koranu znajdujemy czterdzieści jeden wersetów o Jezusie i Maryi. Znajduje się tam tak silna obrona dziewictwa Maryi, że Koran w czwartej księdze przypisuje potępienie Żydów ich potwornym oszczerstwom przeciw Maryi Dziewicy.
julek2021.12.21 9:07
Ty imbecylu nazywasz chrzescijanstwem aborcje eutanazje burdele sprzedany masonom kosciol i ich falszywe herezje? niszczenie watosci i zmienianie ich na pieniadze to sa wg cb te wartosci ktore muzelmanie chca zniszczyc jesli tak to ja wole islam niz sodome i katogomore
Ale luja i do przodu2021.12.19 18:43
Ale trzeba być durnym by rozważać nad takimi bzdurami, to tak jakby się zastanawiać co ma wspólnego wampir z wilkołakiem czy obaj mają duszę i czy wampirzyca jest matką Drakuli a wilkołak jego kuzynem
Konkretny2021.12.19 17:21
Tak, niektórym katolikom niedaleko do talibòw, ale ta frakcja już na szczęście wymiera, a co najmniej sama zeszła na margines KRzK, do rynsztoka może nawet.
Qantum2021.12.19 16:54
znowu ten malunekna który kipi od pozdrowień masońskich... w dodatku facet pozował do malunku grajac Maryje.... :/
TO PRAWDA2021.12.19 19:57
Transior trzyma małego golaska płci męskiej. Każdy klecha (czyli ped,ał) wali gruchę do tego obrazu.
I JESZCZE TE ARYJSKIE ANIOŁKI2021.12.19 19:58
CO NA TO BLM?
Maryja cd2021.12.19 15:18
Dzisiaj (1950r.) nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się nienawiścią wobec samego chrześcijaństwa. Mimo iż rządzący państwami wciąż nie biorą tego pod uwagę, istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że doczesna siła islamu może powrócić, a wraz z nią groźba tego, że zmiecie on Zachód, który przestał być chrześcijański i że islam utwierdzi się jako wielkie antychrześcijańskie mocarstwo światowe Jestem święcie przekonany, że obawy, jakie wiele osób żywi wobec islamu, nie znajdą potwierdzenia i że islam nawróci się w końcu na chrześcijaństwo – stanie się to w sposób, którego nie przewidują nawet niektórzy z naszych misjonarzy. Jestem przekonany, że stanie się to nie poprzez bezpośrednie głoszenie chrześcijańskiej nauki, lecz poprzez wezwanie muzułmanów do oddawania czci Matce Boga. Oto moja linia argumentacji: Koran, który jest biblią muzułmanów, zawiera wiele ustępów dotyczących Najświętszej Dziewicy. Po pierwsze Koran wierzy w Jej Niepokalane Poczęcie i w Jej Dziewicze Narodzenie. Trzecia sura Koranu lokuje historię rodziny Maryi w genealogii, która wywodzi się od Abrahama, Noego i Adama. Gdy porówna się koraniczny opis narodzin Maryi z apokryficzną ewangelią o Jej narodzinach, można się pokusić o stwierdzenie, że Mahomet w dużej mierze korzystał z tej ostatniej. Obie księgi opisują podeszły wiek i ostateczną niepłodność Anny, matki Maryi. Jednakże gdy Anna poczęła, matka Maryi mówi według Koranu: „O Panie, zawierzam i poświęcam Ci to, co już jest we mnie. Przyjmij to ode mnie”. Po przyjściu na świat Maryi, jej matka Anna mówi: “I poświęcam Ją z całym Jej potomstwem pod Twoją opiekę, o Panie przeciwko Szatanowi!” W Koranie znajdujemy też wersy o Zwiastowaniu, Nawiedzeniu i Narodzeniu. Aniołowie przedstawieni są gdy towarzyszą Najświętszej Matce i mówią: „O Maryjo, Bóg wybrał Cię i oczyścił i wyniósł Cię ponad wszystkie kobiety na ziemi.” W dziewiętnastej surze Koranu znajdujemy czterdzieści jeden wersetów o Jezusie i Maryi. Znajduje się tam tak silna obrona dziewictwa Maryi, że Koran w czwartej księdze przypisuje potępienie Żydów ich potwornym oszczerstwom przeciw Maryi Dziewicy.
Po 11 ...2021.12.19 14:40
Chrześcijaństwo też wzorowało się na poprzedzających go kultach. Każdy mieszkaniec Egiptu znał historię o ciężarnej Izydzie poszukującej schronienia, które w końcu znalazła w chacie ubogiej żony rybaka. Na początku był Chaos ... Egipcjanie nazywali go - Nun. Z tego chaosu - praoceanu wyłoniła się Trójca Bogów. Egipski bóg Thot, będący wysłannikiem Amona, zwiastuje królowej cudowne powstanie "owocu jej łona". Staroegipski bóg z głową ibisa przekształcił się w chrześcijańskiego, uskrzydlonego wysłannika - Gabriela. Następnie Amon obwieszcza swój zamiar pozostawienia swego ziemskiego potomka królowi, który będzie jego ziemskim ojcem. Po porodzie, który odbywa się w towarzystwie bogów i duchów, dziecko zostaje uznane przez swego ziemskiego ojca - króla, a następnie obrzezane i obmyte wodą - co symbolizuje oczyszczenie, itd, itp. Ale czy to oznacza, że chrześcijaństwo chętnie połączy się z wcześniejszymi egipskimi wierzeniami? Nie sądzę.
Anonim2021.12.19 15:30
P 11 z takim łbem to zostań analitykiem izraelskiego banku centralnego a wówczas my go wykupimy.
Po 11 ...2021.12.19 15:49
No co ty? Ja u Amira? Nigdy.