02.11.21, 08:05Screenshot Youtube - publicystyka tvp

,,Masa'' usłyszał kolejne zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił kolejne zarzuty Jarosławowi Ł. ps. „Masa”. Ponadto zarzuty usłyszał również lekarz sądowy i dwie inne osoby. Śledztwo jest kontynuacją wielowątkowego postępowania dotyczącego m. in. czynów o charakterze korupcyjnym. Aktualnie w sprawie występuje 19 podejrzanych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił Jarosławowi Ł. ps. „Masa” zarzuty wręczenia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 229 § 3 kk oraz użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę kwalifikowane z art. 273 kk.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Lekarzowi sądowemu Adamowi G. zostały przedstawione zarzuty poświadczenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne kwalifikowane z art. 271 § 3 kk.

Lekarzowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jedna z osób usłyszała również zarzuty udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych narkotyków kwalifikowane z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W stosunku do podejrzanych – Marka K. oraz Adama G. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20.000 zł i 30.000 zł.

Zaświadczenia do lekarza sądowego

Zarzuty dotyczą udzielania korzyści majątkowych lekarzowi sądowemu i poświadczania nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wystawienie zaświadczeń z pominięciem przewidzianych przepisami ustawy o lekarzu sądowym procedur weryfikujących stan zdrowia świadka i oskarżonego oraz ich osobistych badań lekarskich. Następnie zaświadczenia te były używane w postępowaniach karnych.

Prokurator nie wyklucza dalszych zarzutów w tej sprawie.

Masa” jest już oskarżony

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 22 stycznia 2020 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciwko Jarosławowi Ł. ps. „Masa”, Zbigniewowi G. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Ł. i 20 innym osobom. Przedmiotowa sprawa w stosunku do Magdaleny P., Zbigniewa P. oraz Mariusza K. zakończyła się prawomocnym wyrokiem skazującym, w pozostałym zakresie postępowanie karne jest nadal prowadzone. Sprawa dotyczy czynów o charakterze korupcyjnym, oszustw kredytowych, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, udzielania substancji psychotropowych, udaremniania zaspokajania wierzycieli, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań, przywłaszczenia pieniędzy, przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Policji oraz wielu innych. Jarosław Ł., ps. Masa, został oskarżony o popełnienie siedemnastu czynów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Za: gov.pl/web/prokuratura-krajowa

Komentarze

Wsiok2021.11.4 0:42
Masa :))) raczej masa śmiechu. Jak wylezie zanim umrze, to na ma szanse wreszcie uczciwie się dorobić. W show biznesie. Atkinson i Woody Alen będą rywalizować o prawo do ekranizacji jego życiorysu :)
Warszawiak2021.11.3 1:00
Masa walczy o palmę "pierwszego pajaca IIIRP". Nie wiem, czy jest jakiś większy przegraniec niż ten koleś. Siedzi, układa się, znów siedzi... a polskie pierdle to nie Szwecja, mówią nawet, że to lochy czasami. Jego kumple z zawodówki, co to przy reperacji aut zostali, to przy tym skończonym starcu Królowie Życia. Wygrzewają tyłki w Egipcia a Masa liczy na klapę w klopie.