15.11.19, 08:35

Mika'el, czyli Któż jak Bóg!

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.


Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.


W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.


Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.


W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).


Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga.

brewiarz.pl

Komentarze

Klapaucjusz2019.11.15 10:50
Nie "Któż jak Bóg?" ale "Któż jest jak Bóg?". Mika'El był jednym z wielu bóstw, które czcili Izraelici zanim postanowili czcić tylko jednego Boga, a pozostałych zdegradowali do szeregów aniołów lub demonów.
katechetka2019.11.15 13:06
ty to się znasz jak wilk na gwiazdach
andrzejhahn32019.11.15 9:16
UWAGA....................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
des2019.11.15 10:48
Wyślij do Frondy swoje zdjęcie. Każdy chce zobaczyć jak wygląda taka niestrudzona w nienawiści gnidowata menda.
Katolik2019.11.15 8:59
Dlaczego nawet wśród tak doskonałych istot, obdarzonych łaską i bożą miłością, w swej bliskości z Bogiem doszło do prymitywnego buntu?
Klapaucjusz2019.11.15 11:02
Bóg zakazał im czytania Frondy i od tego się zaczęło...
Paweł2019.11.15 13:39
Z powodu Pychy, która jest pierwiastkiem każdego grzechu, im więcej zalet tym łatwiej w nią wpaść. Lucyfer, znaczy uroczy, był najpiękniejszym aniołem i uznał ze jest równie piękny i mądry co sam Bóg i nie będzie mu się kłaniał. Dlatego został strącony a zobaczywszy jaką jest szkaradą w odniesieniu do Boga którego utracił, zapałał zawiścią i nienawiścią co było następstwem wszystkich możliwych grzechów i kuszenia Ewy. Szatan nigdy nie ukorzy się przed Bogiem ponieważ Pycha mu na to nie pozwoli Jesteś katolikiem i nie wiesz tego?
Katolik2019.11.15 14:32
Nie potrafię tego zrozumieć. Po co więc Bóg obdarzył swych najwierniejszych i najdoskonalszych pychą? To tak jakby wręczyć dzieciom do zabawy zapałki w stodole pełnej siana, a potem zrzucać odpowiedzialność na wolną wolę.
stan2019.11.15 22:53
Nie obdarzał pychą, tylko wolnością. Czego nie rozumiesz? Tego, że Bóg ceni wolność i wybór z miłości , nie z przymusu? Poza tym, jeśli chodzi o Lucyfera to nie byli najwierniejsi, jak się okazało. Był tak zauroczony swą "doskonałością", że poczuł się Bogiem, a nie miał ani krzty miłości Bożej.
Michał Jan2019.11.15 8:52
Czy jeśli chodzi o Anglię, to nie zaszła pomyłka ze Św. Jerzym?