19.06.14, 14:44fot. gaven11/sxc.hu

Naczelna Rada Adwokacka potępia działania służb, które „ godzą w podstawowe gwarancje i prawa obywatelskie”

Oto fragment oświadczenia Naczelnej Rady Adwokackiej odnośnie wczorajszego skandalicznego zachowania służb publicznych wobec redaktora naczelnego Wprost Sylwestra Latkowskiego:

"Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, stwierdza, że działania podjęte wobec dziennikarzy tygodnika ,,Wprost” godzą w podstawowe gwarancje i prawa obywatelskie przewidziane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kodeksie postępowania karnego oraz ustawie prawo prasowe – czytamy w uchwale przyjętej przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

W uchwale wezwano też „wszelkie właściwe organy, w tym w szczególności Prokuratora Generalnego RP” o podjęcie działań, które zapewnią przestrzeganie praw i wolności obywatelskich.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża swoją solidarność ze środowiskiem dziennikarskim wskazując, że tak jak bez tajemnicy adwokackiej nie ma rzeczywistego prawa do obrony, tak bez tajemnicy dziennikarskiej nie istnieje wolna i niezależna prasa. W ocenie Adwokatury Polskiej poszukiwanie dowodów przestępstwa przez organy do tego powołane w żadnej mierze nie usprawiedliwia próby naruszenia tajemnicy zawodowej. Naruszenie tajemnicy dziennikarskiej oraz utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej nie może być tolerowane i akceptowane, bowiem bezpośrednio zagraża fundamentom demokratycznego państwa prawa".

mod

Komentarze

anonim2014.06.19 19:03
a ja potępiam Tuskodebila i jego świtę h...ów