Kontrowersje i spory wokół antycovidowych szczepionek dotarły również do należącego do Serbskiego Kościoła Prawosławnego klasztoru Visoki Dečani w Kosowie i stały się przyczyną rozłamu w tamtejszej wspólnocie.

Trzech mnichów, którzy żyli we wspomnianym klasztorze od dziesięcioleci zostało zmuszonych do opuszczenia go. Przyczyną była odmowa zgody z ich strony na poddanie się szczepieniu przeciw koronawirusowi.

Miejscowy opat Sava Janjic jest zdecydowanym zwolennikiem szczepień i stosowania wszelkich środków ochronnych. Klasztor pozostawał zamknięty od dwóch lat, mimo, że nie wymagały tego wcale miejscowe władze.

Początkowo opat starał się odseparować niezaszczepionych mnichów od tych członków wspólnoty klasztornej, którzy poddali się szczepieniu. Ostatecznie jednak nakazał niezaszczepionym mnichom opuszczenie kosowskiego klasztoru.

 

ren/misyjne.pl