13.09.16, 13:15

Objawienia fatimskie są wciąż aktualne!

Przesłanie fatimskie jest wciąż aktualne - stwierdzili eksperci podczas Kongresu Mariologicznego w Fatimie. O objawieniach Maryi z 1917 roku nie można zapomnieć, bo mają one wciąż wielkie znaczenie dla świata.

Uczestnicy kongresu mówili także o Fatimie w kontekście Polski i Jana Pawła II. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, stwierdzono tam dosłownie: "Bardzo żywe jest w Polsce nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca. Podobnie jest ze świadectwem osoby Jana Pawła II, związanego z Fatimą, szczególnie z perspektywy przyszłości powołań. W Polsce Fatima jest symbolem Bożej Opatrzności wiodącym człowieka do pełni pokoju".

Kongres w Fatimie trwał sześć dni. Eksperci zastanawiali się, jak należy dziś rozumieć fatimskie objawienia. Wszystko odbywa się w kontekście przyszłorocznych obchodów stulecia objawień.

O stałej aktualności fatimskich objawień mówił już św. Jan Paweł II, o czym przypomniał ks. Mieczysław Piotrowski na łamach "Miłujcie się!":  "Orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i naglące wezwanie Matki Bożej do nawrócenia „nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi »znakami czasu« – przekonywał Papież Polak. „Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”.

W obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, orędzie fatimskie jest szczególnie aktualne. W sposób niezwykle dramatyczny, poprzez przekazanie trzyczęściowej tajemnicy oraz spektakularny cud słońca, Matka Boża przypomniała ewangeliczną prawdę, że ludziom do szczęścia, tak naprawdę, potrzebny jest tylko Wszechmocny Bóg, który stworzył nas dla siebie i pragnie podzielić się z nami pełnią szczęścia.

My ze swej strony powinniśmy ze wszystkich sił dążyć do zjednoczenia z Nim, krocząc trudną i wąską drogą wiary. Trzyczęściowe orędzie Matki Bożej jest orędziem Ewangelii. Zostało przekazane dzieciom podczas objawienia 13.07.1917 r.

ol/Fronda.pl