18.05.15, 16:08

Od dzisiaj nowe przepisy. Ostrzejsze kary dla kierowców

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h oraz przestępstwo prowadzenia pojazdu po utracie uprawnień to tylko niektóre ze zmian, które zaczną obowiązywać w najbliższy poniedziałek. Dziś Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW oraz mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przedstawili szczegóły nowelizacji przepisów. Nowa ustawa składa się  z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Infrastruktury i Rozwoju.

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h lub przewieziesz zbyt dużą liczbę pasażerów – stracisz prawo jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Surowe i nieuchronne kary dla pijanych kierowców

W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

- Przepisy prawa zostały znowelizowane w taki sposób, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli osobom, które w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców stracili zdrowie – powiedział mł. insp. Marek Konkolewski.

Kierowanie bez uprawnień

Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane przez starostę popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Do tej pory było to wykroczenie. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokady alkoholowe w pojazdach

Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. O szczegółach dotyczących tej zmiany poinformował mł. insp. Marek Konkolewski  - Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać swoje urządzenie do kalibracji oraz będzie musiała posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka – powiedział Marek Konkolewski.

Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu

W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Większość Polaków popiera zmiany

 - Badania opinii społecznej pokazują jednoznacznie, że większość Polaków popiera natychmiastowe odbieranie kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów- poinformowała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. W sondażu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych respondenci ocenili liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, że od 2014 roku znacząco została zwiększona ich liczba. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli - prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku. Mimo tej znaczącej różnicy w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odwrotną opinię, deklarując, że odbywają się one za często.

Polacy mają też bardzo zdecydowane zdanie na temat karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.).

Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie  przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji.

Przekonania Polek i Polaków dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym znalazły odzwierciedlenie w nowych przepisach.

Sondaż „Opinie Polaków na temat bezpieczeństwa wewnętrznego” zrealizowany był w dniach od 10 do 13  grudnia 2014 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1002 na zlecenie MSW.

kad/msw.gov.pl

Komentarze

anonim2015.05.18 17:56
To dobrze, ze bedzie bezpieczniej na drogach... bo to przechodzi wszelkie pojecie ilu mamy piratow drogowych, i ilu ludzi musi przez nich cierpiec : (
anonim2015.05.18 22:14
posłów, senatorów i sędziów to nie obowiązuje
anonim2015.05.19 1:05
Ok. godz. 22 podawano informację, że już odebrano ponad 60 Praw Jazdy. :)
anonim2015.05.19 8:13
Znajoma powiadała, iż na wsi, skąd jej mąż pochodzi, jakiś dwudziestoparolatek, nie mając w ogóle prawka został złapany i coś tam mu wlepili. Następnie za jakiś czas - cały czas nie mając prawka - chciał się przejechać po swoim wiejskim żużlowym wygonie. Wyjechał spod chałupy do sąsiada, jakieś 100 metrów i go policja złapała wlepiając mu 500 złotych mandatu. Widać ewidentnie, iż chodzi tutaj o zdzieranie pieniędzy z obywateli.
anonim2015.05.19 8:22
Swego czasu moja mama zapragnęła nauczyć się jeździć. Ona nie bardzo się do tego nadaje, ale stwierdziłem, że OK, powiedziałem jak się wrzuca jedynkę, siadła i po naszym wiejskim wygonie trochę ruszyła. I co, gdyby te zasrańce w mundurkach ją złapali, to miałaby dostać mandat? To gdzie człowiek ma się nauczyć jeździć, na Antarktydzie?;-) Chodzi wyłącznie o sępienie kasy.
anonim2015.05.19 8:44
Jakby pytać Lud to ten darł by ryja żeby odrąbywać ręce (obie) za batonika wrednym 7-latkom złodziejaszkom. Teraz daja powazne kary za bzdury. Setka na *obszarze*, czyli w krzakach za miastem, to przeca pewna śmierć! Doprawdy - zakichana PRLudowa miała więcej rozsądku niż ten produkt polskopodobny w etykiecie zastępczej z napisem 3rp
anonim2015.05.19 10:40
@Franciszek: dokładnie tak. Parlament forsuje kary i ograniczenia, które nie dotyczą ich samych. Vide piratowanie p. Kurskiego. IMO jednym ze skutków będzie to, że ludzie masowo będą odmawiać przyjmowania mandatów. BTW nie rozumiem potrzeby karania ludzi, których "przestępstwem" jest jazda rowerem/samochodem po wypiciu lampki wina/butelki piwa. Dziwne dla mnie jest rozumowanie: "MÓGŁ spowodować wypadek, a więc BĘDZIE ukarany". Taką samą logiką kierowali się sowieci mordując i upadlając całe klasy społeczne. Mogli być nieprzychylni władzy sowieckiej, a więc trafią do obozu. Jak dalece jesteśmy zsowietyzowani? W zamian sowieckich wynalazków, w państwach praworządnych istnieje coś takiego, jak okoliczność obciążająca - jeśli spowodowałeś wypadek, minimalny wyrok powiedzmy 2 lata. Jeśli byłeś pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - startujesz od pięciu. Ale żeby KARAĆ, musi zostać popełnione PRZESTĘPSTWO - ktoś musi ponieść uszczerbek wbrew swojej woli. Kto ponosi uszczerbek, jeśli wsiądę po lampce wina za kółko i pojadę do domu? IMO nie może być tak, że w jednej sytuacji, jakiś czyn - (np. wypicie alkoholu) nie jest karalne, a w innej sytuacji już jest. To wprowadza dysonans i ludzie tracą szacunek do prawa.
anonim2015.05.19 11:04
Najlepszą, bo skuteczną, kara dla pijanych (ale PIJANYCH a nie 0.2 promille) byłby pręgierz i dla recydywy chłosta. Troglodytom do rozsądku mogą przemówić argumenty dopasowane do stopnia ich rozwoju intelektualnego.
anonim2015.05.19 14:52
Stan na do południa 29 maja br. - 144 prawka zatrzymane, w tym niestety jedno zawodowego kierowcy, jedynego żywiciela rodziny. Jechał w nocy po terenie zabudowanym mając ponad setkę na liczniku. Zapewne oczyści się ruch kołowy, nie będzie korków, jeżeli w takim tempie ludzie zaczną tracić Prawo Jazdy. Jeżeli jednak to prawo zda egzamin - spadnie ilość wypadków na drogach - to można by postulować, drakońskie zaostrzenie Prawa Karnego, łącznie z przywróceniem Kary Smierci.