01.07.21, 17:38Fot. Andrzej Hrechorowicz via: Wikimedia CC 4.0

Odwilż w relacjach Warszawa-Pekin?

W 2021 roku możemy obserwować stopniową poprawę relacji na linii Warszawa-Pekin. Wskazuje na to kilka przesłanek, a szczególnie coraz częstsze rozmowy i spotkania wysokiego szczebla, w których trakcie wyrażano większą otwartość na współpracę i podtrzymanie aktualnie prowadzonych wspólnych inicjatyw. Nie oznacza to jednak zmiany aktualnego kursu w polityce zagranicznej Polski.

22 stycznia miała miejsce rozmowa telefoniczna szefa polskiego MSZ Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wang Yi. Dyskusja poświęcona była planom aktywizacji współpracy dwu i wielostronnej w 2021 roku. Rau wskazał, że podstawą polsko-chińskiego partnerstwa strategicznego pozostaje pragmatyczna współpraca gospodarcza oraz wyraził nadzieję na liberalizację dostępu polskich produktów i usług do chińskiego rynku. Był to pierwszy, jeszcze nieśmiały, początek coraz częstszego, jak się miało później okazać, kontaktu na linii Warszawa-Pekin.

9 lutego odbył się kilkugodzinny wideo-szczyt przywódców państw formatu 17+1, czyli Chin z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Stronę chińską po raz pierwszy w historii inicjatywy reprezentował przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Xi Jinping. Z polskiej strony uczestniczył prezydent Andrzej Duda, a więc osoba z najwyższego szczebla władzy państwowej (co nie było regułą). Pomimo że na liście umów opublikowanej przez chińskie MSZ, po szczycie, nie było żadnego porozumienia handlowego z Polską, to sam fakt uczestnictwa prezydenta, wskazuje na zainteresowanie Polski uczestnictwem w formacie z Chinami.

Blisko miesiąc później, bo 1 marca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z Przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Andrzej Duda pogratulował chińskiemu przywódcy organizacji szczytu 17+1. Prezydent RP podkreślił, że jego osobisty udział w spotkaniu był potwierdzeniem woli utrzymana intensywnych relacji z ChRL. Rozmawiano o kwestiach gospodarczych oraz znaczeniu polskiej infrastruktury transportowej, szczególnie kolejowej, dla rozwoju handlu pomiędzy Europą i Chinami oraz o kwestii umowy inwestycyjnej UE – Chiny. Przewodniczący Xi zaprosił Prezydenta RP Andrzeja Dudę do złożenia wizyty państwowej w Chinach. Najciekawszy fragment i pogrubiony na stronie kancelarii prezydenta brzmiał ,,Na wniosek Premiera Mateusza Morawieckiego, Prezydent RP poruszył także kwestie współpracy polsko-chińskiej w zakresie walki z pandemią koronawirusa, w tym możliwości zakupu przez Polskę szczepionek wyprodukowanych w Chinach”. Była to jawne wskazanie, na zainteresowanie chińskimi szczepionkami przeciwko COVID-19.

Xi powiedział Andrzejowi Dudzie, że oba kraje powinny wzmocnić komunikację strategiczną „aby pogłębić pragmatyczną współpracę, aby wspólnie radzić sobie z każdym ryzykiem i wyzwaniem”. Zgodnie z oświadczeniem chińskiego MSZ Xi obiecał również podzielić się chińskim doświadczeniem w walce z pandemią oraz dostarczać szczepionki „na potrzeby Polski i w granicach możliwości Chin”.

9 marca minister Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wang Yi. Według informacji ze strony chińskiego MSZ, rozmowa była zainicjowana przez polską stronę. Ministrowie nawiązali do niedawnej rozmowy Prezydenta RP i Przewodniczącego ChRL oraz szczytu przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin – 17+1, który odbył się 9 lutego. Minister Rau z satysfakcją odnotował deklarację chińskiego partnera dotyczącą uczynienia z chińskich szczepionek światowego dobra publicznego oraz docenił współpracę z Pekinem w walce z pandemią.

Szef MSZ Chin powiedział, że należy rzetelnie planować i aktywnie rozszerzać wymianę i współpracę na różnych polach w epoce pandemicznej, tak aby relacje Chiny-Polska stały się impulsem do współpracy Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Przypomniał, że Chiny rozpoczynają międzynarodową współpracę w zakresie szczepionek na potrzeby innych krajów, bez żadnych warunków politycznych i własnych interesów.

Wang Yi poinformował również stronę polską o stanowisku Chin w sprawach dotyczących Hongkongu i Sinciangu, podkreślając, że nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych jest zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych.
24 marca Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Według informacji Kancelarii Prezydenta rozmowa trwała 45 minut. Andrzej Duda wyraził zainteresowanie chińską propozycją realizacji wideokonferencji z udziałem ekspertów medycznych z Polski, Chin oraz zainteresowanych państw. Wspomniano wówczas, że z Warszawy do Pekinu ma wylecieć samolot specjalny, który 26 marca miał wrócić z wyposażeniem medycznym przekazanym przez stronę chińską.
Xi Jinping wskazał, że Polska jest ważnym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, istotnym członkiem Unii Europejskiej oraz wszechstronnym partnerem strategicznym Chin w Europie. Władze KPCh są także gotowe dostarczyć Polsce szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach swoich możliwości zgodnie z zapotrzebowaniem kraju. Xi wspomniał ponadto o ogromnym potencjale współpracy gospodarczej i handlowej między obiema stronami, obiecując dążenie do zwiększenia importu wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych z Polski poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów w ramach współpracy Chiny-Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z notatką chińskiego MSZ Andrzej Duda powiedział, że nie może się doczekać ponownej wizyty w Chinach, tym razem po pandemii. Prezydent, zgodnie z chińską notatką, powiedział „Jestem gotów utrzymywać bliską i przyjacielską współpracę (friendly exchange) z prezydentem Xi Jinpingiem, aby wspólnie podnieść stosunki polsko-chińskie na nowy poziom”. Tego typu sformułowanie nie znalazło się w polskiej nocie.
22 kwietnia Wang Yang, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh i Przewodniczącym Komitetu Krajowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (ChLPKK) spotkał się za pośrednictwem video rozmowy z Tomaszem Grodzkim, przewodniczącym polskiego Senatu. Do rozmowy doszło z inicjatywy strony chińskiej, jak podano na stronie polskiego Senatu. Obszerniejsza notatka z tego spotkania została przygotowana przez polską stronę. Podczas spotkania Wang Yang stwierdził, że można planować działania zmierzające do podniesienia poziomu strategicznego partnerstwa Polski i Chin.

Przewodniczący Yang podkreślił znaczenie ponad siedemdziesięcioletniej historii stosunków dyplomatycznych Polski i ChRL, oceniając stan aktualnych relacji jako dobry. Zwrócił uwagę na współpracę podczas pandemii i potencjale dwustronnej współpracy gospodarczej wynikającą z danych. Jego zdaniem Polska i Chiny powinny kłaść nacisk na nowe obszary współpracy – medycynę, nowoczesne technologie, gospodarkę cyfrową oraz ochronę środowiska naturalnego. Jego zdaniem ,,w tych dziedzinach Polska jest w Europie priorytetowym partnerem dla Chin”.

Marszałek Tomasz Grodzki wyraził zaniepokojenie wysokim deficytem handlowym Polski z Chinami, który obecnie wynosi ponad 33 mld dolarów. Wskazał na potrzebę stworzenia dla polskich przedsiębiorców ułatwień w podróżowaniu dla osób zaszczepionych, co znacząco ułatwiłoby kontakty biznesowe, na co Yang wyraził otwartość. Podobnie jak Przewodniczący Yang, marszałek Grodzki wyraził wolę współpracy w kwestiach ochrony środowiska naturalnego. Podzielił się także niepokojem, strony polskiej w odniesieniu do sytuacji w chińskim regionie Sinciangu, Hongkongu oraz Tybecie (tego fragmentu zabrakło w mediach chińskich).
29 maja w Chinach w Guiyang (prow. Guizhou) odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Polski Zbigniewa Raua z ministrem Wang Yi. Równocześnie na rozmowy w Guiyang przyjechali szefowie dyplomacji Serbii, Węgier i Irlandii. Według zwięzłego komunikatu MSZ Polski omówiono m.in. agendę stosunków polsko-chińskich, przyszłość Inicjatywy „17 + 1”, perspektywy współpracy UE-Chiny. Ministrowie potwierdzili, że trzecie posiedzenie Międzyrządowego Komitetu Chiny-Polska odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku. W komunikacie MSZ ChRL pojawiła się informacja o synergii między 14. planem pięcioletnim z niedawno ogłoszonym Polskim Ładem.

Chiny są pierwszym krajem azjatyckim, który odwiedził minister Rau po objęciu funkcji szefa MSZ RP. Wśród możliwych motywów zaproszenia polskiego ministra do Pekinu, należy wskazać m.in. konsultacje dotyczące ustawodawstwa w zakresie technologii 5G czy procesu byłego dyrektora ds. sprzedaży koncernu Huawei oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Chin.

Warto też dodać, że w kwietniu 2021 roku ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan zakończył swoją pracę. W maju został mianowany na komisarza chińskiego MSZ w półautonomicznym regionie Hongkong. Tak ważne stanowisko, wskazuje na to, że sprawdził się w warunkach polskich i wykonywał dobrą pracę dla KPCh. Dotychczas brak nowego ambasadora Chin w Polsce.

Mimo że spotkania i rozmowy nie były przełomowe, to ich intensywność była bardzo wysoka, co wskazuje na to, że obie strony próbują aktywnie polepszyć współpracę. W chińskich notatkach ze spotkań przebija się zdecydowany większy optymizm, ale tego typu koloryzowanie spotkań i rozmów jest typowe dla dyplomacji KPCh.
Wskazanie na możliwy zakup szczepionek chińskich przez Polskę wydaje się, być zagrywką dyplomatyczną strony polskiej, gdyż rządowi w Polsce udało się nabyć szczepionki Zachodnich producentów, które są wystarczające dla zapotrzebowania krajowego. Sama wspomnienie przez Polskę o takiej możliwości, zbudowało lepszy wizerunek Pekinu w kwestii dyplomacji szczepionkowej, którą mogli użyć w swoim przekazie medialnym.
Chiny starają się również podtrzymać format 17+1. Litwa ogłosiła już opuszczenie inicjatywy a inne państwa regionu, wciąż szukają namacalnych powodów, do pozostania w grupie. Format 17+1 jak dotąd dość zgodnie oceniany jest jako inicjatywa, która nie spełniła nadziei i oczekiwań państw regionu. Stąd też wzmożona aktywność chińskiej dyplomacji. Polska dała jednak jasny sygnał, że chce pozostać w inicjatywie.
Przejawem zbliżenia w stosunkach między Pekinem i Warszawą jest pogorszenia relacji polsko-amerykańskich w okresie prezydentury Joe Bidena. Strona polska, może sygnalizować USA, że mogą i będą szukać współpracy także wśród przeciwników Stanów Zjednoczonych. Ze względu na centralną rolę USA w architekturze bezpieczeństwa Europy, zbliżenie może mieć głównie, jeśli nie wyłącznie, charakter ekonomiczny. Według danych chińskiego urzędu celnego, w 2020 r. wymiana handlowa Polski i Chin po raz pierwszy przekroczyła 30 mld dol., przy dynamice wzrostu 12 proc. rok do roku.

Powyższej opisana odwilż nie oznacza jednak zmiany kursu w polskiej polityce zagranicznej. Wciąż jest ona proamerykańska. Polska już wcześniej odrzuciła możliwość większego zaangażowania Chin w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz podjęła pierwsze kroki na rzecz ograniczenia dostępu Huawei do rozbudowy infrastruktury 5G. Chiny nie mianowały również nowego ambasadora na placówkę w Polsce. Z niepokojem w Warszawie patrzy się też na pogłębioną współpracę strategiczną Pekin-Moskwa.

 

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

[CZYTAJ TEN ARTYKUŁ]

Komentarze

Anonim2021.07.10 1:36
Uważaj duduś bo zaraz Polskę ta odwilż zatopi. Hahahahaha
Darek2021.07.2 9:19
Komunistyczna Partia Chin i Partia interesu Syjonu mają bardzo wiele wspólnego, jedynie 2 różnice polegają na tym że Komunistyczna Partia Chin jest mniej komunistyczna od PiS i nie jest żydowska.
POdPIS2021.07.2 9:44
Masz racje .A Chiny nie są w stanie wybaczyć nam żartu z 04.06.1989 roku kiedy zbałamuciliśmy im młodzież twierdząc że u nas upadł komunizm.
Emeryt2021.07.2 9:08
To tak zamiast sojuszu z USA
leo2021.07.2 7:05
Była Turcja, teraz Pekin, Ciekawe, czyżby Warszawa zaczęła wprowadzać politykę sugerowaną przez Konfederację ? Czyżby nasz strategiczny, jedyny i najlepszy sojusznik się od nasz odwrócił?
Po 11 ...2021.07.2 2:03
Odwilż w relacjach Warszawa-Pekin? No pewnie. Od dawna wiadomo, że Duda kupuje przemówienia na AliExpress.
Anonim2021.07.1 23:13
To niech wreszcie sprowadzi szczepionke chińska, bo to prawdziwa szczepionka,a nie produkt genetyczny pheizera
katolik2021.07.1 22:51
Polacy zacznijcie zbierać się przy parafiach i odmawiajcie Różaniec, musicie sami się zebrać, bo Kościół wam nie pomoże! SSPIS mordercy dokonują pseudoszczepionkowej czystki!
Lechu! Przestań.. nie-"katoliku'!2021.07.2 1:16
Używasz tego nicku, ..aby nas poróżnić! ...Nie jesteś Katolikiem!... Jesteś żydowskim ateistą-" ...dumnym g...jem"!... KOMU CHCESZ TEN KIT WCISNĄĆ! Tak się ateisto martwisz o nas? Czyżby?... .Przecież pisałeś wcześniej: przytaczam twój wpis"... jak ja tych katoli polaczków nienawidzę,--- żebym mógł, to chętnie bym ich zlikwidował" ! To są twoje słowa! .... Mam ten wpis zapisany z datą! Jak widzisz, to są groźby karalne z twojej strony! Uważaj co piszesz!... Można z tego zrobić użytek i bekniesz!
Waldi2021.07.1 21:33
Skoro Bidet zdradził Europę środkową i wschodnią na rzecz Rosji i Niemiec, czyli odwiecznych wrogów Polski, to Polska, Węgry, Litwa, Rumunia i cały zdradzony wschód musi szukać dobrych stosunków z tymi, których ani Bidet, ani Putin, ani Merkel nie tknie, a nie tknie Chin i Turcji, która również jest w NATO.
Z galicyjskich parchów Keller-Krawczyk2021.07.1 21:12
wstydzi się, że jest parchem w dosłownym słowa tego znaczeniu, więc wymyśla o sobie historie, pozuje na antysemitę, antysyjonistę... A to zwykła przykrywka jego żydostwa w najgorszym, bo bolszewickim wydaniu. Ale niech on sam się wypowie o swoim pochodzeniu. CYT.: „Zaznaczam też, że mam wśród mych bliskich osoby uważane obecnie w Izraelu za Żydów,… i dalej "..., jako że moja rodzina, mimo że praktycznie czystej niemieckiej krwi,… - Jako potomek niemieckich Żydów…” - - - - 𝐓𝐄𝐆𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄 𝐍𝐈𝐄 𝐁𝐘𝐋𝐎 - 𝐙𝐘𝐃 "𝐂𝐙𝐘𝐒𝐓𝐄𝐉 𝐊𝐑𝐖𝐈 𝐍𝐈𝐄𝐌𝐈𝐄𝐂𝐊𝐈𝐄𝐉"!
Lechu...!2021.07.2 1:22
Wiele razy to wstawiałeś!... Znam ten wpis!...To akurat chyba najbardziej pasuje do ciebie!... A parchem sam się nazywasz, co znaczy, że sam siebie bardzo poniżasz. ... Więc czego można się po tobie spodziewać.. ! Wszystkich taką samą miarą mierzysz, jak siebie!... Kto cię tak skrzywdził? Rodzina.. czy sam do tego doszedłeś?!
Anonim2021.07.1 20:50
no to kopuwdupu psiarnie zydowskom usa ,a po co to nam potrzebne ,jak przyjdzie co do czego znowu sie na nas wypna,a chiny już raz zabroniły ruskim interwencji
x2021.07.1 19:08
Władze totalitarne lubią się między sobą, stąd zamiast z krajami wolnymi, zaczynamy się przyjaźnić z Węgrami, Chinami, Koreą Północną, Białorusią i Rosją.
duch azora2021.07.1 19:31
Logika mówi że skoro są to kraje wolne to należy je zająć. Gdybyśmy nie wystąpili z układu warszawskiego zgodnie z planem dzisiaj okupowali byśmy Danie. A nie jest prawdą co prawił Komorowski że kazda Dunka jest kaszalotem.
gogogo2021.07.2 1:19
A co z przyjaniźnią Niemiec i Rosji. Bardzo demokratyczna przyjaźń! Oczywiście bez totalu...
katolik2021.07.1 19:04
Na BIAŁORUSI i w ROSJI, szczególnie w ROSJI nastała okrutna panika ludzie wcześniej zaszczepieni starsi i młodsi zaczynają po szczepieniu masowo umierać dotyczy to zarówmo tych z KGB i policjantów w czasie pełnienia służby jak i żołnierzy, przy każdym umarłym są podane dane przez którą podaną szczepionkę umarł[nazwa szczepionki]mówi się o śmierci jako biała śmierć. Przygotowane są już kontenery do wywozu trupów.Ludzie w tych krajach widząc to jak swoich bliskich tracą nie chcą się szczepić. PUTIN i ŁUKASZENKA i cała banda poprawcańców powinna być wrzucona do jeziora ognistego,ponieważ za ich namową dała się zaszczepić część społeczeństwa jadem skorpiona.
odp2021.07.1 19:07
... a coś bliżej na temat źródeł twoich rewelacji ...?
sisi z WSI2021.07.1 19:16
Jedyne źródło prawdy jest skupione wokół organów partii czyli Kurskiego i Obajtka oczywiście z błogosławieństwem ojca dyrektora .Kto za jaką dziurkę robi nie zdradzę żeby nie być posądzonym o szerzenie ideologi LBGT czyLGBT-sorki jak zwał tak zwał najważniejsze że nasza partia jest nieomylna a najmądrzejszy jest kto i dlaczego Kaczyński
katolik2021.07.1 18:50
Nie ma odpornosci zbiorowej, jest zbiorowa śmierc w czasie po chemii genetycznej
Anonim2021.07.1 19:09
w czasie smierc jest indywidualna. twoja tez. od atrofii
Juz niedługo młoda jędrna Azjatka w każdym polskim2021.07.1 18:31
domu, życzymy wielogodzinnego przytulania: https://www.youtube.com/watch?v=8QsnffAPvrs
Anonim2021.07.1 18:25
Radziłbym raczej jakoś zaprzyjaźnić się z Indiami. Chiny to zbyt odległa cywilizacja i zawsze trzeba się bać interesów z nimi - będą jednostronne. Indie dla Polski są bardziej obiecujące. A dlaczego Indie? Otóż łączą nas jakieś językowe i kulturowe więzy z nimi w ramach rodziny praindoeuropejskiej. Ale nadto - co jest niemal nowością - więzy pokrewieństwa biologicznego, głównie z najwyższymi (kastami) klasami: braminów i kszatrów. Mam wyniki badań genetycznych. I znam już kolebkę naszego pokrewieństwa!
Anonim2021.07.1 23:09
Gdzie można znaleźć te wyniki
Realista2021.07.1 18:21
Polska nie ma wiecznych przyjaciół i nie ma wiecznych wrogów natomiast ma wieczne interesy ...
Anonim2021.07.1 19:06
i wiecznie nie dba dobrze o te interesy. polak potrafi, przed i po szkodzie....
Anonim2021.07.1 19:09
oj zapędziłeś się ...
Anonim2021.07.1 19:11
lubie biegac.
plum2021.07.1 18:04
Podobno "szczepienia" są dobrowolne. W UE i USA przyjęto warunkowo "szczepionki" jako terapię eksperymentalną bez III fazy badań klinicznych. A teraz chcą wyszczepić wszystkich. Łapanki na ulicach?
Anonim2021.07.1 18:06
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-europie,wzrost-zachorowan-na-covid-19-w-europie--who-alarmuje,artykul,85178126.html ... ... "Wspomniane spadki w Polsce to w dużej mierze efekt szczepień. Jednak poziom zaszczepienia wciąż jest za niski. W pełni zaszczepionych jest około 35 proc. osób, po jednej dawce szczepionki – ponad 44 proc. To zdecydowanie za mało. Kilka miesięcy temu mówiło się, że do osiągnięcia poziomu odporności zbiorowej wystarczy 60-70 proc. zaszczepionych. Teraz, w obliczu zagrożenia ze strony wariantu Delta, mówi się już o 80-90 proc."
plum2021.07.1 18:06
Psychopaci i ludobójcy.
sisi z WSI2021.07.1 18:03
Wszystko sprowadza się do 4 czerwca1989 kiedy zaczeliśmy rżnąć głupa oznajmiając światu jakoby skończył się u nas komunizm. Nie wszyscy w Chinach znali się na specyficznym polskim poczuciu humoru i dali się rozjechać czołgom. Gdzie mamy dzisiaj więcej komunizmu to kwestia sporna ale poza wszelką dyskusją jest że startując z podobnych pozycji My dzisiaj jesteśmy wasalem Europy a Chiny hegemonem świata .
Anonim2021.07.1 17:58
trzeba bedzie poslac jakas rakietke na warsiawke i dudka? zdrajcow tak traktuje sie.
fdf2021.07.1 17:50
Ha ha a na koniec odwilż z Panem Putinem.
Anonim2021.07.1 17:52
ooo, i przy okazji "talent proroczy" objawiasz ...
Anonim2021.07.1 19:13
Putin planuje sojusz militarny z Chinami. Ma juz polityczny. Bedzie sluzyl jako administrator Chin w bylej polsce.
Wielka Narodowa Nowenna Pompejańska2021.07.1 17:46
4-ty dzień odmawiania Wielkiej Narodowej Nowenny Pompejańskiej. Program: CZAS TRWANIA łącznie 54 dni, Cześć błagalna od 28.06.2021r do 24.07 2021. Część dziękczynna od 25.07.2021 do 20.08.2021 GODZ: 20.30 do 21.30 INTENCJA: Aby przez nawrócenie ludzi, upadły masońskie plany szczepień i zniewolenia ludzkości. Możesz włączyć się w dowolnym czasie odmawiania nowenny, odmówić 1 dziesiątkę Różańca albo więcej. Może być odmawiana w domu, na zewnątrz- przy figurach Matki Boskiej, Serca Pana Jezusa, przy Krzyżu, możesz odmawiać sam, z rodziną albo w towarzystwie, z sąsiadami , w grupie małej albo wielkiej, w Kościele. Szczęść Boże. Oczywiście bardzo pięknym byłoby, gdyby w tę inicjatywę włączyli się wierni w parafiach, podając informacje w ogłoszeniach do wiernych! Nowenna zostanie zainicjowana właśnie przy figurze Matki Boskiej przy Kościele jednej z Parafii w Polsce, z udziałem wiernych.
Odwilż w relacjach Warszawa-Pekin2021.07.1 17:43
To nastanie epoka lodowcowa w relacjach Warszawa - Waszyngton. Też mi genialne posunięcie.
Anonim2021.07.1 17:51
Stawiasz głupią tezę, a potem ją wyśmiewasz. Dobre ...
Anonim2021.07.1 18:00
a czemu Ameryka mialaby pozwalac dzikusom piskim na zaloty do przeciwnika? Maja armie , ktora w warsiawce zaprowadzi porzadek.
Anonim2021.07.1 19:04
... ale ty nadal prowadzisz dyskusję z sobą, a nie ze mną
Anonim2021.07.1 19:14
bo ty to ja , a ja to ty. anonimo, oczywiscie.
Lecz się chłopie!2021.07.2 1:28
Lechu!... Piszesz bzdury sam ze sobą! Daj nam spokój!