11.10.18, 14:49Zdj. Kremlinru, CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

Oto, jak Rosja ogranicza swobodę żeglugi

Anna Fotyga: Rosja próbuje przekształcić morza Azowskie i Kaspijskie w wewnętrzne akweny, ograniczając swobodę żeglugi

 Sytuacja na Morzu Azowskim była jednym z tematów posiedzenia Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE (SEDE). Kierowana przez Annę Fotygę misja SEDE dwa tygodnie temu wróciła ze wschodniej Ukrainy, w tym położonego nad Morzem Azowskim Mariupola.

„Pochodzę z Gdańska. Chociaż Zalew Wiślany leży daleko od Morza Azowskiego, to metody których Rosjanie od dawna używają do blokady portu w Elblągu są podobne. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zbudować kanał przez Mierzeję Wiślaną, by trudności te przezwyciężyć” - mówiła Fotyga. Przewodnicząca SEDE relacjonując spotkania w Mariupolu zwróciła uwagę, iż w regionie zainwestowano dużo funduszy, w tym unijnych. „Jest tam także wielu pełnych inwencji przedsiębiorców, ale ta przedsiębiorczość jest blokowana przez Rosję” - mówiła Fotyga. „Rosja próbuje przekształcić morza Azowskie i Kaspijskie w wewnętrzne akweny, ograniczając swobodę żeglugi” –oceniła przewodnicząca SEDE.

Konstantyn Jelisiejew, główny doradca ds. polityki zagranicznej i zastępca szefa administracji prezydenta Petra Poroszenki podkreślił, że Rosja dąży do pełnej kontroli nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. „To element rosyjskiej taktyki wojskowej a Morze Azowskie jest w tej chwili tylko poligonem. Brak reakcji prowokuje Rosję do dalszej eskalacji konfliktu. Rosja testuje Zachód. Testuje także do działania na innych teatrach - w tym Morzu Bałtyckim czy Śródziemnym” - ostrzegał dyplomata wymieniając przypadki naruszeń wód terytorialnych Łotwy i Estonii oraz słabą reakcję Zachodu. "Dlatego wzywam UE i kraje partnerskie NATO do wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji. Nadszedł najwyższy czas, by przejść od słów do czynów. Potrzebujemy działań ze strony UE i NATO” - mówił Jelisiejew. Przedstawiciel ukraińskiej administracji apelował również o zaprzestanie współpracy militarnej i technologicznej z Rosją. Dyplomata zauważył, iż od 29 kwietnia, kiedy to ukończono konstrukcję mostu kerczeńskiego, Rosja rozpoczęła aktywną blokadę Morza Azowskiego, wprowadzają nowe inspekcje na transport cargo przez cieśninę. Poddano im ponad 200 statków, a czas kontroli wydłużył się z dwóch godzin do sześciu dni. Rosjanie planują także budowę bazy marynarki wojennej. „Mariupol i Berdiańsk są kluczowe dla transportu produktów z tego bardzo uprzemysłowionego regionu. Zubożenie mieszkańców w intencji Rosjan na wywołać destabilizację i zamieszki” - mówił Jelisiejew, wskazując, iż obroty ładunkowe portów spadły o 43 proc. Dlatego też Jelisiejew wezwał do większego zaangażowania UE w regionie Mariupolu, które mogłoby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą na tym obszarze i pomóc w redukcji bezrobocia.

„Ukraina de facto broni wschodniej flanki NATO,nie bedac jego członkiem. I dlatego proszę NATO o odwagę i przygotowanie planu działania, który umożliwi nam przystąpienie do jego struktur. Chcemy rozwiązać problem środkami politycznymi – nie chcemy wojny. Problemem jest brak woli, bo Rosja nie potrzebuje samego Donbasu, ale potrzebuje całej Ukrainy by odbudować swoje imperium" -zakończył dyplomata.

Luc Devigne, zastępca dyrektora ds. Europy i Azji z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych zapewnił, iż „kwestia Ukrainy pozostaje w sercu unijnej polityki”. Dyrektor Devigne podkreślił, iż budowa mostu przez Cieśninę Kerczeńską,jest kolejnym agresywnym krokiem łamiącym suwerenność Ukrainy. W jego opinii, działania rosyjskie na Morzu Azowskim , w tym kontrole statków w Cieśninie Kerczeńskiej utrudniają żeglugę do ukraińskich portów. „Takie inspekcje przeszło już 120 unijnych statków i są one niezwykle uciążliwe" – mówił Devigne, wskazując na koszty ponoszone przez armatorów.

Radoslava Stefanova, szefowa sekcji ds. Rosji i Ukrainy w głównej kwaterze NATO w Brukseli, podkreśliła, że Sojusz regularnie wzmacnia współpracę z Ukrainą. „Morze Azowskie łączy się z bezpieczeństwem Morza Czarnego, bezpieczeństwem euroatlantyckim, naszym bezpieczeństwem” - mówiła Radoslava Stefanova. Przedstawicielka Sojuszu Północnoatlantyckiego wymieniła szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie zdolności ukraińskiej armii, w tym szereg wspólnych ćwiczeń. Stefanova podkreśliła, iż ukraińska marynarka brała już udział w Operacji Sea Guardian, a niedługo wesprze siły sojusznicze w operacji Sea Breeze. „Morze Azowskie jest i pozostanie w agendzie Sojuszu” - zakończyła Stefanova.

Parlament Europejski zajmie się sytuacją na Morzu Azowskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Katarzyna Ochman-Kamińska/Biuro Prasowe Europejskich Konserwatystów i Reformatorów