W specjalnym komunikacie arcybiskup Rouen Dominique Lebrun potwierdził tożsamość zamordowanego przez islamistów duchownego. Potwierdziły się tym samym informacje podawane w mediach społecznościowych. Po wtargnięciu do Kościoła uzbrojonych w noże napastników zginął 84-letni ksiądz Jacques Hamel.

Na terenie rzymskokatolickiej archidiecezji ze stolicą w Rouen, w Normandii, we Francji posługuje 79 zakonników i 269 sióstr zakonnych.

Wołam dziś do Boga, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Chciałbym również poprosić niewierzących, aby dołączyli się do naszego płaczu. Wraz z młodymi uczestniczącymi w Światowych Dniach Młodzieży modlimy się dziś tak, jak modliliśmy się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, zamordowanego w czasach reżimu komunistycznego.

Wikariusz Generalny, o. Philippe Maheut, jest już na miejscu w parafii od pierwszych chwil. Ja wracam do Francji i będę dziś w mojej diecezji z rodzinami i wspólnotą parafialną.

Kościół katolicki nie może podjąć innej broni, jak modlitwa i braterstwo między ludźmi. Zostawiam tutaj setki młodych ludzi, którzy są przyszłością ludzkości i nie ma w tym żadnej przesady. Apeluję do nich, aby nie dali się ponieść przemocy i stali się apostołami cywilizacji miłości.

Podpisano
Dominique Lebrun
Arcybiskup Rouen

kol/niezalezna