30.06.15, 18:51

Papież do Żydów. Co im powiedział?

W Rzymie znajduje się najstarsza wspólnota żydowska zachodniej Europy, sięgająca korzeniami czasów Machabeuszy, czyli II wieku przed Chrystusem. Natomiast chrześcijaństwo było tu obecne od czasów apostołów Piotra i Pawła, którzy są w tym mieście pochowani. Tak więc „chrześcijanie i Żydzi żyją tu razem od blisko dwóch tysięcy lat, choć w ich relacjach na przestrzeni dziejów nie brakowało napięć” – powiedział Papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego kongresu Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Tym razem został on zorganizowany w Rzymie.

Rada, działająca od 1947 r., zrzesza obecnie ok. 40 organizacji dialogu chrześcijańsko-żydowskiego z różnych krajów. Kościół katolicki oficjalnie współpracuje z nią od chwili powstania w 1974 r. watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem – przypomniał Ojciec Święty. Podkreślił, że prawdziwy braterski dialog katolicko-żydowski mógł się rozwinąć począwszy od Soboru Watykańskiego i jego Deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Dokument ten wypowiada bowiem ostateczne «tak» dla żydowskich korzeni chrześcijaństwa i nieodwołalne «nie» dla antysemityzmu. Obchodząc 50-lecie [Deklaracji] Nostra aetate możemy spojrzeć na bogate owoce, jakie przyniosła, i z wdzięcznością zrobić podsumowanie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Możemy w ten sposób wyrazić wdzięczność Bogu za wszelkie dobro dokonane w ciągu tych 50 lat, gdy chodzi przyjaźń i zrozumienie, bo Jego Duch Święty towarzyszył naszym wysiłkom dialogu. Nasza ludzka niekompletność, nieufność i zarozumiałość zostały pokonane dzięki Duchowi Boga wszechmogącego, tak iż wzrastały między nami coraz bardziej zaufanie i braterstwo. Nie jesteśmy już obcymi, ale przyjaciółmi i braćmi. Wyznajemy,  chociaż z różnych perspektyw, tego samego Boga, Stworzyciela wszechświata i Pana historii. A On w swojej nieskończonej dobroci i mądrości błogosławi zawsze naszym wysiłkom dialogu” – powiedział Papież.

Franciszek zwrócił uwagę, że wszyscy chrześcijanie mają żydowskie korzenie. Dlatego do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów od chwili jej powstania włączają się różne wyznania chrześcijańskie. Każde z nich we właściwy sobie sposób podchodzi do judaizmu, który też ze swej strony ma różne nurty i odmienne typy wrażliwości.

Wyznania chrześcijańskie odnajdują swą jedność w Chrystusie; natomiast dla judaizmu punktem jedności jest Torah [– Pięcioksiąg Mojżesza]. Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest Słowem Bożym, które stało się ciałem na świecie; dla Żydów miejscem obecności Słowa Bożego jest przede wszystkim Torah. Fundamentem obu tych tradycji wiary jest Bóg Jedyny, Bóg Przymierza, który objawia się ludziom przez swoje Słowo. Szukając właściwej postawy wobec Boga chrześcijanie zwracają się do Chrystusa jako źródła nowego życia, a Żydzi do nauczania, które zawiera Torah. Tego typu refleksja teologiczna o relacji między judaizmem a chrześcijaństwem wychodzi właśnie od Nostra aetate i na tej trwałej podstawie może i powinna być dalej rozwijana” – powiedział Papież.

Komentarze

anonim2015.06.30 18:53
Tak oczywiście a Chrystus jak twierdzą rabini jest bękartem ... zgadza się?
anonim2015.06.30 18:56
"Nie zna Ojca kto nie zna Syna" ...też do kosza?
anonim2015.06.30 19:01
I jeszcze: kto we mnie wierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kiedyś ścierałem się o to z jednym księdzem - stwierdziłem, że właściwie bliżej do zbawienia mają muzułmanie, dla których Jezus to prorok
anonim2015.06.30 19:14
To nie prawda, że chrześcijanie i żydzi wyznają tego samego Boga. Chrześcijanie wierzą w Trójcę, w boskość Chrystusa. Żydzi nienawidzą Chrystusa, bluźnią przeciwko Niemu, nie chcą Go przyjąć, nie chcą się nawrócić, sprzeciwiają się Mu. Pan Jezus powiedział do Żydów: „Jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych” (J 8, 24). W innym miejscu powiedział: „Badacie Pisma, gdyż wam się zdaje, że w nich życie wieczne macie; a one są, które świadectwo dają o mnie, a do mnie przyjść nie chcecie, abyście życie mieli” (J 5, 39-40).
anonim2015.06.30 20:11
Papieżowi się idea z materią pomieszała.
anonim2015.06.30 20:28
Coś się zmieniło u rabinów w opinii o bydle, które tak podnoszą w opinii o innych w talmudzie? Kiedy kościoły chrześcijańskie przestaną być podpalane przez żydów w Izraelu?
anonim2015.06.30 20:49
plemię żmijowe od Boga sie odwróciło, wielbią mamonę.
anonim2015.06.30 21:09
Harcownik Czy zatem bardziej wierzysz Franciszkowi, a Chrystusa uważasz za kłamcę, gdy twierdził, że żydzi pomrą w grzechach, jeśli w Niego nie uwierzą ?
anonim2015.06.30 21:22
Harcownik - uważaj ,żeby Ci żyłka nie pękła. Widzę ,że tyle w Tobie prawdy co miłości i szacunku do bliźniego - czyli tyle ,,co kot napłakał" ( to à propos szczekania)
anonim2015.06.30 21:59
@ harcownik Jesteś chory z nienawiści. Idź do spowiedzi i błagaj o przebaczenie, a odzyskasz pokój. Co do jednego Boga? Nie do końca. My wyznajemy Boga w Trójcy Jedynego, a Żydzi przeklinają Chrystusa, Syna Bożego i Zbawcę świata. Także w najlepszym wypadku wyznają 1 Osobę Trójcy, a pozostałymi gardzą. Jeśli umrą w nieświadomości, to mają szansę na ratunek. Nie ma jednak wątpliwości - zbawienie jest możliwe wyłącznie przez Chrystusa i żaden żyd przez judaizm się nie zbawi.
anonim2015.06.30 22:28
po pierwsze - w czasach z których pochodzą *wspólne* korzenie nie było żadnych żydów. po drugie - judaizm rabiniczny powstał w kontrze do chrześcijaństwa po trzecie - jeśli jest coś wspólnego to nazywa się to Mozaizm, czysta religia mojżeszowa, bez talmudu i reszty kłamstw. po czwarte - a co z Mozaistami Mesjanistycznymi? Wierzą w Jezusa jako Mesjasza.
anonim2015.06.30 22:44
Jedyny, który szczeka w tym temacie to właśnie Harcownik
anonim2015.06.30 22:51
Harcownik to cwaniak grający swoją rolę - bezmózgiego katolika ...po to by nas ośmieszać jako katolików. To jest lewacki trol.
anonim2015.06.30 22:51
Harcownik Pokaż "moje" lewackie poglądy i gdzie obraziłem Franciszka.
anonim2015.06.30 23:28
Harcownik Na razie to tylko obrażasz. Pokażesz te "moje" lewackie poglądy i obelgi w stronę Franciszka?
anonim2015.07.1 2:06
Mikoodz ''Nie ma jednak wątpliwości - zbawienie jest możliwe wyłącznie przez Chrystusa i żaden żyd przez judaizm się nie zbawi.'' Znaczy ani Abraham, ani Mojżesz ani Izajasz nie sa zbawieni? Wyobraż sobie, że Eliasza żywcem do Nieba wciągnięto, ..Wszyscy prorocy i patriarchowie byli wyznacami tej samej religii co Jezus Chrystus, znaczy judaizmu tzw biblijnego. Moze zechcesz posłuchac co święty Jan Paweł 2 ma do powiedzenia? cytat ''10. Powszechność zbawienia nie oznacza, że otrzymują je tylko ci, którzy w wyraźny sposób wierzą w Chrystusa i weszli do Kościoła. Jeśli zbawienie zostało przeznaczone dla wszystkich, musi ono być dane konkretnie do dyspozycji wszystkich. Oczywiste jest jednak, że dziś, tak jak i w przeszłości, wielu ludzi nie ma możliwości poznania czy przyjęcia ewangelicznego Objawienia i wejścia do Kościoła. Żyją oni w warunkach społeczno-kulturowych, które na to nie pozwalają, a często zostali wychowani w innych tradycjach religijnych. Dla nich Chrystusowe zbawienie dostępne jest mocą łaski, która, choć ma tajemniczy związek z Kościołem, nie wprowadza ich do niego formalnie, ale oświeca ich w sposób odpowiedni do ich sytuacji wewnętrznej i środowiskowej. Łaska ta pochodzi od Chrystusa, jest owocem Jego ofiary i zostaje udzielana przez Ducha Świętego; pozwala ona, by każdy przy swej dobrowolnej współpracy osiągnął zbawienie. Dlatego Sobór, stwierdziwszy centralne miejsce tajemnicy paschalnej, oświadcza: „Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w sposób niewidzialny łaska. Skoro bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy” [Redemptoris Misso 10]
anonim2015.07.1 2:31
''Jesteś chory z nienawiści'' Harcownik mówi o słusznym gniewie, który jest u Tomasza z Akwinu i ma rację..W moim odczuciu owa ''harcownikowa'' nienawiść jest kierowana w stronę zła, a więc jest gniewem słusznym. Ale nie do mnie należą wyroki Wyobraż sobie, że Tertulian na przełomie II i III wieku wykazywał, ze jedynie Smyrna i Rzym mogą udowodnić sukcesję swoich biskupów od Apostołów. Jak wiemy Smyrny juz nie ma, a więc jedynym sukcesorem jest Franciszek I..Kto więc, swiadomie uderza w Namiestnika Chrystusa na ziemi, czyni zło starszliwe i zanim wysle do piekła wszystkich żydów, niech sam się ukorzy, bo pycha nie takich pogubiła..Tobie pozostac obojetnym również nie wolno, bo jak celnie się wyraził Jan Złotousty ''darować krzywdy własne jest chwalebnym, ale przebaczyć krzywdy Boga i Kościoła zbytnia to bezbożność''
anonim2015.07.1 11:04
Oczywiście Tak dla żydów żyjących zgodnie z Torą tj, wg ST ale nie dla wyznawców Herezji żydowskiej Talmudystów bo oni czczą innego boga Arymana starodawnego Węża /Rdz. 3,1 nn)
anonim2015.07.1 11:30
Skoro w ramach "Nostra aetate" mamy uprawiać "dialogizm" w taki sposób aby dyplomatycznie pomijać wszystko co nas dzieli na rzecz tego tylko co nas łączy i robić to mamy bez szwanku dla braterskiego dialogu to należy się zastanowić czy nie dzieje się to KOSZTEM BOGA i własnej wiary oraz czy "dialogu" nie przedkładamy ponad wiarę w Jezusa Chrystusa? Taka postawa jest sprzeczna z Nauczycielską Misją Kościoła jaką powierzył nam sam Pan Jezus i zdaje się sprowadzać chrześcijaństwo do miana "sekty" powstałej na gruncie judaizmu co z pewnością nie jest z korzyścią dla Kościoła...
anonim2015.07.1 20:08
Bielzz ''od Soboru Watykańskiego II, na który powołujesz się zaczęło się rozbicie i proces destrukcji wewnątrz Kościoła.'' Proces destrukcji jest bardzo silny odkąd Kościoł istnieje, od doketyzmu, przez cale wieki, chyba było niezle skoro wierni biskupów z urzędów zdejmowali, jak można przeczytać u Klemensa Rzymskiego w dramatycznym liście do Koryntian Jeżeli podważasz postanowienia soborowe, to masz większe problemy niż żydzi sefardyjscy, aszkenazi, talmudyści, frankisci i wszyscy inni, no niech będzie, że takie same. '' a o tym, że współcześni żydzi nie wyznają judaizmu tzw. biblijnego'' Zanim zaczniesz goglować i wysyłac ludzi do piekła, przeczytaj to co napisałem, stoi jak byk, że mówie o judaizmie biblijnym „Starsi bracia” oraz „starsi bracia w wierze” to dwa wyrażenia,'' Pisałem o zbawieniu poza Kościołem, przytaczajac cały ustęp z encykliki papieskiej. Ale jak już jestesmy przy ''starszych braciach'' to ksiadz Chrostowski dokładnie tak pisze ''13.IV.1986r. Ojciec Swięty powiedział do żydów, ze nasz stosunek do ich religii jest absolutnie wyjątkowy, bo wgłebiajac się we własną tajemnicę, Kościoł odkrywa swoją szczegóna 'więż' z judaizmem. Zaraz potem dodał ''jesteście naszymi umiłowanymi braćmi' oraz nazwał ich także 'w pewien sosób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi'' w tej samej książce[Kościół, Żydzi, Polska] w innym miejscu ''..coraz lepiej rozumiałem słowa Jana Pawła II, wypowiedziane jesienia 1980 r. w Moguncji podczas pielgrzymki do RFN-''Kto spotyka Jezusa Chrystusa spotyka judaizm''
anonim2015.07.1 20:34
Oktawian A ty, podważasz postanowienia którego soboru, Watykańskiego II, czy Trydenckiego ? Gdy piszesz o "judaizmie", to który masz na myśli - biblijny, który przekształcił się w chrześcijaństwo, czy współczesny, odrzucający Chrystusa, obrażający Go i Jego Matkę ?
anonim2015.07.1 22:59
Enrque Jak zapewnili nas apostołowie na soborze pierwszym, jerozolimskim, oprócz nich, uczestniczył w ''obradach'' Duch Swięty..A skoro działa tam Duch Święty to i wszystkie sobory są da nas swięte.. Dwa razy napisałem jaki judaizm mam na myśli, zresztą w ST jest powiedziane, że przy końcu czasu Izrael się nawróci, ale nie chce mi się szukac konkretnego wersetu.. Znaczy, nasze pokolenie końca swiata raczej nie zobaczy