- "Kardynałowie i biskupi postawieni przed sądem za pospolite przestępstwa karne (niezwiązane z naruszeniem praw kościelnych regulowanych przez prawo kanoniczne) będą zatem sądzeni jak wszyscy inni przez ten sam Trybunał Watykański, zgodnie z trzema instancjami sądownictwa" – czytamy na portalu Vaticannews.va

Do art. 6 ordynacji sądowej Watykanu wprowadzony zostaje nowy paragraf o treści: „W sprawach dotyczących Kardynałów i Biskupów, poza przypadkami przewidzianymi w kan. 1405 § 1, trybunał orzeka za uprzednią zgodą Papieża”.

Informacje o zmianach osądzania kardynałów i biskupów zostały zawarte w opublikowanym w dniu dzisiejszym Liście Apostolskim Papieża Franciszka w formie „Motu Proprio”. List zawieta kompetencje organów sądowych Watykanu.

Odtąd kardynałowie i biskupi oskarżeni o przestępstwa karne przez watykańskich sędziów, jeśli zostaną postawieni przed sądem, będą sądzeni przez Trybunał Państwa Watykańskiego, tak jak wszyscy inni, a nie przez Sąd Kasacyjny pod przewodnictwem kardynała, jak to było do tej pory – pisze ks. Krzysztof Ołdakowski.

Nowe przepisy nie zmieniają konieczności uzyskania uprzedniej zgody Papieża na postawienie kardynałów i biskupów przed sądem.

Jak wynika z uzasadnienia Papieża Franciszka, „wszyscy ludzie mają tę samą naturę i to samo pochodzenie; wszyscy, odkupieni przez Chrystusa, cieszą się tym samym powołaniem i przeznaczeniem. Zasada ta jest również w pełni obecna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”.

Nowa decyzja Papieża znosi art. 24 ordynacji, przewidujący, że „kardynałowie i biskupi oskarżeni o przestępstwa karne w Państwie Watykańskim mogą odwołać się do Sądu Kasacyjnego”.

 

mp/vaticannews.va