Prezes PiS i odpowiedzialny za bezpieczeństwo wicepremier Jarosław Kaczyński opublikował oświadczenie, w którym ujawnia źródło i skalę wymierzonego w Polskę cyberataku. Analiza polskich i sojuszniczych służb wykazała, że źródłem ataku jest Rosja, a jego skala i zasięg są szerokie. Zaatakowano nie tylko przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, ale również polityków opozycji.

Wicepremier i Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński poinformował, że ofiarami ataku cybernetycznego stali się najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie i posłowie różnych opcji politycznych.

Publikujemy pełne oświadczenie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego:

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi mi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego informuję, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego.

Począwszy od dzisiaj do osób poszkodowanych w tym ataku oraz potencjalnie narażonym na jego skutki udają się funkcjonariusze Policji z informacją o tym incydencie oraz przedstawiona będzie każdemu poszkodowanemu i potencjalnie poszkodowanemu odpowiednia ścieżka zabezpieczenia elektronicznego poczty email.

Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie.

Obecnie prowadzone są działania wyjaśniające, ale także zabezpieczające dowody.

Apeluję do wszystkich o rozwagę i nie wpisywanie się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom różnych opcji, której jednym z głównych celów jest uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju.

Jarosław Kaczyński
Wiceprezes Rady Ministrów
Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

 

kak/gov.pl