1. Sejmowa komisja finansów publicznych rekomendowała do II czytania nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która polega na obniżeniu stawki tego podatku z 19% do 15%.

Obniżenie ma dotyczyć tzw. małych firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.

Projekt zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa aby skorzystać z tej preferencji.

2. Jak szacuje minister finansów z preferencyjnej 15% stawki podatku CIT może skorzystać blisko 90% wszystkich podatników tego podatku (a więc zdecydowana większość firm) czyli blisko 400 tysięcy przedsiębiorstw.

Na podstawie danych z poprzedniego roku podatkowego firm spełniających warunek obrotów poniżej 1,2 mln euro było w Polsce 393 tysiące, przy czym tych które wykazały dochód za ten rok tylko 135 tysięcy.

Według ministra finansów łączny koszt dla budżetu państwa wprowadzenia obniżonej stawki podatku dochodowego dla małych firm nie powinien być wyższy niż 270 mln zł ale jednocześnie wprowadzone uszczelnienia przyniosą podobnej wysokości dodatkowe dochody więc sumarycznie zmiany będą neutralne dla finansów państwa.

3. Wprowadzona nowelizacja prawa podatkowego nie będzie dotyczyła przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ale rozliczających się z fiskusem w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Ta kategoria przedsiębiorców ma zdaniem ministra finansów już możliwość wyboru podatku, może to być liniowa stawka wynosząca 19% (podczas gdy podatek dochodowy od osób fizycznych -PIT ma skalę progresywną składającą się z dwóch stawek 18% i 32%) albo uproszczone zryczałtowane formy opodatkowania takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa.

Możliwość korzystania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z liniowej stawki podatku PIT (w sytuacji kiedy podatek ma skalę progresywną, a także uproszczone formy opodatkowania są już zdaniem ministra finansów wystarczającą formą preferencji dla tej kategorii przedsiębiorców.

4. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustawy o CIT zostanie uchwalona jeszcze na obecnej sesji Sejmu, a możliwość korzystania z obniżonej 15% stawki tego podatku obowiązywałaby już od 1 stycznia 2017 roku.

Obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych firm jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców, kolejne będą realizowane w ramach pakietu przygotowywanego przez wicepremiera Morawieckiego.

Zbigniew Kuźmiuk