Polska od wieków jest areną ścierania się sił zła z siłami dobra. Wydarzenia ostatnich lat domagają się od Polaków jednoznacznego opowiedzenia się za Bogiem i odcięcia się od wszystkiego, co zabija nasz naród - grzechów aborcji, materializmu, pychy, faryzeizmu, lenistwa, alkoholizmu, grzechów nieczystych i bałwochwalstwa. Jeśli chcemy ocalić tożsamość chrześcijańską, musimy na nowo zawierzyć losy naszego narodu Maryi, Królowej Polski, prosząc równocześnie Boga o przebaczenie za popełnione grzechy i przebaczając za doznane krzywdy na przestrzeni wieków - przypomina ks. Piotr Glas w konferencji wygłoszonej w ramach Wielkiej Pokuty, która miała miejsce na Jasnej Górze 15 października 2016 roku.