25.05.13, 09:46Przemysław Wipler Fot. Archiwum

Poseł Wipler pyta Tuska o minister Kozłowską-Rajewicz

W dniu 22 maja br. na jednym z portali opublikowany został artykuł Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Zawierał on szereg pomówień na temat posła Przemysława Wiplera. W związku z tym faktem, poseł postanowił skierować pismo do Premiera Donalda Tuska, w którym prosi o przedstawienie dotychczasowych wyników pracy pani Kozłowskiej-Rajewicz. Mamy nadzieję, że szereg merytorycznych pytań pozwoli pani rzecznik wytłumaczyć się z ostatnich kontrowersyjnych decyzji np. o udzieleniu patronatu podręcznikowi dla młodzieży szkolnej, w którym sugerowano, że polonez na studniówce dyskryminuje osoby o orientacji homoseksualnej. Treść pisma:

Szanowny Panie Premierze,

na podstawie art. 195 regulaminu Sejmu RP składam zapytanie poselskie w sprawie kosztów funkcjonowania Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 75, poz. 450, ze zm.) na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, ze zm.)

Do jego zadań należy m.in. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasady równego traktowania; realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną; promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania; współpraca z krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Od 1 grudnia 2011 roku urząd Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania pełni Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Pani Pełnomocnik podczas 1,5 roku pełnienia funkcji podejmowała interwencje w rozmaitych sprawach. 17 lutego 2012 roku wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem będzie penalizacja „mowy nienawiści” między innymi z powodu takich przesłanek jak orientacja seksualna lub tożsamość płciowa.

We wrześniu 2012 roku zaapelowała do Minister Edukacji Narodowej o podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i przemocy w placówkach oświatowych wobec osób LGBT.

W maju bieżącego roku pani Pełnomocnik udzieliła patronatu podręcznikowi Kampanii Przeciw Homofobii pt. ,,Lekcja równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole.” W powyższej publikacji sugerowano, że polonez na studniówce może dyskryminować gejów, zaś nauczyciele przy omawianiu utworów literackich Marii Konopnickiej powinni szczególnie podkreślać jej rzekomą homoseksualną orientację.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- Ile wynosił koszt funkcjonowania biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w poszczególnych latach, w okresie 2008 – 2013?

- Z jakiego powodu w sprawozdaniu z działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania za okres 1 maja 2009 roku – 31 grudnia 2011 roku nie znalazły się informacje o wydatkach biura Pełnomocnika? Czy wspomniane dane znajdą się w sprawozdaniu Pełnomocnika za rok 2012?

- Ile osób zatrudniało biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w poszczególnych latach, w okresie 2008 – 2013?

- Jaki był koszt delegacji Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w  poszczególnych latach, w okresie 2008 – 2013? Proszę o przygotowanie zestawienia zawierającego koszt delegacji, cel, lokalizację oraz jej datę.

- Czy treści na blogu, który jest prowadzony przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na portalu natemat.pl mogą być traktowane jako stanowisko rządu (skoro do zadań Pełnomocnika należy realizowanie polityki rządu)?

- Czy wpisy są publikowane w godzinach pracy biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania?

JW/Wipler.pl

Komentarze

anonim2013.05.25 10:10
Perspektywą ciut zboczoną wszystko widzieć z punku homo- Dewiacja, w której wyniku skończyć łatwo w psychiatryku. ---- Takiego końca nie życzę p. minister, ale warto o tym pamiętać.
anonim2013.05.25 10:12
he he he zabolało panie W.?
anonim2013.05.25 10:16
Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania został powołany do forsowania idei gender.
anonim2013.05.25 10:54
@mariamagdalena Kozłowska -Rajewicz i tak jest brzydsza od Profesor Pawłowicz!!!.
anonim2013.05.25 10:56
Racje ma pan Wipler!!.Ta baba jest rzecznikiem ,a nie ministrem i powinna znać swe miejsce w szeregu.To tyczy równierz Rzundu!!.
anonim2013.05.25 11:04
Ja bym zadał pytanie bardziej ogólne: Czy idiotka może być ministrem? Mimo, że nie jest nawet słodką idiotką?
anonim2013.05.25 11:07
Ona w swoim wpisie nie mówi o gender tylko o dzieciach pana posła, dlatego go tak dotknęło: "Co wyrośnie z dzieci, uczonych od małego, że są lepsze od Jasia i Kasi, którzy mają tylko tatę albo tylko dziadków? Co się stanie z rodziną, jeśli duża część społeczeństwa z uporem będzie kwestionować prawo do bycia szanowanym z powodu wychowania w rodzinie niepełnej? Jak to się ma do edukacji o równych szansach, sprawiedliwości społecznej, wielkości i potencjale każdego człowieka, przekonaniu, że mój los w moich rękach? Jak to się ma do biblijnej przypowieści o robotnikach w winnicy pańskiej? Czy nie wszyscy dostali równą zapłatę, mimo że niektórzy dołączyli późno?"
anonim2013.05.25 11:10
@mariamagdalena Chrystus propagował wolny rynek.
anonim2013.05.25 11:14
@mariamagdalena Dotknęło to ciebie!.Przeżyłaś swoisty orgazm tym artykułem!!.Wiplera nie takie złe dotyki juz sięgnęły.On jest już uodporniony!!.
anonim2013.05.25 11:53
Ten cały urząd to typowe postmarksitowskie odchody. Komuna ma zajoba na punkcie równości od samego początku. Nie udało się wprowadzić równości majątkowej to teraz będą równać waszystko co się da.Mogą wpaśc na pomysł aby w szkole każdej było po równo chłopcow i dziewczynek,to samo w radach nadzorczych spółek,na uczelniach itd Można by setki takich pomysłów realizować. Mam nadzieję,że na równą ilośc lesbijek i gejów w sejmie w kazdym klubie parlamentarnym TK się nie zdodzi.
anonim2013.05.25 12:14
A może zamiast się weźmiecie do krytykowania czegoś to wcześniej rzucilibyście na to okiem? http://www.lekcjarownosci.pl/wp-content/uploads/2013/04/lekcja_rownosci_materialy.pdf
anonim2013.05.25 12:46
@KwartzSwartz Nie mogłem "rzucic okiem" gdyż nie mam sztucznych ale spojrzałem na link i zgroza mnie ogarnęła na myśl o twych szalonych pomysłach opinowania homofobii!! Czyż ty sie z chuinki urwałeś ?.To nie temat tego forum!!.Idź do sklepu kupic sobie olej do głowy.
anonim2013.05.25 14:01
HOMOSEKSULAISCI NAGLE STALI SIE LUDZMI SPECJALNEJ TROSKI....juz niewazni sa ubodzy,bezrobotni..itd CHORY SYSTEM
anonim2013.05.25 14:58
Dodałbym pytanie o to, czy podważanie przez panią Rzecznik konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nie kwalifikuje się do pociągnięcia jej przed Trybunał Stanu. Wszak Pani ta jako sprawująca stanowisko w randze ministra powinna była chyba złożyć przysięgę, że będzie przestrzegać Konstytucji, a teraz podważa jedną z zasad ustrojowych poprzez deprecjonowanie rodziny.
anonim2013.05.25 19:21
W państwie Tuska to normalne - wywalanie zapewne setek tysięcy jeśli nie milionów złotych na nikomu nie potrzebne ministerstwa i urzędy typu jak wyżej, ( nazwę tego pożałowania godnego urzędu można sobie spokojnie darować ), Kozłowska-Rajewicz, Pitera, Mucha itd - niech mi ktoś powie za co one biorą ciężką przecież kasę o której przeciętny Polak nawet nie marzy ? ot sprawiedliwość sPOłeczna.
anonim2013.05.25 23:05
POwska banda nieudaczników. Nie rozumiem czego tu bronić, a robią to niektórzy tutaj. Dziwny urząd w dziwnym kraju sprawowany przez nienormalną kobietę. Piszę świadomie nienormalną bo pomysły tej baby są chore.
anonim2013.05.26 5:33
@bond - o wolnym rynku pogadaj z panią Rajcewicz, ja ją tylko cytuję. @Ondraszek - wiem, że swoich masz mało i działasz samodzielnie, że tak powiem pewnie na własną rękę, ale o cudzych orgazmach to się może nie wypowiadaj, bo głupio wychodzi :)