02.08.16, 10:18

Powstanie uchroniło Niemcy i Francję przed komunizmem

Jak stwierdził wczoraj podczas uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego marszałek sejmu Marek Kuchciński, polski zryw uchronił Niemcy i Francję przed komunizmem. 

Jak mówił Marek Kuchciński przy Pomniku Polskiego Państwa i Armii Krajowej w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego:

„Powstanie przyniosło wspaniale skutki po latach. Stało się – wespół z Powstaniem Styczniowym – czynem legionowym, rewolucją solidarności, fundamentem naszej polskości. Fundamentem osadzonym w dorobku historycznym pierwszej RP. Pokazało współczesny wymiar polskiego republikanizmu, naszego sposobu myślenia o polityce, w którym wolność sąsiaduje z tragizmem i odwagą przekraczającą wszelkie granice. Powstanie nie tylko stało się znakiem odróżniającym nas, Polaków innych, ale również wydarzeniem pokazującym światu nasz sposób istnienia w tej części Europy. Powstanie udowodniło rodakom, że wszelkie formy kompromisu z okupantami są nieskuteczne, zagrażają bytowi narodu i szkodą polskiej racji stanu. Były jeszcze skutki Powstania Warszawskiego bardzo ważne w warunkach II wojny światowej. Plan „Burza”, którego częścią stały się walki w stolicy, zaangażował Niemców na wschodzie oraz jednocześnie spowodował spowolnienie ofensywy sowieckiej. Z tych powodów ZSRR nie zagarnął całej Europy Środkowej i można powiedzieć, że powstanie uchroniło Niemcy, a może i Francję przed komunizmem”

emde/300polityka.pl