Jak poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie RBN na 9 marca. 

Jak mówił dziś Soloch:

„Tryb i skład RBN określa zarządzenie podpisane przez prezydenta z datą 2 marca. Zgodnie z nim, prezydent na najbliższe posiedzenie Rady zaprosił przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, tj. marszałek Sejmu, Senatu, premier, ministrowie: obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji. Jednocześnie prezydent zaprosił szefów wszystkich ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie. W posiedzeniu Rady wezmą udział przedstawiciele prezydenta, szef KPRP oraz szef BBN” 

Posiedzenie – jak poinformował Soloch – będzie poświęcone wskazaniu głównych problemów związanych z bezpieczeństwem kraju oraz wskazaniu aktualnych kwestii związanych z bezpieczeństwem Polski.

emde/300polityka.pl