21.07.21, 16:58Fot. screenshot - YouTube (PRESS.WARSZAWA)

Prof. Wiącek: Konstytucja stoi ponad ustawami międzynarodowymi

Senat zgodził się dziś na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Przed głosowaniem kandydat odpowiadał na pytania senatorów. Odniósł się m.in. do trwającego dot. nadrzędności konstytucji nad umowami międzynarodowymi.

W czasie swojego przemówienia w Senacie prof. Marcin Wiącek przekonywał o swojej apolityczności. Zapewniając, że jako RPO będzie miał szeroko otwarte drzwi swojego biura dla wszystkich potrzebujących wsparcia, zwrócił uwagę, że urząd RPO musi skutecznej wspierać osoby z uzasadnionym poczuciem wykluczenia wynikającym np. z niepełnosprawności, nieporadności, kryzysu bezdomności czy osobistych przekonań.

Konstytucjonalista odniósł się również do kwestii kolizji prawa konstytucyjnego z prawem międzynarodowym.

- „Podkreślam, że od początku mojej aktywności naukowej prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi”

- podkreślił.

Zaznaczył, że o nadrzędności konstytucji świadczy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

- „Jednakże nawet twardzi wyznawcy takiego stanowiska nie są upoważnieni do poszukiwania między polską ustawa zasadniczą a traktatami międzynarodowymi pozornych sprzeczności, których skutki usuwania mogą zagrozić stabilności systemu ochrony praw człowieka. Apeluję, aby poszczególne władze publiczne poszukiwały rozwiązań bieżących problemów prawnych i politycznych w duchu kompromisu i w poczuciu odpowiedzialności za długofalowe efekty swoich działań”

- dodał.

kak/PAP

Komentarze

Foster2021.07.23 11:05
No nie tylko to powiedział: zaraz po tym stwierdzeniu dodał, że jeżeli jest sprzeczność to strony maja obowiązek w drodze negocjacji doprowadzić do sytuacji, żeby tej sprzeczności nie było. Przed wstąpieniem Polski do UE polski Trybunał Konstytucyjny badał czy jest sprzeczność pomiędzy traktatami unijnymi a polską Konstytucją i takiej wtedy nie stwierdził. W mojej ocenie Konstytucja jest zgodna z traktatami unijnymi, natomiast problem tkwi w nieobiektywnej interpretacji przepisów traktatów i Konstytucji.
sól2021.07.22 11:53
Po przesłuchaniu w Senacie p. Wiącek można odnieść wrażenie , że KONSTYTUCJA jeszcze "stoi" i przeszkadza a profesor " robi szpagat" i próbuje zadowolić wszystkie strony . Nawet obiecuje, że w przyszłości jeśli zostanie poproszony zrobi "salto" i dołączy do tych, którzy uczynią prawo UNIJNE NADRZĘDNYM w stosunku do "muzealnej" nie przystającej do EUROPEJSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA, przestarzałej konstytucji. Super kandydat a dziś już RPO przesiąknięty "DUCHEM CZASU , DUCHEM KOMPROMISU". Mamy kolejnego "cyrkowca" i ewangelizatora NADRZĘDNYCH PRAW CZŁOWIECZYCH.
Wprost2021.07.22 8:54
Wiącek jako RPO jest od praw naszych czyli obywateli i tego przede wszystkim winien pilnować .Zresztą wybieranie obywatelom przez polityków ich rzecznika to kolejny absurd ,dlatego coś tak wykrzywionego co wykoleiło ten urząd jak Bodnar mogło nas reprezentować
XYZ2021.07.21 21:30
Od jutra PISiorki zaczną narzekać na RPO którego sami wybrali.
szach-mat2021.07.21 19:52
Ha, ha... ale sobie totalni wybrali RPO. Na dzień dobry obalił im fundament ich mitologii. Prawo UE jest nad niektórymi ustawami, ale nie nad KONSTYTUCJĄ. No a teraz trzeba jakoś to przekuć w sukces, no Po 11... do dzieła, napisz kolejną bajkę.
Felek2021.07.21 20:40
No to zacznijmy od tego, że Duda I szydło złamali konstytucję niejednkorotnie, a teraz Pisowcy nagle sobie nia gębe wycierają jak im pasuje. Najpierw niech przyznają, że złamali polskie prawo i poniosą tego konsewkencję a wtedy możemy gadać o polskiej Konstytucji.
Szach-mat POwiadasz?2021.07.21 23:35
https://edition.cnn.com/2021/07/20/europe/russia-checkmate-fighter-jet-unveiling-intl/index.html
Dam2021.07.21 19:02
Konstytucja RP: Art. 91. 1 Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 2 Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 3 Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Ziomal2021.07.21 17:55
RPO Marcin Wiącek dziś: - Moim zdaniem należy podjąć pilne kroki w celu wykonania wyroku TSUE z 15 lipca. Do czasu wykonania tego wyroku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, Izba Dyscyplinarna powinna zawiesić swoją działalność - podkreślił Wiącek." Nie ma prawdy w tym artykule.
Foster2021.07.21 17:40
PIS - iory się wycofują na wszystkich frontach. Rząd przygotowuje prace legislacyjne, a I Prezes SN zawiesza prace Izby Dyscyplinarnej.
Lucy2021.07.21 17:51
To kłamstwo !!!
Hue2021.07.21 19:37
Nie wycofali się wyborów kopertowych? Nie wycofali się z wysłania gesdorf na emeryturę?
Frondowcy2021.07.21 17:37
Nikt tego nie kwestionuje, że Konstytucja RP jest ponad prawem międzynarodowym. Jednakże ustawy uchwalane już muszą być. TSUE nie akceptuje sposobu powołania sędziów Izby Dyscyplinarnej - powołani przez polityków, nie spełniają wymogu nawet naszej konstytucji pod kątem niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ale ludowi Kurskiego wmówiono, że to atak na polską Konstytucję.
Hue2021.07.21 17:27
Pokażcie gdzie w konstytucji jest o Izbie Dyscyplinarnej?
Wania Antonim stary, rozgoryczony KODzie Smrodzie2021.07.21 17:14
o co mi idzie stara babo
A "sperma" gdzie2021.07.21 23:33
hamburczyku?