23.10.19, 06:05Fot. via Pixabay, CC 0

PRZEPIĘKNA modlitwa małżonków za siebie nawzajem!!!

Zrób swojemu mężowi, swojej żonie najlepszy prezent - pomódl się za niego. Albo jeszcze lepiej - pomódlcie się osobje za siebie nawzajem. Efekt gwarantowany - gdy zrobicie to z wiarą, miłością, otwartością na miłosierdzie i przebaczenie - wasze małżeństwo po prostu będzie lepsze - dzięki Bożej łasce. A zatem - małżonkowie, do modlitwy!!!

***

Modlitwa na początek

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom.
Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen

Modlitwa za żonę

„ O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1).
Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nią „jedno ciało”.
Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość,
jej myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
była Twoją umiłowaną na wieki.
Amen

Modlitwa za męża

„Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy” (Pnp 5,10)
Bądź uwielbiony Panie w moim mężu.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nim „jedno ciało”.
Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość,
jego myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
był Twoim umiłowanym na wieki. Amen

AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, ktòre jest ponad wszystkie dzieła Twoje.Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdziu, ktòre wywyższamy i błogosławimy.Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.
Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń.Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawròcenie grzesznikòw, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej.Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego Miłosierdzia,zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.

PROŚBA O OCHRONĘ ANIOŁÒW

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich aniołòw, ktòrych posłałeś na ziemię dla dobra człowieka.Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mòj dom.Niechaj mnie i moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia.Niech walczą za nas z zakusami złego.Niech chronią nas przed niebezpieczeństwem duszy i ciała.
Święci aniołowie, potężni mocą Bożą! Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą mocą w walce o dobro.Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i prowadźcie nas do wiecznego zbawienia. Amen.

Komentarze

HelenKKa772019.10.23 8:05
Odpowiem Stani - Mamy XXI wiek i najnowsze odkrycia archeologiczne w rejonie Izraela, Palestyny potwierdzają kolejne zdarzenia opisane tak w Starym jak i Nowym Testamencie. Mamy XXI wiek i nie potrafimy jednoznacznie ustalić jak powstała Chusta z Manopello, Całun Turyński czy obraz z Guadalupe. Niedawno na jednym z włoskich uniwersytetów, stwierdzono że obecnie nie dysponujemy takimi możliwościami by zrobić dokładną kopię choćby Całunu Turyńskiego bo potrzebowalibyśmy laserów o gigantycznych mocach. Mamy XXI wie a mój przyjaciel - fizyk kwantowy, który wykłada na wielu znanych uczelniach świata - mówi, że on i jego koledzy są WIERZĄCY, bo wszędzie w soich badaniach widzą Stwórcę. Uważają, że tam, na poziomie kwantów i niżej - nie ma przypadku i nie jest to efekt losowy - czasu tryliardów wszechświatów by nie starczyło by to osiągnąć. Mamy XXI wiek i naukowcy stwierdzili, że czas jest skwantowany a to oznacza, że jesteśmy symulacją, to oznacza że jest Stwórca i Jego program, a to oznacza że są Reguły nam zadane! Problem w tym, że jak człowiek zgrzeszy to na siłę próbuje udowodnić, że Boga nie ma i wszystko jest Ok! Czyli, że grzechu nie ma - szatana tym samym też nie - pycha rządzi. A ja szukam pokory wobec nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Nie jestem zły, nie jestem dobry, staram się być lepszym!
Stani2019.10.23 6:36
Mamy 21 wiek, internet, sztuczna inteligencja, zaawansowana genetyka, a tu jakieś średniowieczne bajdurzenia.
PIOTR2019.10.23 7:28
Możesz przytulać się do sztucznej inteligencji w internecie. Powodzenia.
Maria2019.10.23 7:43
Po co komentujesz, jeśli Ciebie to nie dotyczy?
Przeciw kretynom2019.10.23 10:43
Ludzie w średniowieczu budowali katedry, przy których ty umiesz tylko palnąć kretyński komentarz w swoim internecie. Ludzie w średniowieczu byli mądrzy, a ty jesteś głupi. Wystarczy jedna, porządna burza słoneczna, żeby cała twoja sztuczna inteligencja poszła się je.bać, a ty nie umiesz nawet ognia rozpalić pustaku.