03.02.16, 21:36

PRZERAŻAJĄCE! Eugenicy modyfikują człowieka!

Eksperymenty mają na celu rozwój inżynierii genetycznej. W jakim celu? Nie wiadomo. Chodzi o modyfikowanie ludzkich zarodków, a w przyszłości być może o hodowanie banków „części zamiennych” dla bogatej części społeczeństwa.

 

Oficjalnie metoda ma usprawnić procedury in vitro, tak aby z probówki rodziły się wyłącznie zdrowe dzieci. Nie trudno domyślić się, co stanie się z zarodkami biorącymi udział w eksperymencie. Po tygodniu zostaną uśmiercone. W ten sposób badacze igrają z ludzkim życiem.

 

Ten bulwersujący eksperyment przeprowadzą naukowcy z Francis Crick Institute, a zaaprobowały go brytyjskie władze. Jeszcze wcześniej tego typu modyfikacje próbowali przeprowadzić Chińczycy, ale bez większych rezultatów.

 

Cywilizacja śmierci nie cofa się przed niczym. Naukowcy próbują bawić się w Pana Boga, decydując o zdrowiu i życiu innych. Tymczasem powinien istnieć całkowity zakaz dotyczący modyfikacji ludzkich embrionów. Chyba, że w przyszłości chcemy, aby Ziemia stała się teatrem wydarzeń znanych dotychczas wyłącznie z filmów science-fiction.

 

Tomasz Teluk

Komentarze

anonim2016.02.3 22:55
to jest przerażające, ale zapowiadało się na to od dawna, co gorsza jest to nieuniknione jak postęp, nic go nie zatrzyma i nie powinno jednak ludzie nie nadążają poziomem moralności i etyki, ducha. Usiłują nazywać postępem prymitywizm systemowy multi-kulti - podczas gdy on cofa ich o co najmniej erę Uświadamiać wartość życia i prowadzić dyskusję - głośną etyczną filozoficzną naukową, wszelką dyskusję, i modlić się by odniosła skutek i by ludzie się nawracali
anonim2016.02.3 23:17
Co wynika z takiej zabawy w Pana Boga wyjaśniali pisarze zajmują cy się fantastyką od XIX wieku. Mary Shelley napisała Frankensteina, Robert Stevenson Dr Jekylla i Mister Hyde`a lub Michael Crichton Człowieka Terminal.
anonim2016.02.4 10:04
Owoce anarchicznej wolności oderwanej od prawdy. A ponieważ anarchia jest córką diabła, to ci wszyscy "naukowcy" mają też bardzo nieciekawego teścia...
anonim2016.02.4 10:44
Jeżeli człowiek stanie się wierzącym Węża Kłamcy /Rdz 3,1 8,44) tzn przyjmie jego wiarę piekielną tzn Ateizm wtedy traci Rozum i staje się z półboga /z Łaski/ zwierzęciem Bestią a wtedy wszelkie czyny są dozwolone. +++ Straszne skutki dla ludzi z przyjęcia przez nich „Demonicznych Nauk” Która jak każdy może się domyślić - jest obrazem, tej która panuje w piekle. Ludziom niewierzącym, albo precyzyjniej określając, udających przed sobą i innymi ludźmi że Boga nie ma, oraz nie uznających jako Pana, Boga Miłości i Miłosierdzia tzn. czczących Lucyfera, wydaje się że, człowiek dzięki takiemu myśleniu, jest, stał się „b o g i e m”, nie ma przecież Pana nad sobą, któremu zmuszony byłby oddawać kult. Ale wtedy z Pana całej natury (Rodz. 1,26) istoty duchowo-cielesnej, człowiek staje się małpą, a więc zwierzęciem, czyli niczym, bo wieczność istnienia - chce zamienić w nieistnienie - bo tym jest, życie zwierząt, dzisiaj są – cieszą się życiem, jutro ich nie będzie – odejdą w niebyt istnienia. „Człowiek” jest półbogiem dzięki „Łasce i Wierze”, bo wtedy dusza łączy się w nadprzyrodzonej radości ze swoim Panem. Ateizm sprawił że serce z półboskiego stało się zwierzęce, stąpające po błocie i unoszone przez błoto. (Dn. 7,4) „Człowiek” jest półbogiem dzięki „Miłosierdziu” które jest życiem duszy, gdy kocha Boga i Jego Prawo. Człowiek jednak odrzucił Prawo Boże, aby przyjąć przeklęte nauki które nie są od Boga. Wtedy człowiek przyjmując ateizm – przez piekielne czary, sam zrodził siebie jako drapieżnego niedźwiedzia, pożerającego swoich bliźnich. (Dn. 7,5) Niewiara w Boga, rodzi grzech, a grzech przynosi człowiekowi przekleństwo Boże, oraz przygotowuje karę Bożą, Dlatego pełna pychy „Teoria Ewolucji” Darwina ten „Ateizm Przyrody”, zatruwszy umysły ateistów, sprawił że, oni pragną, aby dla wszystkich ludzi na całej ziemi, był głoszony „Ewolucjonizm Ateistyczny” jako jedyna i największa prawda. Pragną aby człowiek, był taką samą małpą jaką jest „wieczny Kłamca” bo jest, „wieczną małpą Boga, która naśladuje Boga w działaniu, a ponieważ jest utwierdzony w złu i nienawiści, to zło i nienawiść propaguje w całym świecie, wylewa na cały świat. Chcą też, aby człowiek znalazł się w „Niebycie istnienia” (por. rozdz. 13,14) w tej „pustce egzystencji”, w której przebywa władca tego świata przez całą wieczność, bo tak nazwać można jego pobyt w wieczności piekła, wiecznie pozbawiony uszczęśliwiającego widoku Boga. On który czuje się Władcą świata, który jednak jest skrępowany w swej woli i musi ulegać Bogu. „Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę a od Pana odwraca swe serce” (Jer . 17,5) . Do czego jest przyrównany, „Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemie słoną i bezludną”. (Jer. 17,6) – Takie miejsca w których nie ma życia, tzw. bezsens życia, wybierają ludzie którzy utracili wiarę w Boga, w Jego Miłość i Miłosierdzie, uwierzywszy przeklętym naukom zwiedzionych przez złe moce ateistów. Dalszą konsekwencją poddania się przez „człowieka” pod wpływem Teorii Ewolucji „Erroro” - ducha błędu i buntu. Jest to że rodzi on w świecie potwora o nazwie „Przewrót” „Rewolucja” i wtedy następuje powszechne zatopienie Dobra i Wiary. Uczciwość, szacunek, moralność, religia, wolność, dobro umierają i tak zaraża cały świat. (Dn. 7,6) Po to ostatecznie, aby pojawił się „Antychryst”, doskonałość Okropności, który będzie deptać świętych Boga i dręczyć Kościół Chrystusa. Będzie on uważać że: może czynić wielkie rzeczy, zmieniać czasy i prawa. (Dn.7,7-8; 7,25) „Szatan-diabeł wydał ostateczną walkę Bogu i Jego dzieciom. Będzie chciał was dręczyć i godność waszą ścierać z waszych czół. Najbardziej szatana-diabła drażni Krzyż i Ewangelia św. Posunie się do walki nawet z dziećmi, zdzierać będzie im krzyżyki z piersi. Smutek i przerażenie obejmie wszystkie serca dzieci Bożych. W tym czasie słudzy szatana-diabła będą się rozprawiły z niewinnymi, będą nawiedzać domy, będą masowe aresztowania, grabieże u ludzi, gdzie przyjdą z nawiedzeniem. Wzmagać się będzie głód, udręczenie narodu. (…) Sługi szatana będą w najwyższym stadium nienawiści do dzieci Bożych. Zapragną zamykać kościoły, palić, rabować, niszczyć, dewastować. Bardzo dużo ludzi niewinnych będą zadręczać po kaźniach i więzieniach. Powstaną tzw. czujki szatańskie, które wedrą się do każdej rodziny, by ją zniszczyć i odłączyć od przykazań Bożych, Kościoła św. Zorganizują dla młodzieży zamknięte obozy pracy i rzekomej nauki. Wszystkie gazety, czasopisma będą pokryte fotografiami pornograficznymi złych, upadłych kobiet. Kina, teatry będą siać zgorszenie. Książki, styl ich i mowa będą gorszące, obrzydliwe i rozpasane. - Szatan proponuje wszelki brud i zgorszenie, do syta da wódki i środków narkotycznych, zabierze natomiast chleb, masło, cukier i wszystko co do życia jest potrzebne człowiekowi. Stworzy szatan-diabeł hale zabaw, gdzie muzyka dźwiękami szatańskimi będzie podniecała i prowokowała młodzież do zbrodni, mordu, wszelkiego grzechu, wszeteczeństwa, narkomanii, nadużywania alkoholu. A wszystko to będzie odbywać się będzie na oczach ludzi, staną się bezwolni jak stado baranów. Powstaną hordy szatańskie, czujki mordercze, (*5) zdemoralizowane bandy, wszyscy w stanie zamroczenia alkoholowego, lub pod działaniem narkotyków. Ujrzycie w działaniu szatana diabła, będzie przebiegał wzdłuż i wszerz. Módlcie się, pokutujcie i proście aby was to nie nawiedziło.” 63. / Jakie będą konsekwencje takiego postępowania ? „Ale wiedzcie dzieci Moje, że za grzechy obecne ludzkość zginie (…) Wszystko to niszczyć będzie człowieka i wszystkie jego dzieła, które człowiek pieczołowicie tworzył na ziemi, a tworzył dzieci Moje w wielkim grzechu, wyrzekł się Boga, wyrzekł się jego praw. Jesteście podobni do tych, co budowali wieżę Babel, chcąc dosięgnąć Boga i być od Niego mądrzejszymi. Dziś ludzkość w sercu swoim stworzyła szkaradną wieżę Babel, pełną obrzydliwości, pochodzącej od szatana. Ta wieża Babel działa przeciw Bogu, przeciw Jego Świętym, przeciw Jego Aniołom i przeciw Jego najłaskawszym prawom. Syn Boży przyniósł dla ludzkości na świat miłość, miłosierdzie i zbawienie. Ludzkość zlekceważyła miłość Chrystusa, odrzuciła Jego prawa, wybrała zło i szatana. I to ludzkości nie ujdzie bezkarnie” 64 . / Takie są ostateczne konsekwencje „Ateizmu Przyrody” Darwina.
anonim2016.02.4 12:55
@der i mrtav patka A kto wam powiedział że 50 lat będzie istniał taki świat bezbożny w jakim teraz żyjemy. + Pierwszy zginie wielki drapacz chmur, na którego czerwony pająk czyha, a potem wszystko jak wzburzone karty poleci. Natomiast pokój prawdziwy, przez was utrwalony, dzieci Boże, wywoła w łonie czerwonego pająka druzgocącą klęskę. Doktryna ta zostanie zniszczona na wieki przez hufce Aniołów, którzy są gotowi do ostatecznej walki ze złymi mocami, z czerwonym pająkiem. Gdy Aniołowie uniosą miecz, hufce ich staną na ziemi czerwonego pająka. Spadnie z nieba ogień nie mający nigdy w świecie tak potężnej siły. Za jednym podmuchem zniszczy wszystko, l oto koniec tych którzy głosili niewiarę w Boga, ateizm. Ja zsyłam błogosławieństwo i zwycięstwo tym, którzy prawdziwy pokój czynili w Imię Boże. Ziemia wasza, o dzieci Moje, będzie krainą Bożą, oświetlona jasnością Syna Bożego. Amen
anonim2016.02.5 18:29
@matav patka naiwna jesteś mówiąc wprost myśląc że Bóg nie rozliczy podobnych ci bezbożnych głupców udających wielkich naukowców którzy podobnie jak ty dopiero w piekle zrozumieją swoją głupotę. Bóg Ojciec o zapłodnieniu In vitro i eutanazji +++++ Obecnie coraz gorsze pomysły są promowane i realizowane z inspiracji wieczności potępionych dlatego nie należy się dziwić że coraz więcej kar spada na ludzkość – to nie są zmiany klimatyczne związane emisją CO/2, ale działanie Boże których celem jest nawrócenie ludzi. - „Jestem Ojcem całej ludzkości – i to do Mnie należy dać życie i je zabrać. Ludzie teraz chcą Mnie odrzucić, jeżeli chodzi o dawanie życia. Zaczęto stosować metody grzechu, i to bardzo ciężkiego. Zaczęto, jak wy to nazywacie – klonować dzieci (tu chodzi o zapłodnienie pozaustrojowe - In vitro). Czy świat się nad tym zastanawia, że te istoty, poczęte bez Mojej Woli, mogą być potępione i że może potępię także i tych którzy są tego sprawcami, czyli naukowców (odnosi się to także do stanowiących prawo). Pamiętaj, Mój człowiecze, że Ja ciebie stworzyłem i to Ja mam prawo nadal to czynić! Zastanówcie się ludzkości, czy istota poczęta bez Mego zezwolenia może być zbawiona? Na pewno nie! Sami kręcicie bicz na siebie. Wszyscy, którzy są za klonowaniem, będą surowo ukarani! Pamiętajcie o tym: JESTEM BOGIEM ŻYCIA I ŚMIERCI i to do Mnie należy decyzja, kto ma żyć, a kto ma umrzeć. Człowiecze, czy w swojej głupocie wynajdziesz coś, co uchroni cię przed śmiercią? Jeżeli wy, ludzie, tak postępujecie ze Mną, to i Ja będę z wami postępował odpowiednio. Ze Mną nikt nie może wygrać. To, rozpowszechniajcie tam, gdzie ludzie mają takie poglądy, gdyż nie chcę nikogo karać – jednak będę to czynił, jeśli świat się nie opamięta. Cóż, ty marna istoto Moja, możesz zdziałać, jeżeli chodzi o siebie samego? Prawie nic. To Ja powołałem cię do życia, a ty teraz chcesz Mnie uczyć, komu mam dać dziecko, a komu nie. Powstrzymaj się ludzkości! Popatrzcie na inne kraje, jak ludzie są uśmiercani. Nazwaliście to eutanazją. Jakże słowo jest obrzydliwe w Moich oczach. Każdy człowiek, który zadał śmierć drugiemu człowiekowi, będzie osądzony tak surowo, jak nie osądziłby go żaden sąd na ziemi. Ja was nie straszę. (…)Przeto , Moje dzieci wybrane, wołam z gorącym Ojcowskim sercem – Módlcie się za tych, którzy odstępują od praw Bożych. – Pomyślcie sami, Moje dzieci, jakbyście się czuli, gdyby wam ktoś powiedział: „Jesteś klonem, a nie zwykłym, poczętym człowiekiem. Co byście na to odpowiedzieli? Czy waszego serca nie okryłaby czarna mogła rozpaczy? Albo pomyślcie, że możecie zachorować i zamiast was leczyć, będą was truć aż do zgonu. Pomyślcie nad tym, by świat upokorzył się i przeprosił Mnie, Boga, za wszystkie bezmyślności. Sprawiedliwość wisi w powietrzu, dlatego modlitwa jest potrzebna. Szczególnie proszę o modlitwę przez Niepokalane Serce Mej Córki umiłowanej. Za Jej pośrednictwem najprędzej otrzymacie odpuszczenie grzechów i uratujecie wasze życie.” - „Wasz Ojciec Niebieski” 20. / „Każdy bowiem został wybrany przez to, że powołałem go do istnienia. Żaden byt nie powstał dla nieszczęścia. Wszystkie istnieją po to, by być szczęśliwe, a jeśli tego nie chcą – gdyż obdarzyłem was wolnością wyboru – jest to decyzja osobista każdego z was. Życie to wybór, nieskończona ilość wyborów, z których składa się decyzja ostateczna bycia ze Mną na wieczność lub pozostania samemu – przeciw Mnie. Ja staram się ochronić was, ratować wasze życie