20.10.14, 10:39Rada Kapłańska z Rzeszowa wspiera obrońców życia (fot. Sxc.hu)

Rada Kapłańska Diecezji Rzeszowskiej wyraża poparcie dla obrońców życia - Jacka Kotuli i Przemysława Sycza

18 października 2014 roku na spotkaniu Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie zebrani księża jednomyślnie przegłosowali stanowisko następującej treści:

Stanowisko Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej

Kapłani zgromadzeni na spotkaniu Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej w dniu 18 października 2014 r. w Rzeszowie, pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, wyrażają poparcie dla obrońców życia: p. Jacka Kotuli i p. Przemysława Sycza oraz zaniepokojenie wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 16 października br. skazującego wymienione osoby z utajnieniem uzasadnienia wyroku. Z pewnością nie służy to prawdzie w życiu społecznym. Do obrony każdego życia wzywa nas św. Jan Paweł II: "Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji" (Rzym, 26.02.1979 r.).

Rzeszów, 18.10.2014

W imieniu Rady Kapłańskiej

bp Jan Wątroba
ks. Zbigniew Irzyk
ks. Józef Kula
ks. Jan Wolak
ks. Tadeusz Wołosz

Otrzymują:
p. Jacek Kotula
p. Przemysław Sycz
Sąd Okręgowy w Rzeszowie

MaR/Diecezja.rzeszow.pl 

Komentarze

anonim2014.10.20 10:42
Niech sobie rada kapłańska wyraża co chce, decyzja i tak należy do niezawisłego sądu ŚWIECKIEGO.
anonim2014.10.20 10:58
A kiedy ten nieawisły sąd zawita do Polski, pajacu?
anonim2014.10.20 12:17
A co ci skazani przeskrobali, że ich przestępcze czyni popiera nawet biskup i aż 4 księży?
anonim2014.10.20 17:32
napiszcie jeszcze petycje :-) tyle katolików mieszka w Rzeszowie, komitety to można było podpalać to może czas i roznieść taki sąd a nie ciągle bawić się w protesty. Ktoś zna Ewangelie gdzie PAN pisze petycje albo protestuje przed świątynia w której są handlarze ?