09.08.14, 18:59Relikwie E. Bojanowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej (fot. archiwum)

Relikwie E. Bojanowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej

Liturgii z wprowadzeniem relikwii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który w homilii podkreślił, że ewangelizacji świata nie da się dokonać w wąskim getcie zamkniętego Kościoła.

„Ewangelizacja to przede wszystkim ewangelizacja kultury i poprzez kulturę. Nie zamykać się wąsko w kościółku, ale iść do człowieka z Ewangelią, dotykając newralgicznych punktów jego życia społecznego, jego działalności kulturalnej, naukowej, społecznej, a nawet politycznej” – mówił metropolita warszawski.

W uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej licznie uczestniczyły Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, założone przez bł. Edmunda. 

MaR/Radio Watykańskie